Det bästa av Johannes AmritzerJohannes Amritzer

New Johannes Amritzer - Facebook

New Johannes Amritzer - Twitter

New Johannes Amritzer - Instagram

New Apostel och grundare av Mission SOS


I Apostlagärningarnas elfte kapitel berättas historien om några anonyma Jesus lärjungar som börjar predika de goda nyheterna för icke judar i Antiokia. Under och tecken rapporteras och mängder kommer till tro på Jesus. Moderförsamlingen i Jerusalem skickar dit Barnabas för att checka läget och det står;

"När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort, blev han glad.." Apg 11:23a

Barnabas såg vad "Guds nåd hade gjort". Spännande uttryck! Tänk att nåden arbetar för oss om vi vågar tro på och följa den helige Andes ledning.

När vi arbetar, vilar Gud. När vi vilar, arbetar Gud. Sann tro är faktisk vila. Jag menar inte en slapp likgiltig hållning; att det som händer händer om det ska hända liksom. Nej! Den sortens hållning liknar mer ödestro och är inte förenligt med sund kristen teologi. Ibland måste vi, på Andens ledning, rycka framåt i erövrande tro och inta ett löftesland. Men ändå måste jag få fråga: - vågar du lita på att Gud arbetar både bättre och effektivare än vad du får till i egen förmåga? - Vågar du samarbeta med den helige Ande och vänta in honom?

Snälla du slå inte knut på dig själv i 2015 för att uppnå dina andliga nyårslöften. Försöker du för mycket blockerar du nåden och den helige Andes underbara arbete i ditt liv... Slappna av och bara vila i att Gud älskar dig och är för dig.

Låt den helige Ande valla och driva både människor, under och bönesvar rätt i famnen på dig. Gör dig tillgänglig. Ställ dig till förfogande. Säg: - här är jag använd mig när du vill! Njut livet med stort L och lyssna på de små stilla signalerna i ditt hjärta och och var noggrann med att följa dem. Då händer det. Människor kommer till dig och vill bli frälsta! Mirakler och bönesvar kommer! Spring inte efter det. Kämpa inte så mycket. Det kommer till dig! Det kommer till dig om du vilar och tror!

- Johannes Amritzer 11 Januari 2015

Kommentar av Hermes Atar Trismegistus: Jesus ville att vi skulle be: Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. Matteus 6:10 och Mästarna sa i Baird T. Spalding bokserie Life and Teaching of the Masters of the Far East volym 1 sidan 89-90

"Alla de olika ismer, kulter och trosbekännelser, alla olika vinklar av alla övertygelser, är alla bra för de kommer så småningom att leda sina anhängare till insikten att under allt finns det en djup faktor i verkligheten som dom har missat, en djupt något som inte har kontaktats eller att de har misslyckats med att kontakta det som med rätta tillhör dem, som de kan och bör rätteligen besitta. Vi ser att det är just detta som så småningom kommer att driva människan att äga allt. Själva det faktum att mannen vet att det är något att ha, vilket de borde besitta och som han inte har, kommer sporra honom tills han har det. Det är på detta sätt varje steg i förväg görs i allting. Tanken är först pressad ut från Guds in människans medvetande och han ser det är något framför honom om han väljer att gå vidare. Här begår man vanligtvis ett misstag och misslyckas att känna igen från vilken källa idén kom; man anser att det kom helt av sig själv. Han går bort från Gud och i stället för att låta Gud uttrycka sig genom honom den perfektion Gud ser för honom, fortsätter han och uttrycker på sin egen väg och frambringar en ofullkomligt handling som bör vara perfekt utförd eller manifesterad.

"Om han bara insåg att varje bra idé är en direkt, perfekt uttryck från Gud och, så snart som denna idé kommer till honom, skulle han genast göra det till hans ideal att uttrycka från Gud, sedan skulle han ta hans jordiska händer från och låta Gud uttrycka sig igenom honom på det perfekta sättet, då skulle detta ideal komma fram perfekt. Här måste vi inse att Gud är över det jordiska och det jordiska kan inte hjälpa på något sätt. På detta sätt kan man lära sig på en kort tid att uttrycka perfektion. En stor sak man måste lära sig är att gå evigt igenom och ut ur de psykiska eller sinnes krafterna och uttrycka direkt från Gud, för alla psykiska krafter är helt skapat av människan och de är vilseledande."


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok