Namnkristen eller Jesus sanna lärjunge?

bernth öberg

Hermes och Bernth Öberg 1989Läsarmejl av Hermes Atar Trismegistus

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir räddad. Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Dessa verser från Romarbrevet 10:9-13 är kända som den kristna räddningsbönen. Ändå sedan jag blev döpt i Pingstkyrkan i Boden av gudsmannen och pastorn Bernth Öberg 1989, så har jag funderat varför evangelierna är så långa. Om det enda viktiga i kristen tro är att åkalla herren Jesus namn så att man blir räddad till himlen, när man dör. Då behöver evangelierna inte vara längre än 12 verser var. Då kan man som kristen rulla tummarna och vila i Gud i dödens väntrum tills man dör och kommer till himlen.

Men nu är de fyra evangelierna mellan 16-28 kapitel långa. De beskriver juden Jesus liv och lära. Han hade följande åsikt om fariseerna och skriftlärda: "Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud." Matteus 15:8-9

Så som nybliven lärjunge till Jesus, så hade jag stora förväntningar på livet som kristen i Pingstkyrkan. Jag började gå på tisdagsbönen i Pingstkyrkan, som då leddes av Bernth Öberg. Det var starka bönemöten, där man fick möta Gud. Och tisdagsbönen skilde sig helt från söndagsmöterna som var tråkiga och där allting gick enligt ett möteschema. Det enda som lyste upp söndagsmöterna var att man kunde gå fram för förbön i slutet av möterna.

Varje fredagskväll var det Cafe och ledningen hoppades på många frälsta av den verksamheten. Till min förskräckelse, upptäckte jag att frälsta människor, istället för att förkunna riket för sina ofrälsta vänner. Pratade om snöskoter, utflykter och fiske. Det gick inte att se skillnaden mellan pingstkristna och ofrälsta människor.

1992 kunde man läsa att Korskyrkan i Boden var till salu, på grund av att medlemmarna inte längre kunde betala omkostnaderna. Pingstkyrkan i Gällivare tog ett lån och gick in och köpte Korskyrkan, som döptes om till Nya Korskyrkan. Bernth Öberg valdes som pastor i den nya församlingen 1993. Vad bra tänkte jag och gick med i den nystartade församlingen. Det fick jag dock ångra omgående, då jag upptäckte att ledningen i församlingen hade en släng av Trosrörelsen i sig. Först och främst tog man intryck av Livets Ord ledare Ulf Ekman. Vilket jag hade blivit varnad för efter att ha läst Sven Reichmann bok: Allt är inte Gud som glimmar.

Trots detta gick jag på möten i Nya Korskyrkan, när någon känd kristen profil kom på besök som exempelvis: Gösta Öman, Bill Löfbom, Birger Skoglund och Johannes Amritzer.

Jesus sa i evangelierna att: Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matteus 7:14

Varför är det så få som finner livets väg? Därför att det i ena diket finns den världsliga kristendomen. Där man bekänner Jesus som frälsare, men inte har honom som Herre i ens liv. Att ha Jesus som Herre i ens liv innebär att man måste ge upp sitt världsliga liv. Man måste börja leva annorlunda än innan Jesus blev herre i sitt liv. Man måste varje dag korsfästa sitt ego och börja leva för att andra ska få det bättre:

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han säga nej till sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Lukas 9:23

Man är kallad till att älska Gud och sin nästa: Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Lukas 10:27

Man måste ta tid varje morgon innan man stiger upp och lyssna in vad Gud vill att man skall göra under dagen. Det gör man genom att vara i stillhet och tystnad:

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." Psaltaren 46:11 och Ty så säger Herren Herren , Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Men ni vill inte. Jesaja 30:15

Sedan kan man läsa ur nya testamentet och be. Jag rekommenderar att läsa ett kapitel ur evangelierna så att man under dagen minns Jesus undervisning. Vad skall jag göra under dagen, frågar ni? Vad sa Jesus? Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." Markus 16:15-18 Ormen är jordiska tankar och dödligt gift är villoläror som är avsedd att lura de kristna.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut." Matteus 28:18-20

Jesus sade än en gång till dem: "Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: "Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden." Johannes 20:21-23

Som jag ser det är en kristens huvuduppgift att berätta de goda nyheterna om den livsförvandlande Jesus Kristus för varje människa som hon möter. Berätta gärna att man genom att läsa evangelierna och umgås med Jesus Kristus, så kan man få sitt liv förvandlat och som gåva bland annat få makten att bota människor som är sjuka till sinne eller kropp.

Det andra diket är falska förkunnare som sprider kristna villoläror. Hur känner man igen falska förkunnare? Vad är deras frukt? Vad blir resultatet av deras läror?:

Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Matteus 7:15-20

"Det blir ett avfall utan motstycke från sann och äkta kristendom. Bland de troende är ljumheten stor. De är inte längre öppna och mottagliga för rannsakande budskap. Folk vill inte gärna höra om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Ett nytt slags förkunnelse övertar talarstolarna. Det handlar om att söka lycka, framgång och materiellt välstånd. Ettt slags lyckoförkunnelse breder ut sig.

Kyrkorna börjar stå tomma. Samma sak med bönehusen och väckelselokalerna. De troende vill inte följa Jesus på den smala korsvägen. Underhållning, konst och kulturaktiviteter tar över mer och mer av den plats som upptogs av väckelse, nöd, ånger och bot."

- Valdres 1964 Profetian

Svein-Magne Pedersen berättar att till hans stora besvikelse finns det kyrkor i Norge som inte vill veta av Guds Kraft.

Varje kristen, måste fråga sig: Är Jesus min herre? Har jag ett förvandlat hjärta? Är jag en namnkristen? Bedriver min kyrka, församlingsliv eller föreningsliv. Bedriver min kyrka verksamhet eller värksamhet? Förkunnar ledningen i kyrkan bibliska principer eller framgångsteologi?

Till min stora glädje 2016, kan jag dock berätta att ledarna både inom Nya Korskyrkan och Pingstkyrkan i Boden har återgått till Jesus liv och lära!

Detta läsarmejl tillkom efter att jag läst Rick Friedrich Spirit and Truth

Detta läsarmejl finns också på adressen http://gratisenergi.se/kristen.htm

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok