Guds Kärlek

Alizee

AlizéeJesus svarade: "Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." (Markus 12:29-31)

Hjärtat: Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. (Ordspråksboken 4:23)

Hjärta Står i Bibeln för hela den inre människan, tanken lika väl som känslan (Ordspråksboken 16:9, 24:2)

Själ: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. (Hebreerbrevet 4:12)

Förstånd: Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. (Efesierbrevet 3:16-19)

Kraft: Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. (Johannes 16:7)


Martin Reen E-post, Martin Reen:

Hjärtat: Bibeln använder ofta hjärtat som beteckning på människans hela inre liv. Israeliterna betraktade hjärtat som platsen för jaget, personligheten, centrum för de intellektuella funktionerna, det organ man förstod och tänkte med.

Själ: Hebreiska "nefesh", grekiska "psyche". Den del av individen som kan kallas "jaget", "personligheten", "psyket". Ordet kunde också avse individen som besitter detta "jag", dvs varje "levande varelse" (både människor och djur). För att kunna få evigt liv måste själen förenas med Guds heliga ande.

Kraft: I Bibeln finns 3 olika källor till kraft varav 2 är destruktiva källor, medans en är positiv: De 2 destruktiva källorna till kraft är:

1. Mörkrets rike. Detta rike är Satans rike och den kraft som kommer ifrån detta rike är ond och demonisk. Satan har som syfte att förblinda människor så att de inte ser att Jesus är världens frälsare så att människor går evigt förlorade, och den kraft som kommer ifrån detta rike syftar till detta.

2. Köttets kraft. Denna källa till kraft är också destruktiv därför att allt sedan syndafallet är människan fallen och den kraft som människan i sig själv besitter, oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk kraft blir därför alltid destruktiv. Den gör nämligen människan stolt, så att hon litar på sin egen kraft, vilket också gör henne oberoende av Gud.

Den positiva källan till kraft är:

Guds kraft. Det är denna kraft som frälser alla som väljer att ta emot Jesus som frälsare och då också får sin synd förlåten Den kraften finns att få tag på igenom tro på Jesus Kristus, och ger oss frälsning, helande och upprättelse på varje område av livet. Detta är den enda goda källa till kraft som finns.

Förstånd: Förståndet är den förmåga Gud har gett oss till att tolka den fysiska verkligheten med, men det är också vårt förstånd som gör det möjligt för oss att vara logiskt tänkande varelser. Förståndet ger oss förmågen att kommunicera med andra människor på ett själsligt plan. Förståndet kan fungera som bäst hos en människa som tror på Jesus Kristus och som är fylld av Guds Ande, för då är det underordnat Guds ord, som ger oss den sanna bilden av verkligheten.

Älska: Man kan säga att älska är att hysa absolut välvilja till en annan person. Det är vad som menas med att Gud älskar oss. Han hyser en absolut välvilja emot oss människor. Hela Hans väsen genomsyras av detta. Bibeln säger att Gud är kärlek. Visst är det underbart! Så man kan säg att älska är att hysa en absolut välvilja gentemot någon annan.


Älskar man Gud genom att läsa och slavisk följa Bibeln? Nej, det gör man genom att uttrycka det levande ordet genom ideer, tankar, tal och handlingar.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok