Ecce Homo - efter 2000 år


Ecce Homo - KG Hammar

KG Hammar


Kapitelindelning:

7 · Efter två tusen år - vilken är frågan?
12 · Älskar du mig?
16 · Så älskade Gud...
19 · Ecce Homo!
21 · Inkarnation, historia och hermeneutik
24 · Efter två tusen år - med en annan världsbild
28 · Efter två tusen år - med en annan kunskap om Bibeln
31 · Efter två tusen år - med en annan syn på auktoritet
34 · Efter två tusen år - ett möte här och nu
36 · Jesus - människan - mötesplatsen
40 · Mötesplats eller bevistext? Ett exempel
43 · Möten med Jesus
50 · Gränsöverskridande möten - gudomligt eller mänskligt?
53 · Identitet inifrån eller identitet genom avgränsning?
56 · Tydlighet - Öppenhet
58 · Jesus och tydligheten
63 · Anden skänker insikten
67 · En berättelse om ett mirakel
70 · Efterföljelse!
75 · Kärlek och lära
79 · Kärlek och rädsla
82 · Efterföljelse - på vetekornsvägen
89 · Jesus som Vägen - rörelsen mot Gud
97 · Vem är Jesus - på dagens språk?
106 · Jesus - Guds ikon och vara bilder
109 · Skarvor i en ofullständig mosaik

Äntligen! Svenska Kyrkan har blivit välsignad med en tänkare och filosof av högsta rang
- Ärkebiskopen KG Hammar.

I denna viktiga bok (som måste betraktas som en milstople inom den svenska kristenheten) funderar KG Hammar över frågan: "vem är människan - egentligen ?"

KG Hammar påpekar mycket riktigt att våran världsbild har förändrats under 2000 år. Vid tiden för Jesus födelse trodde man allmänt att världen var indelad i tre våningar: Dödsriket, Jorden och Himmelen. Idag vet vi att planeten Jorden är ett klot som kretsar kring Solen, precis som morgonstjärnan (Venus) gör.

Under de första koncilierna, då innehållet av kristna tron skulle bestämmas och trosbekännelserna skrevs (325-690), trodde folk i allmänhet att evangelierna var äldre än Paulus brev. Men modern bibelforskning har bevisat motsatsen. Därför är det av största vikt om man vill förstå urkristendomen att studera Paulus brev. Evangelierna och Apostlagärningarna är senare sammanfattningar från olika källor med uppenbara tillägg. (som Jesus födelse).

KG Hammar Under Jesus tid väntade Judarna på en Messiasgestalt som skulle krönas till kung och kasta ut den Romerska occupationsmakten. Men Paulus menade att Jesus var en helt annan sorts kung än den Judarna hade hoppats på: "Medan vi ännu var svaga dog Kristus för ALLA gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig kanske går någon i döden för en som är God. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare." (Romarbrevet 5:6-8)

Detta bekräftar också Johannesevangeliet 6:15
"När Jesus insåg att de var på väg att dra iväg med honom för att göra honom till en kung, smet han iväg upp till toppen av berget igen, för att vara ensam."

Idag, nästan tvåtusen år senare finns det inte plats för någon Messiaskung i Israel. Israeliterna har nämligen övergett Monarkin till förmån för Demokrati.


Stående på dessa grunder frågar sig KG Hammar. Vad är egentligen huvudbudskapet i Jesus Kristus förkunnelse? Är man en kristen om man till punkt och pricka följer Bibelns lära eller är man en kristen om man följer Jesus kärleksbudskap?

Båda vägarna visar sig vara svåra. Den första vägen blir problematisk eftersom Jesus så ofta talade i liknelser och liknelser är utsatta för tolkningar. Vilken tolkning är då den rätta? Den andra vägen kan vara nog så svår, speciellt om man är bunden till många ting som exempelvis Hus, Jobb, Livskamrat, Barn, Kompisar, Framtidsplaner, Karriären, Jakten på rikedom o.s.v.

Den andra vägen - efterföljelsens väg. Är nämligen "att ta sitt kors på sig", "att förneka sig själv" (Matteus 16:24), "hata sitt liv" (Johannes 12:25), "mista sitt liv" (Matteus 10:39, 16:25, Markus 8:35, Lukas 9:24, 17:33, Johannes 12:25). och tänk om Gud vill att man skall göra sig fri från allt man är bunden till? Vilken jobbig tanke, eller?

Master Bhagavan Puruji som uppenbarligen hade kunskaper om efterföljelsens väg sade:
"När du lever det Gudomliga Livet är du som en lotusblomma som flyter ovanpå vattnet som inte kan röra dig. Du kommer att finna din reflektion i alla, vara ägd av alla och äga allt i Gud. Gud bor i alla objekt, även om de är separerade. Ändå befinner sig alla objekt i Gud - inte utanför. Inse det sanna jaget, släpp det fattiga egot som har hållit dig i mörker. Det har fått dig att tro att du är skild från Gud. När du i verkligheten äger hela världen i ett enda kosmisk medvetande. Eftersom du äger allting, varför sträva efter att äga någonting?"

Great Masters of The Himalayas - Their Lives and Temple Teaching


Boken "Ecce Homo - efter tvåtusen år", har gett mig nya insikter. Nästan i klass med Life and Teaching of the Masters of the Far East av Baird T. Spalding. Därför är tiopoängaren given. Det är bara att hoppas att "Ecce Homo - efter tvåtusen år" snart kommer ut på engelska.

Boken får
redcandle redcandle redcandle redcandle redcandle
redcandle redcandle redcandle redcandle redcandle
av tio ljusbärare.

Vem hade trott att en kristen bok, skriven av en kristen författare, skulle få en avgörande betydelse för NEW AGE - Den nya tidsåldern? Gud har humor.

Hermes Atar Trismegistus
December år 2000.Svenska Kyrkan och KG Hammar ifrågasätts..

Sök på Karl Gustav Hammar hos http://www.bibliotek.se


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok