Kärleken

Angelica Bengtsson

Angelica BengtssonMåltiden hade inte kommit långt när vår chef frågade damen vad hon ansåg vara Guds största attribut. Utan ett ögonblicks tvekan svarade hon, "Kärlek." Sedan fortsatte hon med att säga, "Livets träd ligger mitt i Guds paradis, själva djupet av vår egen själ, och den rika, rikliga frukt som växer och mognar till full perfektion, den mest perfekta och livgivande, är kärleken.

Kärlek har definierats av dem som uppfattar dess sanna karaktär som det största i världen. Jag kan tillägga att det är den största helande kraft i världen. Kärlek misslyckas aldrig att uppfylla alla krav i det mänskliga hjärtat. Den Gudomliga Principen om kärlek kan användas för att eliminera varje sorg, varje svaghet, varje hårda villkor, och varje brist som trakasserar mänsklighet.

Med rätt kunskap och användning av subtila och oändlig inflytande av kärlek, kan världen läka sina sår och den söta mantel med sin himmelska medkänsla kan omfatta allt oharmoni, all okunnighet, och alla misstag som mänskligheten gjort.

"Med utsträckta vingar, Kärleken söker de torra fläckar i det mänskliga hjärtat, de öde platser i livet, och med till synes magisk rörelse, löser mänskligheten och förvandlar världen. Kärlek är Gud, evig, gränslös, oföränderlig, som går bortom all vision till oändligheten. Slutet kan vi bara föreställa oss. Kärlek uppfyller lagen på sitt eget sätt, konsumerar sitt perfekta arbete, och uppenbarar Kristus i människans själ.

Kärlek söker ständigt ett inlopp genom vilket det kan rinna ut i människans själ och häll ut sig som allt bra för honom. Om den inte störs av människans perversitet och disharmonisk tänkande, Guds eviga, oföränderliga ström av kärlek flyter ständigt framåt, till det stora universella hav av glömska, bär bort varje oharmoniskt utseende eller fulhet som stör friden i människan.

Kärlek är den perfekta frukten av anden, den går framåt, binder upp mänsklighetens sår, drar nationer i närmare harmoni, och skapar fred och välstånd i världen. Det är själva pulsen i världen, hjärtslag av universum.

Mänskligheten måste laddas med denna ström av kärlek från det stora allestädes närvarande livet, om den skall göra Jesu gärningar.


- Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 1, page 118-119.

För Mästaren finns det ingen materiella universum. Det synliga universum för honom är en manifestation av Anden och är därför andliga i huvudsak och regleras av lagstiftningen i Anden. Det är denna kunskap som ger honom makt och däri ligger hemligheten med all individuell makt.

Att känna till lagen om Anden och att leva i harmoni med denna lag är alltid makt i obegränsad utsträckning. Och den lag av Anden är lagen i kärlek. Det är kärleken som styr den oändliga rymden och alla former som projiceras i rymden. Det är därför som Skriften säger att om du är kärlek är du i Gud och Gud är i dig.

Kärlek är harmoni och håller allt i samklang inte bara med sig själv utan även med varandra. När man är i ett medvetande av kärlek eller en medvetenhet om perfekt enhet med allt, är han i ett tillstånd av perfekt harmoni med allt och med alla människor. Kärlek är, eftersom det kan sägas, sammanhållning, eller en tvingande kraft som håller allting i relation till deras källa.

Att arbeta i harmoni med sin källa arbetar de i harmoni med alla projektioner av samma källa. Men kärleken kommer att lösa upp det som inte är i samklang med den allmänna för att det kräver allt dess fullständiga anslutning till principen om sin egen natur, som är ande. Därför förstör kärlek hat, girighet, själviskhet, och självsökande och egot som kommer från dessa medvetandetillstånd.


- Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 4, page 149-150.

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?" Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." Lukas 10:25-28

Att älska Gud och sin nästa är alltså det viktigaste som en person kan göra och det leder till enhet med Gud.

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud = Kärleken och Kärleken = Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds kärleksvibrationer och Gud förblir i oss.

Jag böjer mig inför Kärleken som är den största sammanhållande kraften i universum. Kärleken är större än alla religiösa teorier och större än alla religiösa församlingar och större än alla religiösa byggnader. Kärleken får en att känna sig hel och harmonisk. Kärleken överbryggar varje motstånd och bryter ner varje fäste. Kärleken är Gud och Gud är Kärleken. Kärleken är ordet som genomströmmar hela skapelsen och som påverkar all materia. Den som älskar är blind för fel och oharmoni. Den som älskar djupt kan se perfektion. Man kan bli lurad av religösa lärare att göra ritualer som ska leda till att man bli mer andlig. Alla sådana ritualer är falska, eftersom det är Kärleken på djupet som leder till att man blir lycklig och är blind för fel, oharmoni och besvikelse.

- Hermes Atar Trismegistus

New Len från Loom Kärleksbudskap

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok