Våra tankar och känslor bestämmer vårt livHiba Bizri with cat

Hiba BizriEn varelse kan liknas vid ett tomt kärl, där våra ideer, tankar, ord och handlingar ryms tillsammans med våra känslor. Allt det vi gör sätter sina spår i kroppen, man kan säga att vi formar kroppen med det vi gör som att ta ett fotografi eller spela in en film.

Kroppsliga sjukdommar kommer antingen ifrån våra kroppar och kan orsakas av gift, strålning, infektioner eller från vårat sinne som upplevt ett olyckligt liv under en längre tid.

Mentala sjukdommar är kan också orsakas av gift, strålning, infektioner eller från vårat sinne som upplevt ett olyckligt liv under en längre tid. Olika psykiska sjukdommar är försvarsmekanismer mot en värld som anses vara alltför jobbig för att stå ut med.

Ateistiska buddhister anser att våra personligheter avgörs av våra tankar och känslor och att när en kropp dör, så dör även individen. Det kan jag som haft utanför kroppen upplevelser inte hålla med om. Jag tror att medvetandet är evigt och ständigt reinkarnerar och det betyder att vi ska göra allt som är möjligt för att våra barn skall leva i en giftfri och behaglig värld. Därför att våra barn barn barn barns kan vara oss själva som reinkarnerar. Vårat mål är förutom en giftfri och behaglig värld, skapandet av mediciner som förbättrar hälsan på ålderdomen, så att vi dör friska, av hög ålder.

Det som verkligen intresserar mig är frågan: Kan människans sinne smälta samman med universums skapare - Guds sinne?

Med andra ord: Kan människan bli en gudomlig medskapare? som lever ett gudomligt liv från den dag hon föds, tills den dag hon dör. Kanske kan hon färdas till de himmelska sfärerna med sin kropp, dit alla individer som har dött lever? Så att hon blir odödlig?

Människan är en unik varelse och det som utmärker henne är att hon är vetgirig och vill undersöka allt samt att hon är en skapare som vill uppfinna nya och bättre saker. Det som skiljer henne från Gud är att hon inte kan skapa materia. Den enda? levande personen som kan skapa materia precis som universums skapare - Gud, är den indiska motsvarigheten till Jesus Kristus - Bhagawan Sree Balasai Baba. Dessutom verkar det vara som vetenskapen, precis som ufonauterna nu kan skapa en ny sorts materia!

Eftersom Bhagawan Sree Balasai Baba precis som Jesus Kristus, är född av en människa och själv är en människa. så uppstår naturligtvis frågan. Vad är det som skiljer dom från oss? Varför verkar inte vi kunna skapa materia? Min teori är att man måste bli ett med skapelsens Gud och först då blir man istånd på grund av gudomliga vibrationer att skapa materia.

Det som skiljer oss från Bhagawan Sree Balasai Baba och Jesus Kristus är den stora kärlek de har för sina medmänniskor. Det är troligtvis denna kärlek som gör att de blir ett med Gud, precis som Jesus Kristus lärjunge Johannes skrev:

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud = Kärleken och Kärleken = Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds Vibrationerna och Gud i individen.

Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. Andra Johannesbrevet 1:6

Vi skall leva i och av Kärleken, eftersom Kärleken är grunden till allt gott och ursprunget till givande av goda gåvor som fyller din nästas behov.

Det verkar som om djup Kärlek=djup gemenskap med Gud gör det möjligt att utföra mirakler som att befria människor med felaktiga tankar och bota de sjuka. Även att skapa materia, men det är bara en teori än så länge. Baserad på vad vi vet som kännetecknen på Bhagawan Sree Balasai Baba och Jesus Kristus.

För att återgå till kärlet som är kroppen, som innehåller alla våra ideer, tankar, ord och handlingar ryms tillsammans med våra känslor. Inser jag att så länge individen lever i kroppen, så länge animeras kroppen av livsanden som är odödlig. Vid döden separeras kroppen från livsanden och blir livlös materia. Eftersom kroppen animeras av den odödliga livsanden kan man påstå att kroppen är andlig och det gör det möjligt i teorin att förändra kroppen hos den sjuke med hjälp av att vara ett med Gud genom Kärlek.

Vad som blir uppenbart är att Kärlek verkar vara grunden till allt. Och är en sammanhållande kraft som näradöden upplevaren Dannion Brinkley fick lära sig på andra sidan döden. Vad som också är viktigt är hur vi ser på livet och vad vi tror på enligt Jesus Kristus:

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Det är Guds vilja att vi ska ha frid i vårat sinne och det är Guds vilja att vi skall älska hela världen. Det är också Guds vilja att vi skall ha full hälsa samt att människor med fysisk sjukdom skall bli helade samt att människor med psykisk ohälsa skall bli befriade från sin psykiska sjukdom. Det är också Guds vilja att vi skall fylla varje behov som människorna har. Om vi saknar något, måste vi be till Gud att visa vägen till behovets uppfyllande. Det viktigaste är att hela tiden göra Guds vilja.

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." Matteus 9:29

Jesus ville öppna ögonen på oss alla, så att vi skulle se Guds rike på Jorden och lära oss att det vi accepterar som sanning om världen och oss själva kommer vi att bli. Hur vi uppfattar världen och vad vi tror om världen så kommer vi att bli. Det är inte för intet som både Bhagawan Sree Balasai Baba och Jesus Kristus tjänar sina medmänniskor, så mycket de kan. I Guds rike är nämligen den störste alla andras tjänare.

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Lukas 6:37-42

Vi skall inte fördöma andra, utan vi skall förlåta alla oändligt. Vi skall se till att vi ger ut Guds Kärlek till vår nästa och gör Guds vilja, så vi inte vandrar i mörkret och faller i dikena på den smala vägen. Dessutom skall vi inte vara felfinnare hos andra personer, utan vi skall först och främst arbeta på våran egen räddning!

Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Matteus 23:11-12

Människan är som ett vattenhjul - Hon har en ingång i form av ideer och tankar och en utgång i form av ideer, tankar, ord och handlingar. Så länge hon har ett flöde från Gud och ett utlopp för att tjäna andra är hon gudomlig.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok