Den underbara nådenthu_nina_rosiita

thu_nina_rosiitaHemligheten med nåden är att varje dag korsfästa sitt ego och leva ut det liv som Gud inom oss vill att vi ska leva. "De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." Galater 5:24 och "Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen." Johannes 5:19

Det uråldriga budskapet är att människan av fri vilja, skall lämna lämna sitt människogjorda kungadöme och utvecklas till Guds kungadöme. Människosonen skall förverkliga hans gudomlighet, uppenbara denna gudomlighet i sin kropp och angelägenheter, och bli Kristus av Gud i Guds kungadöme. "Jag har sagt att ni är gudar?" Johannes 10:34

Vi är helt inneslutna av Gud, varän vi befinner oss och har full tillgång av hans makt. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är inom er och mitt ibland er." Lukas 17:20-21 och Paulus sa "Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt." Apostlagärningarna 17:28.

Det är genom Jesus nåd som vi Jesus efterföljare kan befria människor från psykisk och fysisk ohälsa. Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig." Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Johannes 1:14-18.

Som Jesus efterföljare skall vi be för alla sjuka och är vi själva sjuka så skall vi be för varandra och till Jesus.

"Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror." Matteus 21:22

"Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert." Markus 11:24

"Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det." Johannes 14:12-14

"Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra." Johannes 15:16-17

"Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig." Johannes 16:23-24

"Och vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss." Första Johannes 3:22-24

"Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om." Första Johannes 5:14-15

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok