Min GudAngelica Bengtsson

Angelica BengtssonFråga: Hur lär man känna Gud och hur uttrycker man Gud?

Svar: Eftersom Gud finns inuti människan i form av Gudsmedvetandet så faller det naturligt att låta sitt sinne vara i stillhet, så att Gud inte störs när Gud uppenbarar sina goda egenskaper för världen. Det kräver att du är stilla i kropp och själ och inte hör något störande ljud eller göra någon oljud, som exempelvis ett mantra.

Var stilla, tyst och acceptera livet som det är och låt Guds goda tankar uppstå i ditt sinne.


Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. - Matteus 7:7-8

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, - Efesier 3:14-20

Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? - Markus 8:36

Vi skall alltså böja oss för Jesus fader som finns inuti oss i form av Kärlek, Glädje och Kraft. Så att det personliga livet dör och det universiella livet som är Gud får leva genom oss. Hur viktigt är det då inte att söka Gud i tystnaden och låta Guds universiella medvetande ersätta vårt personliga medvetande?

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok