Den stora hemligheten med Kristus livet

Asmita Sood

Asmita SoodFödd på nytt:

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

Människan består av tre delar Ande, Själ och Kropp, och vi kan bara se Guds rike på jorden i de ögonblick som vi är födda av Anden. I de ögonblick vi är födda av köttet kan vi inte se Guds rike.

Att vara ett Guds Barn

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
" Markus 10:14-15

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.
" Lukas 18:16-17

När vi litar på Gud helt och fullt, så är vi ett Guds barn.

Köttets gärningar och Andens frukter

Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Galaterbrevet 5:19-23

Genom att granska våra liv, kan vi se när vi är i köttet och då kan vi inte se Guds rike på jorden. Men när vi är i Anden kan vi se Guds rike på jorden. När vi lever med kärlek, tro och goda gärningar så befinner vi oss i Guds rike på jorden.

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Johannes 6:63

Livsanden ger liv och att leva ett oandligt liv är till ingen nytta. Jesus undervisade om det andliga livet.

Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Apostlagärningarna 17:28

Gud är Ande och Sanning står det i Johannes 4:24. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Det betyder att vi lever i en andlig och sann värld och att våra kroppar är andliga. Ja alla varelser har andliga och sanna kroppar och universum är en andlig boplats. Vi skall älska allting därför att världen är mycket god som det står i 1 Moseboken 1:31.

Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.

Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Johannes 5:19-21

Jorden med alla varelser är skapade av Fadern och de har utvecklats genom evolutionen som är driven av Gud. Gud är överallt närvarande, har all makt och är allvetande. Alla jordens varelser använder Gud i större och mindre grad och Jesus gjorde bara det han såg Fadern göra. Sonen har liksom Fadern makten att uppväcka varelser från den andliga döden till andligt liv.

Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och tala. Johannes 12:49

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Johannes 14:10

All undervisning och alla Jesus gärningar utfördes av Fadern som existerade inuti Jesus. Som lärjungar till Jesus skall också vi göra Faderns gärningar.

Som Kristus lärjungar skall vi inte döma eller fördömma utan vi skall tala väl om alla och förlåta.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matteus 7:1-5

Vi skall inte döma andra, istället skall vi frikänna oändligt och ej heller skall vi vara felsökare hos andra, utan vi skall först och främst arbeta på vår egen räddning!

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Lukas 6:37-42

Vi skall inte fördöma andra, utan vi skall förlåta alla oändligt. Vi skall se till att vi ger ut Guds Kärlek till vår nästa och gör Guds vilja, så vi inte vandrar i mörkret och faller i dikena på den smala vägen. Dessutom skall vi inte vara felfinnare hos andra personer, utan vi skall först och främst arbeta på våran egen räddning!Hur vi ser på världen och oss själva

Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Matteus 6:22-23

Om vi har frid i sinnet och älskar allting i världen, blir hela vår varelse fylld av ljus.

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Det är Guds vilja att vi ska ha frid i vårat sinne och det är Guds vilja att vi skall älska hela världen. Det är också Guds vilja att vi skall ha full hälsa samt att människor med fysisk sjukdom skall bli helade samt att människor med psykisk ohälsa skall bli befriade från sin psykiska sjukdom. Det är också Guds vilja att vi skall fylla varje behov som människorna har. Om vi saknar något, måste vi be till Gud att visa vägen till behovets uppfyllande. Det viktigaste är att hela tiden göra Guds vilja.

Älska Gud:

Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd." Matteus 22:37

"och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft." Markus 12:30

Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Lukas 10:27

Vi skall älska Gud och våran nästa som vi möter i livet med hela vår varelse.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok