coronaworld

Att bota Corona? http://gratisenergi.se/covid-19.htmcoronaworld

"Doktor" Hermes Corona InformationCoronaviruset (SARS-CoV-2) påverkar hela människokroppen. Men men blir i princip bara farligt om det ger lunginflammation.

Det här kan du göra för att minska risken att bli allvarligt sjuk i COVID-19:

1) Skydda dig och andra från smittspridning

2) Ett starkt immunförsvar är A och O i kampen mot Coronaviruset.

Därför rekommenderar jag att äta 1000 milligram Askorbinsyra/dygn fördelat på 500 milligram morgon och kväll. C-vitamin kan hjälpa till att bekämpa virusinfektioner på många sätt:

Bromsa eller blockera virusinmatning som sprids i kroppen
Förbättra immunförsvaret och resistens mot virusinfektioner
Hämmar virusförökning i infekterade celler
Inducera självmord (apoptos) av virusinfekterade celler

Ett annat sätt att försvara kroppen mot Coronaviruset är att äta 1500 milligram L-Lysine fördelat på 750 milligram morgon och kväll. Aminosyran L-Lysine blockerar enzymer som är viktiga för Coronaviruset spridning och utveckling i kroppen.

Ett tredje sätt att försvara kroppen mot Coronaviruset är att dricka 1 liter hälsofil om dagen. Då sysselsätter ni kroppens försvar mot infektioner samtidigt som ni får i er 10 mikrogram D-vitamin.

New Det fjärde sättet att försvara kroppen mot Corona-viruset är att äta minst 25 mikrogram (1000 ie) D3-vitamin varje dag, vilket är viktigt för immunsystemets normala funktion och denna nivå anses vara säker. Att äta mer D3-vitamin än 100 mikrogram (4000iu) varje dag kan leda till mycket höga nivåer av kalcium i blodet och är inte säkert. D3-vitaminet är viktigt för kroppens immunförsvar normala funktion mot Coronaviruset.

Det femte sättet att försvara kroppen mot Coronaviruset är att äta minst 20 milligram Zink om dagen. Zink och D-vitamin hämmar virusförökning i cellerna och brukar finnas med bland Multivitamin och Mineraler tabletter.

Källor: Dr Matthias Rath och Andrew W Saul

Målet med att äta kosttillskotten är inte att aldrig bli sjuk i corona. Tvärt om är målet att bli sjuk, men med svaga symptom som går över efter 2 veckor. Då blir man förhoppningsvis immun.

Vad bör jag tänka på innan jag insjuknar i COVID-19?

Att köpa hem Quercetin (Dela i mitten och ta 250mg 2 gånger/dygn) och att köpa hem grönt te (6 koppar/dygn i lösvikt) Quercetin (250mg 2 gånger/dygn) är en gul flavonoid som både har antivirala egenskaper och fungerar som Zink transport molekyl. Det andra är Epigallokatekingallat EGCG som finns i (grönt te 6 koppar/dygn) som också fungerar som Zink transport molekyl och både Quercetin och Epigallokatekingallat EGCG har den extra fördelen med att hämma 3CL-protease ett enzym som används av SARS coronavirus för att infektera friska celler För coronapatienter rekommenderas 30-60 mg Zink/dygn.

När kroppen är upptagen av en virusinfektion, kan även en bakteriell infektion tillstöta. Därför är det viktigt att behandla både virus och bakterie infektioner med Kolloidalt Silver. Kolloidalt Silver dödar mer än 650 olika typer av virus, bakterier, svampar och encelliga parasiter. Det fungerar också som vattendesinfektionsmedel. Ta 3 teskedar till 1½ liter vatten. Rör om och låt stå i 15 minuter. Sedan är vattnet klart att dricka. Michael Zazzio förkastar Emma Frans påståenden om kolloidalt silver.

Vad skall jag göra om jag insjuknar i COVID-19?

Om du inte tillhör någon riskgrupp och inte får svårt att andas, skall du äta Quercetin (250mg 2 gånger/dygn) och samtidigt höja dosen Zink till 50-60 milligram/dygn. Det är även bra att dricka mycket vatten. Fyll en 1½ liters flaska med vatten. Tillsätt 3 teskedar Kolloidalt Silver. Rör om och låt stå i 15 minuter. Sedan är vattnet klart att dricka. Drick gärna två 1½ liter vatten/dygn. Det ger 6 teskedar Kolloidalt Silver vilket är maxdosen för ett dygn.

Samma sak gäller dig som insjuknar i COVID-19 och tillhör en riskgrupp och/eller får svårt att andas. Om du får svårt att andas måste du försöka att inhalera 6 teskedar Kolloidalt Silver/dygn. Det blir också aktuellt för dig att kontakta läkare som har fri förskrivningsrätt och begära att de skriver ut någon av de fyra följande recepten:

1) En rapport om framgångsrik behandling av Coronavirus

Zev Zelenko

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko M.D.Styrelsecertifierad familjepraktiker

501 Rt 208, Monroe, NY 10950

845-537-2742


28 april, 2020

Till alla läkare över hela världen:

Den nuvarande känsligheten och specificiteten för RT-PCR-nässtopptestet för Covid-19 är 99% respektive 66%. (1) Enkelt uttryckt, när testet är positivt, är det mycket korrekt att diagnostisera patienter med Covid-19. Men när testet är negativt är det fel 33% av tiden.

I de flesta öppenvårdssituationer tar RT-PCR Covid-19-testet två till tre dagar för att få resultaten. Detta är oacceptabelt eftersom det är absolut nödvändigt att initiera behandling för virusinfektioner så snart som möjligt. (2) Denna kliniska princip härrör från rekommendationerna för behandling av andra virala infektioner (dvs. influensa, herpes zoster, HIV, etc).

Enligt CDC kan symtom på Covid-19 uppträda 2-14 dagar efter exponering för viruset. De kliniska symtomen på Covid-19 är: (3)

Hosta och / eller andnöd

Feber eller frossa (med eller utan skakningar)

Ny förlust av smak eller lukt

Muskelvärk

Huvudvärk och/eller halsont

Diarre


Med tanke på hur brådskande situationen är, rekommenderar jag att man inleder behandling baserat på klinisk misstanke så snart som möjligt, även utan bekräftande test.

Jag utvecklade följande behandlingsprotokoll, innan sjukhus inläggning och har sett mycket positiva resultat:

1. Varje patient med andnöd behandlas.

2. Varje patient i en högriskkategori med milda symptom behandlas.

3. Unga, friska och lågriskpatienter, även med symtom, behandlas inte (om inte deras omständigheter förändras och de faller under kategori 1 eller 2); det som är känt är dessa patienter troligen självläker.


Min behandling för öppenvård är enligt följande:

1. Hydroxiklorokin (11) 200 mg två gånger om dagen under 5 dagar

2. Azitromycin 500 mg en gång om dagen i 5 dagar

3. Zinksulfat 220 mg en gång om dagen i 5 dagar


Skälen för min behandlingsplan är följande. Jag kombinerade de tillgängliga uppgifterna från Kina och Sydkorea med den nyligen genomförda studien som publicerades från Frankrike (citat tillgängliga på begäran) Vi vet att hydroxiklorokin (10) hjälper zink (7) att komma in i cellen. Vi vet att Zink (8 & 9) bromsar virus förökningen i cellen. (5) Användningen av azitromycin (4) förhindrar sekundära bakterieinfektioner och har antivirala effekter. Dessa tre läkemedel är välkända och vanligtvis väl tolererade, varför risken för patienten är låg.

Sedan 15 mars 2020, har mitt team sett cirka 1450 patienter i Monroe, New York med antingen testat eller kliniskt misstänkt coronavirusinfektion. Majoriteten av patienterna behandlades endast med stödjande vård. Patienter med andnöd eller som ingår i högriskkategorin behandlades med ovanstående behandling (cirka 405 patienter vid denna tidpunkt).

Av den här gruppen och den information som tillhandahålls till mig från anslutna medicinska team har vi haft två dödsfall, sex sjukhusinläggningar för lunginflammation och fyra intuberingar (alla avtubade nu). Dessutom har jag inte vetat några negativa biverkningar än cirka 10% av patienterna med tillfällig illamående och diarré.

Sammanfattningsvis är min brådskande rekommendation att inleda behandling av COVID-19 så snart som möjligt i enlighet med ovanstående recept. Baserat på min direkta erfarenhet förhindrar det akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), förhindrar behovet av sjukhusvistelse och räddar liv. (6)

Med mycket respekt,

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko M.D.

1) Estimating false-negative detection rate of SARS-CoV-2 by RT-PCR

2) Influenza Antiviral Medications

3) Symptoms of Coronavirus

4) Clinical Pharmacology Perspectives on the Antiviral Activity of Azithromycin and Use in COVID-19

(5&6&7&8&9&10&11&12) inlagda av mig - Hermes Atar Trismegistus för mera kunskap

5) Zn2+ Inhibits Coronavirus and Arterivirus RNA Polymerase Activity In Vitro and Zinc Ionophores Block the Replication of These Viruses in Cell Culture

6) Does zinc supplementation enhance the clinical efficacy of chloroquine/hydroxychloroquine to win todays battle against COVID-19?

7) Can Colloidal Zinc be used as a treatment if inhaled?

8) Hydroxychloroquine and azithromycin plus zinc vs hydroxychloroquine and azithromycin alone: outcomes in hospitalized COVID-19 patients

9) Quercetin and Vitamin C: An Experimental, Synergistic Therapy for the Prevention and Treatment of SARS-CoV-2 Related Disease (COVID-19)

10) Antiviral activity of green tea and black tea polyphenols in prophylaxis and treatment of COVID-19: A review

11) KILLING Hydroxychloroquine

12) Brazil: Early treatment with Covid Kit including HCQ is effective and safe

Dör människor i onödan av Coronaviruset?

New

Zev Zelenko

Dr. Vladimir (Zev) Zelenko M.D.Ja, det hävdar New York läkaren Zev Zelenko. Han har tagit fram ett recept för att bota patienter som insjuknat i coronaviruset och som tillhör riskgrupper eller med andnöd.

Hans ide är att använda malariamedicinen Hydroxiklorokin som transport molekyl som för Zink in i cellerna. Inuti cellen förhindrar Zink, virus förökning.

Men svenska läkare är skeptiska till att använda Hydroxiklorokin och Azitromycin eftersom de är både svårdoserade och kan ge allvarliga biverkningar. Som tur är finns det minst två naturliga ämnen som fungerar likadant som Hydroxiklorokin (Plaquenil) utan allvarliga biverkningar.

COVID-19


Hydroxiklorokin låter zink ta sig in i cellerna. Zink bromsar virus förökning i cellerna. Hydroxiklorokin är pistolen, zink är kulan. Vissa studier som antyder Hydroxiklorokin ineffektivitet verkar vara utformade för att misslyckas. (Oavsett om det är avsiktligt eller inte återstår att se.) Naturligtvis kommer en pistol inte att fungera utan kulor!

Zev Zelenko hade den 28 april 2020 behandlat 405 COVID-19 patienter och bara 2 har avlidit. Det skall jämföras med 71 419 insjuknade och 5 420 avlidna i Sverige. Till och med den 4 juli 2020.

New 2) "Doktor" Hermes gör det själv recept mot COVID-19

1. Quercetin 500 mg två gånger dagligen i sju dagar

2. Kolloidalt Silver 3 teskedar blandat med 1½ liter vatten två gånger dagligen i sju dagar

3. Zink 25 milligram två gånger dagligen i sju dagar


Skälen till min behandlingsplan är som följer. Quercetin är en gul flavonid som både har antivirus egenskaper och är en zink transport molekyl som fungerar likadant som Hydroxiklorokin utan att påverka hjärtat.

Kolloidalt Silver dödar både virus och bakterier och behövs för att motverka en bakteriell infektion i lungorna som kan tillstöta när kroppen är upptagen med att bekämpa coronaviruset.

Zink motverkar virusförökning inuti cellen och ger immunförsvaret tid till att lära sig viruset.

3) Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19

Patienter med covid-19 får C-vitamin intravenöst

Debatt: Varför vill man dölja sanningen om C-vitamin?

4) Lovande resultat för blodplasmastudie - Resultatet: Viruset försvinner på en dag

Svensk studie: Blodplasma från tidigare coronasjuka kan bota

Sidor som uppdateras löpande avseende vilka studier som pågår och vilka är klara och vilka slutsatser:

Global Coronavirus COVID-19 Clinical Trial Tracker

COVID-19 Studies from the World Health Organization Database

Coronavirus (COVID-19)

NCBI SARS-CoV-2 Resources

- Hermes Atar Trismegistus, Fritänkare Mitt motto är: Behandla så tidigt som möjligt och överlev COVID-19

Ansvarsfriskrivning:

Om man misstänker att man insjuknat i COVID-19 och tillhör riskgrupp eller får svårt att andas, skall man i första hand kontakta sjukvården för att om möjligt få sjukvård. Att äta kosttillskotten Quercetin och Zink skall ses som ett sätt att påverka kroppens eget immunförsvar. Quercetin transporterar Zink in i cellerna, så att virusförökningen avtar och kroppens eget immunförsvar får tid att lära sig viruset och tillverka antikroppar. Att Quercetin i sig själv har antivirala egenskaper är bara en bonus.

Kolloidalt Silver dödar mer än 650 olika typer av mikroorganismer. Men det är okänt om det dödar även SARS-CoV-2 och skall inte ses som ersättning till antibiotika vid en bakteriell infektion i lungorna, som kan tillstöta när kroppen är upptagen med att bekämpa SARS-CoV-2.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok