Bli befriad från schizofreniTrisha

Trisha KrishnanHösten 2001 fick jag diagnosen "Paranoid Schizofreni". "Paranoid" därför att jag som uppfinnare, misstänkte att jag var förföljd av energimaffian. "Schizofreni" därför att jag hade symptom på personlighetsklyvning, var inåtvänd och hörde röster i hjärnan

"Paranoid" kan man bota genom samtalsterapi, en gång i veckan genom att prata om hur sannolik en vanföreställning är. Det visade sig att jag inte behövde vara rädd att energimaffian skulle döda mig på grund av min energiforskning.

Energimaffian tror nämligen att det är omöjligt att skapa en apparat som levererar mer energi än vad som behövs för att driva den. Däremot kan man skapa en apparat som levererar mer energi än vad som behövs för att driva den om det finns en okänd eller känd energikälla.

En enfas eller trefas tranformator kan aldrig "skapa" energi. En transformator förbrukar på sekundärsidan 10 voltampere med 10 volt växelspänning och 1 ampere växelström. På den sida som är ansluten till väggen förbrukar då 230 volt växelspänning och 0.044 ampere växelström, vilket ger 10 voltampere.

Exempel på uppfinningar som drivs av kända energi källor är: Solvärme, Solel, Vindkraft, Vattenkraft, Vågkraft, Jordvärme och Värmepump.

Exempel på uppfinningar som har en okänd energikälla är: Edwin V. Gray EMA motor och Alexander V. CHERNETSKII [ Chernetski / Chernetsky ] Self-Generating Discharge Plasmatron.

Schizofreni uppfattar jag är orsakad av olyckliga människor som inte lever i nuet utan kan vara inåtvända, samtala med röster därför att de är ensamma och i sällsynta fall som jag lida av personlighetsklyvning därför att de inte har kontroll över sitt eget sinne, utan man är påverkad av andar.

New Det bästa sättet att bli befriad från Schizofreni är att ringa Svein-Magne Pedersen. Har du inte möjlighet att ringa, förelår jag att du kan skriva och begära att få en böneduk hemskickad till dig. Jag har ringt två gånger och båda gångerna blev jag bättre i min schizofreni. Jag har haft problem med andar när jag har koncentrerat mig på en punkt i taket, ovanför min säng. Jag kunde inte hålla huvudet still, utan vred huvudet åt vänster och höger sida. Sedan när jag kunde hålla huvudet stilla och koncentrerade mig på punkten, kunde jag känna kärlek i känslokroppen. Nu känner jag ingenting av det när jag koncentrerar mig på punkten och jag vänder huvudet varken åt vänster eller höger. Jag hör fortfarande röster i mitt huvud som jag kan samtala med. Men de dåliga rösterna är borta.

För dig som inte tror på förbönens makt eller har lätt Schizofreni rekommenderar jag att ha ett arbete, där man utför arbetsuppgifter och inte har tid till att tänka på ens problem. Ett sätt att är att umgås med kompisar och lösa sina problem genom samtalsterapi.

Ett annat sätt om man kan flytande engelska, spanska, tyska eller franska, är att resa utomlands som volentär så man är behövd och har en mening med livet. Ytterligare ett sätt är att ha en hobby som man utför varje dag.

Jag växlar mellan att vara med läsa böcker, skriva och hålla kontakt på internet och uppfinna elektronikkretsar samt vara med kompisar. Ett annat sätt är att genom affirmationer träna sig att vara kärleksfull mot andra varelse. Det finns ett sätt att kolla om man är kärleksfull. Ställ dig framför en spegel och titta dig i ögonen och säg: "Jag älskar och accepterar dig precis sådan som du är." Mår du inte bra av att säga det, har du problem och behöver läsa och göra övningarna i boken Du kan hela ditt liv - Louise L. Hay

Skaffa gärna en hund, de känner av och tröstar dig, när du är olycklig och du får en promenad varje gång du rastar hunden. Om du är ensammen kan du skaffa två kattungar som du kan leka med. Varför det ska vara TVÅ kattungar. Beror på att de har varandra att leka med, när du är borta.

För mig som är livstid sjukpensionär är det viktigt att göra saker som känns viktiga och betydelsefulla och det gör jag genom att skriva på min hemsida, min blogg, och Facebook.

- Hermes Atar Trismegistus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schizofreni tror jag handlar om att man flyr från en verklighet som är för skrämmande och farlig, alltså som en basal försvarsmekanism.

Jag tror på det du säger att ett jobb, något att göra, andra människor är viktiga komponenter för återhämtning.

I forskning har man visat på viktiga förutsättningar: en tillräcklig ekonomi, sociala sammanhang, att förstå orsaker till det som hänt (att ha ett sammanhang), och ytterligare en viktig faktor kan vara att t ex en myndighetsperson gör nåt mer än det dom är skyldiga att göra (det ger en känsla av att bli sedd och förstådd, att nån gör något specifikt för mig). Andra människor/kompisar är viktigt.

Jag tror att du har hittat ett bra sätt att leva och fungera, att undvika onödig stress. Dina hemsidor är en del av ditt arbete, att du själv har skapat ett meningsfullt arbete och det ska jag ta med mig när jag går i pension och får mer tid över för sådant arbete.

- Gösta Åhl, Personligt ombud, Boden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok