Drömmen om det eviga livet?

Mawra Hocane

Mawra HocaneÄndå sedan människan blev religiös , har hon funderat på varför hela skapelsen är underkastad åldrande, lidande och död. Människan vill leva ett lyckligt liv, fri från bekymmer, åldrande och död. Helst av allt vill hon vara evigt ung och leva ett bekymmerslöst liv för evigt.

Bodhiträdet

Bodhiträdet


som Siddhartha Gautama satt under och mediterade när han blev upplyst - en Buddha. är symbolen för evigt ungdom. Löven och knopparna är alltid unga oavsett trädets ålder och eftersom människan består av celler precis som Bodhiträdet, så finns det ingen naturlag som säger att människan måste åldras och dö. Troligtvis är det människans livsfält som skapar åldrandet och livsfältet påverkas nog av hur människan tänker och lever.

Det finns bara ett sätt att återuppstå från de döda och det är genom att leva ett med Gud som är ande och sanning. Man lever ett med Gud som är helig ande genom att älska sin nästa och Guds sanning är glädjen över att leva andligt.

För att återuppstå från de döda måste vi leva som om kroppen är gjord av ljus. Det går till så att man på morgonen innan man stiger upp ser sin kropp som självlysande och känner glädje och sedan under dagens lopp ser sin egen och andra människors kroppar som ljus och fylld av glädje. Då blir man ett med Gud.

Det var Jesus Kristus och aposteln Johannes som återupptäckte den urgamla läran att en människa blir det hon ser hos sig själv och andra varelser:

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36) Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." (Matteus 9:29) "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2)

Hur blir vi hans lärjungar så att vi får liv? Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva." (Lukas 10:27-28) Varifrån kommer då kärleken till våran nästa? Kommer den utav att läsa religiös litteratur och följa religiösa dogmer? Nej, då är man en andligt död person. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8) Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16) Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in." (Lukas 18:16-17)

Det finns redan nu en utomjordisk civilisation som har andliga kroppar och lever för evigt. Genom att vara ett med Gud kan de uppenbara sig i den kropp som är anpassad efter levnadsförhållandena på respektive planet och dessutom bestämma ålder och kön på den kropp som man vill uppenbara sig med.

Jag tänker närmast på ufofallet Henry. 2001 såg jag två tonårstjejer på busshållplatsen i centrala Luleå som tittade med intresse på mig. En vecka senare när jag var på väg till mina föräldras hus, såg jag två flickor som såg exakt likadana ut i ansiktet som de två tonårstjejerna. Den enda skillnaden var att de såg yngre ut i ansiktet. Det har lett mig till en teori att vissa utomjordingar är mycket mer avancerade än vad de ger sken av. Men jag tror också att det finns utomjordiska civilisationer som har avancerad teknologi och måste anpassa sig efter vår jords förutsättningar när det gäller gravitation och mikroorganismer.

Kärleken gör att man har omtanke om sin nästa och glädjen gör att man är tillfredställd med livet, utan att behöva njuta av saker. Man kan leva ett andligt liv för Gud och alla varelser.

Ett bra liv och sedan döden


Vi i industriländerna som har arbete och hög levnadsstandard med god ekonomi och bra boende. Lever ett bekymmerslöst liv. Så länge vi inte råkar ut för en olycka, blir sjuka, får ålderskrämpor eller dör.

Ålderdomen är förknippad med sjukdom. Men vi dör först när cellerna inte längre kan dela sig. Det som är bra med döden , är att den avslutar åldrandet och motverkar uppkomsten av överbefolkning på vår planet.

En människa består av tre delar: 1) Anden som är medvetandet som aldrig dör och är identisk med Gud, är enligt George Adamskis utomjordingar identisk med "känslokroppen". Därför att man kan fråga: "Hur känner du dig?" varvid personen ifråga känner efter och säger: "Jag mår bra" eller "Jag mår dåligt". 2) Kroppen som består av materia och föds, lever en tid och dör precis som allt materiellt liv, eftersom materia är förgänglig. 3) Själen som antingen kan ta emot information om materien från de fem sinnerna syn, hörsel, lukt, smak, känsel eller ta emot känslor, ideer och tankar från Anden.

Det jag har upptäckt genom mina religiösa experiment och religiösa funderingar, är att Gud är det som är i medvetandet som gör att vi mår bra. Ingen behöver föreställa sig att de är ljus eller har en andlig kropp. Utan Gud är det som lever inom människan i form av den odödliga anden som gör kroppen levande och när hon lever utgivandet av det som finns inom människan i form av villkorslös kärlek, glädje och goda gärningar blir vi självförverkligad.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok