Våra tankar och känslor bestämmer vårt livHiba Bizri with cat

Hiba BizriEn varelse kan liknas vid ett tomt kärl, där våra ideer, tankar, ord och handlingar ryms tillsammans med våra känslor. Allt det vi gör sätter sina spår i vårt sinne och i kroppen, man kan säga att vi formar sinnet och kroppen med det vi gör som att ta ett fotografi eller spela in en film.

Kroppsliga sjukdomar kommer antingen ifrån våra kroppar och kan orsakas av brist på näringsämnen, gift, strålning, infektioner eller från vårat sinne som upplevt ett olyckligt liv under en längre tid.

Mentala sjukdomar kan också orsakas av brist på näringsämnen, gift, strålning, infektioner eller från vårat sinne som upplevt ett olyckligt liv under en längre tid. Olika psykiska sjukdomar är försvarsmekanismer mot en värld som anses vara alltför jobbig för att stå ut med.

Ateistiska buddhister anser att våra personligheter avgörs av våra tankar och känslor och att när en kropp dör, så dör även individen. Det kan jag som haft utanför kroppen upplevelser inte hålla med om. Jag tror att medvetandet är evigt och ständigt reinkarnerar och det betyder att vi ska göra allt som är möjligt för att våra barn skall leva i en giftfri och behaglig värld. Därför att våra barn skall kunna utvecklas i en bra miljö och uppfostra sina barn som i sin tur uppfostrar deras barn som uppfostrar deras barn som kan vara oss reinkarnerade. Vårat mål är förutom en giftfri och behaglig värld, skapandet av mediciner som förbättrar hälsan på ålderdomen, så att vi dör friska, av hög ålder.

Det som verkligen intresserar mig är frågan: Kan människans sinne smälta samman med universums skapare - Guds sinne?

Med andra ord: Kan människan bli en gudomlig medskapare? som lever ett gudomligt liv från den dag hon föds, tills den dag hon dör. Kanske kan hon färdas till de himmelska sfärerna med sin kropp, dit alla individer som har dött lever? Så att hon blir odödlig?

Människan är en unik varelse och det som utmärker henne är att hon är vetgirig och vill undersöka allt samt att hon är en skapare som vill uppfinna nya och bättre saker. Det som skiljer henne från Gud är att hon inte kan skapa materia. Den enda? levande personen som kan skapa materia precis som universums skapare - Gud, är den indiska motsvarigheten till Jesus Kristus - Bhagawan Sree Balasai Baba. Dessutom verkar det vara som vetenskapen, precis som ufonauterna nu kan skapa en ny sorts materia!

Eftersom Bhagawan Sree Balasai Baba precis som Jesus Kristus, är född av en människa och själv är en människa. så uppstår naturligtvis frågan. Vad är det som skiljer dom från oss? Varför verkar inte vi kunna skapa materia? Min teori är att man måste bli ett med skapelsens Gud och först då blir man istånd på grund av gudomliga vibrationer att skapa materia.

Det som skiljer oss från Bhagawan Sree Balasai Baba och Jesus Kristus är den stora kärlek de har för sina medmänniskor. Det är troligtvis denna kärlek som gör att de blir ett med Gud, precis som Jesus Kristus lärjunge Johannes skrev:

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud = Kärleken och Kärleken = Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds vibrationerna och Gud i individen.

Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. Andra Johannesbrevet 1:6

Vi skall leva i och av Kärleken, eftersom kärleken är grunden till allt gott och ursprunget till givande av goda gåvor som fyller din nästas behov.

Det verkar som om djup Kärlek=djup gemenskap med Gud gör det möjligt att utföra mirakler som att befria människor med felaktiga tankar och bota de sjuka. Även att skapa materia, men det är bara en teori än så länge. Baserad på vad vi vet som kännetecknen på Bhagawan Sree Balasai Baba och Jesus Kristus.

För att återgå till kärlet som är kroppen, som innehåller alla våra ideer, tankar, ord och handlingar ryms tillsammans med våra känslor. Inser jag att så länge individen lever i kroppen, så länge animeras kroppen av livsanden som är odödlig. Vid döden separeras kroppen från livsanden och blir livlös materia. Eftersom kroppen animeras av den odödliga livsanden kan man påstå att kroppen är andlig och det gör det möjligt i teorin att förändra kroppen hos den sjuke med hjälp av att vara ett med Gud genom kärlek.

Vad som blir uppenbart är att kärlek verkar vara grunden till allt. Och är en sammanhållande kraft som näradöden upplevaren Dannion Brinkley fick lära sig på andra sidan döden.

New Vad som också är viktigt är hur vi ser på livet och vad vi tror på enligt Jesus Kristus:

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Ett friskt öga ser världen som den är, medans ett sjukt öga ser världen förvrängd. Men Jesus Kristus sa också att om ögat är friskt får också hela kroppen ljus. Vad är ljus? I Första Johannesbrevet 1:5 står det:

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Det betyder att vi håller oss friska eller blir friska om vi kan bli kan ta emot Guds ideer och tankar som är ljus samt läsa sanningar ur världens religiösa skrifter så att vi tänker på Guds sanningar.

Sebastian Stakset har skrivit självbiografin Bara ljuset kan besegra mörkret om sin resa från våld, kriminalitet och missbruk till en Jesus lärjunge. Peter Ahlman har skrivit självbiografin Vem kan laga en trasig själ? om sin resa från våld, kriminalitet och missbruk till en Jesus lärjunge. Båda böckerna handlar om livsförvandlande möten med Jesus Kristus. Jag rekommenderar dem till alla som har det svårt i livet.

Baird T. Spalding skrev om det gudomliga ljuset som kommer från Kristusmedvetandet i sin bokserie Life and Teaching of the Masters of the Far East. Han påstod att om vi vill ha ljus i våra liv, måste vi sluta upp med att idoldyrka Jesus Kristus och istället idealisera Kristusmedvetandet genom att blicka på kärlek och idealisera det man önskar frambringa från insidan.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." Lukas 17:20-21

Guds rike frambringas från insidan genom att föreställa sig, idealisera, tänka ut och frambringa det man skådar på. Guds ande finns inom människan som den odödliga livsanden och det är genom att ge ut kärlek till sin nästa som man kommer i resonans med Gud. Livets mening är att uttrycka villkorslös kärlek till sin nästa och när man gör det mår man bra. Det är den inre människan som är evigt ung och det är genom att uttrycka den inre människan som man förblir ung i sinnet fastän kroppen förändras. Man uttrycker den man är. När man har behov skall man be till Gud.

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas....Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" Lukas 11:9-13

Den Heliga Anden finns redan inne i kroppen i form av det ursprungliga medvetandet, så människan behöver bara uttrycka det hon bett om. Alla Guds potentialer finns redan inuti människan i form av Kristusmedvetandet.

"Att det finns en allvis, intelligent ande, att denna intelligens är gudomlig och oändlig och genomsyrar allt, kan inte motsägas. Eftersom denna intelligens genomtränger allt och är oändlig och är källan till allt. Den är gudomlig, och dess gudomlighet framburen i tänkbara eller synliga former, det är faktumet eller sanningen om allting.

Du kan namnge denna allvetande, intelligent ande, Gud eller Gott eller vad du vill, eftersom man måste ha ett namn för allt. När man har utsett en sak, har man makt att föra den fram till existens. Om man namnger något genom sann vördnad, tillbedjan och lovprisningar, kan han och blir det som han nämner.

Således kan man se att man genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång, är det enkelt att se att människan är den enfödde Gudens Son, eller enfödde djurets son. Således, genom val, kan man bli ond eller djävulen om hans ögon skådar det onda; eller han blir Gud; om hans ögon ser Gud....


Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 3 sidan 99-100 av Baird T. Spalding

Människan blickar på idealet som redan finns inuti människan, älskar och vårdar det tills människan manifesterar och frambringar det människan blickar på - Kristus. När vi börjar uttrycka Kristus varje dag, då börjar vi också påverka avläsningen av våra gener enligt Bruce Lipton och allt eftersom dagarna går och vi mer och mer frambringar Guds rike på jorden enligt Jesus Kristus:

Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." Lukas 13:20-21

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." Matteus 9:29

Jesus ville öppna ögonen på oss alla, så att vi skulle se Guds rike på Jorden och lära oss att det vi uttrycker i vardagliga livet kommer vi att bli. Det är inte för intet som både Bhagawan Sree Balasai Baba och Jesus Kristus tjänar sina medmänniskor, så mycket de kan. I Guds rike är nämligen den störste alla andras tjänare.

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Lukas 6:37-42

Ecce Homo: Vi skall se människan bortom religion, politik, filosofi, människoraser, sexuell läggning och människans livscykel och inte fördöma andra, utan vi skall förlåta alla oändligt. Vi skall se till att vi ger ut Guds kärlek till vår nästa och gör Guds vilja, så vi inte vandrar i mörkret och faller i dikena på den smala vägen. Dessutom skall vi inte vara felfinnare hos andra personer, utan vi skall först och främst arbeta på våran egen räddning!

Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Matteus 23:11-12

Människan är som ett vattenhjul - Hon har en ingång i form av ideer och tankar och en utgång i form av ideer, tankar, ord och handlingar. Så länge hon har ett flöde från Gud och ett utlopp för att tjäna andra utstrålar hon gudomlighet.

Så ska ni be:
Vår Far i himlen, (Alla människor har samma Far och alla människor är bröder och systrar, som skall närma sig Gud med kärlek och förtroende.)
låt ditt namn bli helgat. (Guds sanning skall upplysa våra sinnen.)
Låt ditt rike komma. (Låt Guds rike bli synligt.)
Låt din vilja ske, (Låt Guds vilja ske i våra liv.)
på jorden som i himlen. (Låt Guds vilja ske på jorden som i våra Gudomliga tankar.)
Ge oss i dag vårt dagliga bröd. (Ge oss idag mat för dagen och mat för sinnet.)
Och förlåt oss våra skulder, (Och förlåt oss, när vi missar målet.)
så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. (Så som vi förlåter andra som missat målet.)
Och låt oss inte inleda oss in i frestelse, (Och låt oss inte begå ogudaktiga gärningar.)
utan rädda oss från det onda. (utan rädda oss från ogudaktiga gärningar.)


Matteus 6:9-13


- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok