Hermes Atar Trismegistus

Den svenska visdomslärarenHermes Hösten 2015

Hermes Hösten 2015 - ET-forskare?

'När ni undrar efter vägen, var kärleksfull'
- Hermes

http://hermesatar.blogspot.se/ (2017-11-15) Uppdaterad

Kärleken är vägen, sanningen och livet.
Ingen kan uttrycka Fadern förutom genom Kärleken
- HermesGe en svältande person mat, till ingen kostnad!
"Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta." - Jesus (Matteus 25:35)


"Men den inledande berättelsen om brödundret, hur hänger den samman med nattvarden?

Är inte innebörden att vårt dagliga bröd och fördelningen av jordens livsmedel också hör samman med nattvarden? Är det inte detta som är sakramentets mening, att visa hur allt hör samman, Gud och människa, Jesus och vårt dagliga bröd, gemenskapen med Jesus och brödgemenskapen över hela jorden?

Är inte detta inkarnationens innersta syfte? Handlar då inte berättelsen om det mirakel som inträffar när vi tar emot Jesus, det underverk som inträffar när vi förmås att dela med varandra?"

- KG Hammar

"Okunnighet är naturlig. Man föds ju inte rik på kunskaper. Men man kan beträda en klok sökarväg, lyssna till kunniga men kritiska personer, läsa god litteratur och inte naivt acceptera allt. Att gå en klok sökarväg består i hög grad i att öka sina kunskaper, skärpa sitt förstånd och efter granskning lämna åskådningar som inte har en god grund i erfarenhet och förnuft. Den kritiskt undersökande tanken är sökarinstrumentet nummer ett." - Sven Magnusson 1930-2008


English/American
Hermes Atar Trismegistus teaching in English/American (2017-11-20) Updated

Bäst sedd i 640*480

Albin - the cat resting on the floor

Albin - vila i frid i katthimlen.


Välkommen och må Gud välsigna dig genom evigheten. Syftet med denna hemsida är att förmedla visdom från många källor till alla folk i alla tider - Hermes Atar Trismegistus.
Jag är en andlig livsfilosof, fritänkare och efterföljare till Jesus Kristus.


"Om en sådan katastrof skulle inträffa. Då kommer han omedelbart, genom ånga och rök av den brinnande atmosfären och dämpa den stora branden. Med honom kommer de stora lärarna from andra universum för att hjälpa till att återinföra de harmoniska vibrationerna på Jorden."

"Stora lärare och ambassadörer skall samlas från andra världar, och de skall kalla alla som har en förståelse av mina lärosatser, och alla som allvarlig som söker en kunskap om ljuset. Och jag, Människosonen, skall uppenbara mig i mitten av den ångande dimman ovanför Jorden."

"Och det var en tystnad som bröts av Matteus","När Mästare, skall dessa händelser inträffa på Jorden? "Det", svarade Jesus, "är inte känt av mig, ej hellre är det känt av ambassadörerna från andra universum. Det kommer helt att styras av tillstånden producerat av oljudet. av krigsmaskiner, och vibrationerna från tankarna av onda sinnen av vanliga dödliga. Ingen vet timmen eller dagen, utan katastrofen kommer utan förvarning, som en tjuv om natten."


- Matteus 24:29-30 Översatt av Charles Lathrup Warn - Today as in the Days of Noah 1948, fyra år innan den första UFO-kontaktpersonen!

Dr. Warn vill göra följande uttalande angående hans översättning av samma forntida text använd av kyrkan, fortfarande i daglig använding: "Denna litterära översättning är gjord från det opunkterade texten av Kaldeerna och den Grekiska Codex Sinaiticus. Det är första gången, jag tror att en sådan översättning har blivit publiserad på det engelska språket."

"Därför att vi är en del av den här världen, måste vi särskilja mellan våra handlingar i vårt liv. Vi är tillåtna att noga undersöka våra handlingar för syftet att förstå, men vi måste inte döma eller fördöma. Vi har inte rätten att sitta i domslut över våran broder. Han har kommit sin väg för att lära sina egna lektioner. Precis som vi inte kan närvara i skolan istället för våra barn och förvänta oss att de ska erhålla en utbildning, så kan inte vi delta i livets skola för någon annan. Vi kan erbjuda en hjälpande hand eller ett vägledande ord, men under inga omständigheter borde vi försöka påtvinga våran vilja. Kom ihåg att, han kanske brottas med de lektioner som vi redan har bemästrat, han måste själv bemästra dem. - George Adamski 1959.

"Lita inte på läraren/personen, utan på undervisningen. Tror inte på traditioner, eftersom de har delats ner i flera generationer. Tro inte på någonting eftersom det är skrivet i dina religiösa böcker. Tro inte på någonting, varken på din lärares och äldres myndighet. Men efter observation och analys, när Du finner att allt överensstämmer med skälen och bidrar till det goda och fördelen för en och alla, acceptera det och leva upp till det." ~The Kalama Sutta

2017-11-16 Meddelande till utomjordingarna. Jag har de två senaste dagarna mottagit telefonsamtal från människor som påstått sig vara utomjordingar. Nu är det så att jag hör dåligt och därför trott att utomjordingarna varit mänskliga telefonförsäljare och därför sagt att jag vill inte ha något och lagt på luren. Jag vill minnas att det första samtalet inleddes med orden: "Hej, jag är utomjording" och det andra telefonsamtalet med orden: "Hej, jag ringer från ett ufo" Naturligtvis kan det vara vanliga människor som vill skoja lite. Men om det trots allt är utomjordingar, så finns det ett enkelt sätt att kontakta mig och det är att besöka COOP Konsum när jag är där. Ni utomjordingar som kontaktar mig, måste vara kunniga i helandets konst och försöka hela hörseln på mitt högra öra. Jag hör högfrekventa ljud, men uppfattar inte tal på det örat, troligtvis på grund av att trumhinnan är spräckt. Om ni kan hela min hörsel på höger öra, så accepterar jag att ni är utomjordingar. New Istället för att ringa kan ni komma förbi, kom gärna kille och tjej.


Mitt mål är att behandla alla politiker och religiösa som följeslagare på livets väg.

Lev detta och din situation kommer att förändras:

"Älska alla och allting och gör Guds vilja och du kommer att erfara himmelriket i ditt liv."

Kärleken är Gud och att älska alla är vägen till evigt liv

"Älska så mycket du kan, på alla sätt du kan, på alla platser du kan, under alla tider som du kan, för så många människor som du kan, för så länge som du kan."

-Kevin Williams, ett förändrat John Wesley citat


Innehåll: (Sist uppdaterat: år-månad-dag).

Gott och ont

Hur lever man ett idealt liv? (2017-02-25)

Affirmationer för ett ungt liv

Kärleken inkarnerar Gud i världen (2015-06-10)

Kärleken (2015-01-02)

Endast Kärlek

Ordet blev Kött

Problemet med materiens makt över anden?

Köttet eller Anden

Placebo Jesus

Varje Dag

JAG ÄR affirmationer

Sinnescentrering

Utomjordiska lärare (2016-02-09)

Den underbara nåden

Fältet

Enhet med Gud

Guds Kärleks Magnet

Tänka gudomligt?

Ske din vilja Gud och inte min

Jesus Kristus är en kärleksvibration

Läkedom och Befrielse (2017-07-16)

Hela de sjuka - T.L. Osborn

Leva som Gud vill

Guds vilja

JAG ÄR Gudomlig

Den ljusa glädjekroppen (2017-05-17)

New Ungdomlighetens hälsosamma liv

Min väg till Gud (2016-04-05)

Guds Liv (2017-01-06)

Vi är kallade till att leva ett andligt liv

Källan

Mitt Uppvaknande (2017-01-06)

Bli upplyst! - Bli en Buddha! (2017-09-09)

Stimuli (2017-10-14) Uppdaterad

Jag kan se!

En Ny Era (2017-01-01)

Andlig Utveckling

Genombrottet? (2017-09-30) Uppdaterad

Gör tre saker i ditt liv! (2017-03-28)

Andligt Tänkande (2014-03-11)

Andligt Liv

Guds och mina tankar är ett - ibland

Gudomligt Tänkande?

Guds Rike?

Våra tankar och känslor bestämmer vårt liv

Ur hans innersta... (2016-07-18)

Uppleva (2017-10-12) Uppdaterad

Hur målar du världen?

Gud i oss (2017-05-06)

Min Gud

Jag är i Nirvana! (2013-12-28)

Mina andliga upptäckter (2017-08-18)

Kristus andliga medvetande

Jesus Kristus - befriaren och helaren

Hemligheten med Jesus Kristus Liv

Min ideologi

Vi är vandrande ideala tankar

Livet nära döden - Kenneth Ring

Slutet på denna tidsålder! (2016-01-16)

De gamla livsmästarnas lära (2004-12-19)

Det bästa ur Baird T. Spaldings bokserie på svenska (2012-09-09)

Det universiella medvetandet (2000-11-06)

Ungdomens Källa (2017-04-17)

Förnyelse genom Förnyaren (2017-07-23)

Manipulering av Åldrandet (2016-12-30)

1998 års Svenska Fritänkare blev...

1998 års religiöse fritänkare blev...

...allt är inte Gu(l)d som glimmar (Gamla och Nya Religioner)

Är Kärlek och Ljus sanningen om människan?

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar (2017-07-07)

Konsten av självkontroll

Skillnaden mellan min religion och världsreligionerna (2015-07-21)

Den luciferiska läran

Hermes Atar Trismegistus visdom (2011-09-27)

De goda nyheterna enligt Hermes (2013-01-18)

Vad tror du på Hermes? (2015-09-28)

Kanadas regering ändrade uppfattning om UFOs 1952

George Adamski - filosof och lärare (2015-08-02)

Ombord på rymdskepp (2007-06-06)

Boken Ombord på Rymdskepp av George Adamski

Var Jesus en utomjording eller Guds son?

Budskapet från Rymden - Daniel W. Fry

Utvecklingens Kurva - Daniel W. Fry

Människans Ursprung?

The Aliens? The Extraterrestrials? The Contactees?
Utomjordingarna? Kontaktpersonerna?
(2017-11-19) Uppdaterad

Närkontakt av första graden (2017-11-19) Uppdaterad

Hejsan övervakande utomjordingar (2016-03-11)

ovanliga människor (2017-11-19) Uppdaterad

Drömmar (2017-10-23) Uppdaterad

Hermes Fri Energi Länkar (2017-11-10) Uppdaterad

Hermes Free Program - Hermes Gratis Program (2017-10-21) Uppdaterad

Ett bättre Sverige (2000-02-22)

Bli befriad från schizofreni (2015-09-26)

Min drömtjej- Kontaktannons av Hermes Atar Trismegistus

Babes&Girls (2017-05-30)

Det sanna livet är den enda sanna religionen (2015-09-26)

Fel och motsägelser i Bibeln (2016-11-04)

Låt oss ta det här om helvetet igen? - staffa52

Jesus Kristus och vi Kristna

New Den troendes auktoritet

Kristusmedvetandet för Kristna (2009-04-27)

Kristus Anden inom oss vill leva livet (2009-11-05)

Den stora hemligheten med Kristus livet (2009-09-08)

Namnkristen eller Jesus sanna lärjunge?

För Gud är allting möjligt och för de Kristna är ingenting omöjligt!

Kärlekens väg

Jesus Kristus lärjungars ljuskropp

Ljus i mörkret

Min andliga väg av Hermes Atar Trismegistus (2013-09-26)

Vad andra anser om Hermes Atar Trismegistus och hans hemsida

Mina Framsteg 2016 (2017-04-30)

Gurun Jesus (2017-09-30) Uppdaterad

Mina önskningar angående framtiden 2017 (2017-08-04)

Meningen med livet

Framtiden blir bara ljusare

Min utträdesansökan ur Nya Korskyrkan

Hermes Atar Trismegistus åsikter om (2016-08-17)

Spridda tankar

Vad jag är lycklig över (2016-04-28)

Glädje (2017-05-31) Uppdaterad

Statusen på min hälsa (2017-07-16)

De verkliga X-filerna

Hermes bokhylla (Sök efter begagnade böcker) (2017-09-29) Uppdaterad

Hermes Cyber Portal (2015-05-14)


Viktig information om andlig tro och tvivel är du endast ett musklick ifrån:

Religionssidan

Den Jesus som aldrig funnits

Studier av vissa religiösa "sekter"

Religions Nyheter

Johannes Amritzer

PTL Ministries

Henry Holmberg

New Marcus och Hanna Bloom

Apostlagärningarna 29

Kanal 10 web-tv

Trosgnistan Mission

Arken

Dagen

Tidskriften Flammor

Nya Korskyrkan

Pingstkyrkan

Frimodig kyrka - Kyrkoval 2017

SOLA SCRIPTURA

Islam på väg att bli större än kristendomen

Svenska  Gnostiska Biblioteket

Max Magnus Norman

Curt Jonsson

Paranormal.se

Ashtar Command

Humorbrevet

Svenska Partiledare:

Gustav Fridolin

Isabella Lövin

Grön Ungdom

Jonas Sjöstedt

Ung vänster

Stefan Löfven

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Jimmie Åkesson

Sverige Demokratisk Ungdom

Annie Lööf

Centerpartiets Ungdoms Förbund

Ebba Busch Thor

Krist Demokratiska Ungdoms Förbundet

Jan Björklund

Liberala Ungdoms Förbundet

Ulf Kristersson

Moderata Ungdoms Förbundet

LaRoucherörelsen i Sverige

Goda grunder för optimism: Ett nytt paradigm för 2017!

VIPS-analys torpederar kuppförsöket mot Trump

Universella Freds och Miljö Arbetar Partiet (2017-07-28) Uppdaterad

Ismernas baksida

Motargument

Supermiljöbloggen

Kompasskurs

Peter Springare

Dick Sundevall

Katerina Janouch

Johan Appelberg: Låt nazisterna få demonstrera

Muslimska ledare: kristna måste beskyddas

Ett ekomodernistiskt manifest

Placera Pengar

Transatlantic Trade and Investment Partnership

Storbråk om finanskrisrapport

Elöverkänsligas Riksförbund

Tandvårdsskadeförbundet

Kostdemokrati

Ide-akuten

Elektrokit

Conrad

Elfa

Ecotec

Autemashop

Hobbyelektronik

link to guestbook!


smile


'Du ser dig själv och vad du ser, skall du bli. Den som erhåller insikt blir 'inte längre en kristen, utan en Kristus' -- Filips evangelium, 67.26-27 (Gnostisk tolkning)Tillbaka till engelska länksidan
Förslag
Läs och skriv i min gästbok