Fältet

yesika_juliagnis_perez_alcala

Yesika Juliagnis Perez AlcalaFör i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Apostlagärningarna 17:28

Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Johannes 10:38

Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden." 1 Moseboken (Genesis) 1:26

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. 1 Moseboken (Genesis) 1:31

Vi är ett med, in och av och helt förenad med Gud och Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom, källan till allt gott. Från början levde människan i en guldålder. Där hon av egen fri vilja lämnade över sitt liv i Guds händer, och älskade sina medmänniskor med villkorslös kärlek. Så länge människan levde tillsammans med Gud och hämtar sin styrka från honom, såg hon enbart gott. Men när hon slutade att lyssna till all godhets källa och istället började skapa för njutnings skull. Skapade hon motsatsen till gott. Det vill säga ont och det blev syndafallet. Lösningen på problemet är att varje dag korsfästa sitt kött och leva ut villkorslös kärlek till sin nästa och att älska alla varelser på jorden.

"Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Matteus 18:3

Innan barnen blir vuxna, så bubblar de över av lek och liv och föräldrarna älskar sina barn och blir omedvetet påverkade till en förlåtande kärlek av de små liven. Det är först som vuxna som allvaret gör sig påmind och då kan vuxna välja att gräva ner sig i olycka och förlora sitt ungdomliga humör. Eller så kan hon välja att inte gräva ner sig i olycka, utan välja att vara tacksam över livets små gåvor och inse att villkorslös kärlek är den enda vägen till himmelriket på jorden. Att behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad.

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Lukas 10:25-28

Att älska Gud och sin nästa är alltså det viktigaste som en person kan göra och det leder till enhet med Gud.

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud = Kärleken och Kärleken = Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds kärleksvibrationer och Gud förblir i oss.

Det är genom att älska sig själv och sin nästa som man blir född av den gudomliga källan - Gud.

Jag har upptäckt att man kan bli gudomlig, genom att se sig själv och andra varelser fulla av kärlek.

I våra liv möter vi ibland människor som har psykiska eller kroppsliga besvär. Förutom att ge dessa olyckliga människor villkorslös kärlek, så kan vi använda namnet över alla namn - namnet Jesus. Det gör vi genom att inse att vi i mänsklig kraft inte kan befria eller läka en människa. Utan vi måste lämna över våra tankar till Gud inom oss. Det vill säga den heliga anden som bor i oss och är vår verkliga identitet. Vi måste överlämna allt till Gud, så att vi genom gudomliga tankar utför de handlingar som befriar våra medmänniskor från psykisk och kroppslig ohälsa och be i Jesus namn.

Därför att det är sant som Emanuel Swedenborg sa: "Du är vad du älskar och du älskar vad helst du ger din uppmärksamhet till." och

Vaishali sa: "Vi har inte kärlek, vi är kärlek." samt

Dannion Brinkley och Kathryn Brinkley skrev i boken - Secrets of the Light (Lessons from Heaven) sidan 105

Lao Tsu, den store kinesiska teosofen och författaren till Tao Te Ching, sa över 2500 år sedan: "Det enda sättet att göra är att vara." Därför, tror jag att det enda sättet att skapa kärlek är att medvetet vara kärlek.

"Livet är Skolsalen, Lektionen är Kärlek." - Bildekal.

"30 Det lilla du hade innan jag kom har förökat sig och blivit mycket, eftersom HERREN har välsignat dig var jag än gått fram. Men när skall jag få göra något för mitt eget hus?" 31 Han svarade: "Vad skall jag ge dig?" Jakob sade: "Du skall inte ge mig något alls. Om du gör mig till viljes i det jag nu säger skall jag fortsätta att vara herde för din hjord och vakta den. 32 Jag vill gå igenom hela din hjord i dag och ur den skilja ut alla spräckliga och brokiga djur, alla mörka djur bland lammen och dem som är brokiga och spräckliga bland getterna. Det skall vara min lön. 33 När du senare kommer för att med egna ögon se vad som har blivit min lön, då skall min rättfärdighet vara mitt vittne. Alla getter hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla lamm som inte är mörka skall räknas som stulna." 34 "Det är bra", sade Laban. "Det får bli som du har sagt." 35 Samma dag skilde Laban ut de strimmiga och brokiga bockarna och alla spräckliga och brokiga hongetter, alla som det fanns något vitt på, och alla lamm som var mörka. Dessa lämnade han i sina söners vård. 36 Han lät ett avstånd av tre dagsresor vara mellan sig och Jakob. Och Jakob fick sedan vakta Labans övriga hjord. 37 Men Jakob tog färska käppar av poppel, mandelträd och lönn och gjorde vita ränder på dem genom att skala av barken så att det vita på käpparna syntes. 38 Sedan lade han käpparna som han skalat i rännorna eller vattenhoarna, så att djuren hade dem framför sig när hjordarna kom för att dricka. De brukade para sig när de kom för att dricka. 39 När djuren parade sig vid käpparna blev djurens avkomma strimmig, spräcklig och brokig. 40 Sedan förde Jakob lammen åt sidan och ordnade de övriga djuren så att de vände huvudena mot det strimmiga och mot allt det mörka i Labans hjord. Så skaffade han sig egna hjordar som han inte blandade med Labans hjord. 41 Så ofta de kraftiga djuren skulle para sig, lade Jakob käpparna framför djurens ögon i rännorna, så att de parade sig vid käpparna. 42 Men när det var svaga djur, lade han inte dit dem. På det sättet fick Laban de svaga djuren och Jakob de kraftiga. 43 Och Jakob blev mycket rik. Han fick mycket småboskap och dessutom slavinnor och slavar, kameler och åsnor." 1 Moseboken (Genesis) 30:30-43

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok