Ett bra liv

Mawra Hocane

Mawra HocaneVenusiarnernas livsfilosofi


Människan är en gudomlig ande som för tillfället bor i en kropp. Hennes livsuppgift är att känna sitt sanna jag som är lika med 'känslokroppen'. "Du måste försöka få människorna på jorden att förstå, att självkännedom är första steget i deras utveckling. Och de första frågorna är: Vem är jag? Längs vilka vägar kan jag utvecklas för att kunna återvända till den enhet jag en gång lämnat? Påpeka för dem att människan har intet att tillägga. Hon behöver endast uttrycka det hon redan är. Men hon måste lära sig förstå vad hon är och ge uttryck åt detta i sitt liv. Ty det är livet, tillämpningen som är viktig."

Att må dåligt är en bra början som läkaren Bengt Stern skrev och det är viktigt att ge utlopp för alla känslor man har, annars kan man bli sjuk i psyket eller kroppen. Det är helt naturligt att man kan bli besviken på livet och man kan gå omkring och tänka på problem, men det löser inte problemen i sig och kan vara skadlig för imunsystemet enligt epigenetikern Bruce H. Lipton. Vad du som går omkring och tänker på problem behöver göra är att finna en metod som gör att du kan sluta tänka på problemen och istället börja leva. Siddharta Gautama som upptäckte den Den ädla åttafaldiga vägen lärde bland annat ut 9 buddhistiska ordspråk för inre lugn.

Vi är alla stjärnmänniskor som skall lysa upp mörkret under vår levnad här på jorden. Det sker genom att ha ett gott hjärta, så överfyllt av kärlek och glädje att vi vill göra goda gärningar och dela vår kärlek och glädje med alla varelser, speciellt de som behöver det för att må bra.

Gud sade till Mose: "Jag Är den Jag Är." 2 Moseboken 3:14

Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken." (Lukas 11:33-36)

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in." (Lukas 18:16-17)

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." (Romarbrevet 12:2)

Du kan namnge den här allvetande, intelligenta Anden Gud eller God, eller vad du vill, eftersom människan måste ha ett namn för allt. Det han en gång har namngivit, har han befogenhet att bringa den till existens. Om man nämner någonting genom sann vördnad, dyrkan och lovprisningar, kan han och blir som han namnger. Således kan man se att mannen genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång är det enkelt att se att människan är Guds enda Guds Son eller djurets enda son. Således kan man, genom val, bli ond eller djävul om hans öga ser ondskan; eller så blir han gud om hans ögon ser Gud.

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 3, page 99-100.

Det är samma sak med dålig hälsa, tacka Gud att han kommer att bota dig och att du kommer att kunna uttrycka god hälsa.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok