Inkarnera GudMawra HocaneAlla människor är som stjärnorna som New lyser upp en mörk värld.

Alla människor är som individuella solstrålar som inkarnerar solenjorden.

Varje människa är en individuell ande som har en kropp som kan förändras.

Livets mening är att älska sin nästa som man möter med villkorslös kärlek. Det betyder att vi skall älska vår nästa, oavsett om vår nästa är värd det eller inte.

Barn som ännu inte har lärt sig att göra vad ont är lär oss att vi inte föds som onda människor. Däremot kan en människa behandla sin nästa kärlekslöst.

En nyfödd utvecklas både fysiskt och psykiskt till vuxen ålder. Det betyder att så länge vi lever, så kan vi utvecklas andligt genom att vara ett med Gud. Det sker genom att varje dag lägga ner vårt egoistiska liv och genom villkorslös kärlek leva för helhetens välgång. Att vara en godhjärtad människa och göra goda gärningar.

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8)

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16)

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." (Psaltaren 46:11)

Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden! (Habackuk 2:20)

Därför är det viktigt att ständigt vara kärleksfull och leva i tystnad och stillhet, så att Guds ideer och tankar kan upplysa ditt sinne, utan av att påverkas av oljud.

Det rätta är att älska sin nästa mer än vad man älskar skriftens Gud. De regler som skriftens Gud givit är alltid utsatta för tolkningar och genom att betona olika skriftställen kan människan skapa både goda och onda religioner. Så är det när man är en skriftslav och tror att den heliga skriften är ofelbar och att den egna tolkningen är den enda sanna tolkningen.

Jag är fritänkare och inte någon skriftslav och därför har jag grundat världens första fritänkar religion där det är upp till medlemmarna själva att avgöra vad som kan vara sant och falskt i världens religiösa skrifter.

Av alla religionsstiftare anser jag att Jesus Kristus är den som har mest sanning och man kan läsa hans undervisning i de fyra kanoniska evangelierna.

Han undervisade om hur viktigt det är att låta Gud bestämma vem du är och inte vad världen eller andevärlden påstår att du är.

Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. (1 Johannes 1:5)

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. (Lukas 11:34-36)

Du är det bästa du kan tänka om dig själv. När du får en tanke som är bättre än den tanke du haft. Våga släppa greppet om den gamla tanken, så att du kan omfamna den nya tanken. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att älska det gamla och inte bry sig om det nya eller så kommer han att glömma det gamla och älska det nya.

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Johannes 4:23-24)

Gud är osynlig, men hans egenskaper är synliga i skapelsen. Likadant är det med människan. Livsanden är osynlig, men egenskaperna är synliga i själen och kroppen. Själen kan antingen umgås med de sju sinnena syn, hörsel, känsel, smak, lukt, kropp och balans. Eller så kan Själen umgås med Anden via känslokroppen som talar om hur vi mår. Känslokroppen kan påverkas av känslor som Kärlek och Glädje samt de fyra livsbyggarna: Ideer, Tankar, Ord och Handlingar som bestämmer vår framtid.

Allt det vi kan säga är att en människa frambringar det hon skådar, och om hon sepererar sig själv från Gud och sina medmänniskor, kan hon bli lägre än ett djur.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 1 sidan 76 av Baird T. Spalding

"Att det finns en allvis, intelligent ande, att denna intelligens är gudomlig och oändlig och genomsyrar allt, kan inte motsägas. Eftersom denna intelligens genomtränger allt och är oändlig och är källan till allt. Den är gudomlig, och dess gudomlighet framburen i tänkbara eller synliga former, det är faktumet eller sanningen om allting.

Du kan namnge denna allvetande, intelligent ande, Gud eller Gott eller vad du vill, eftersom man måste ha ett namn för allt. När man har utsett en sak, har man makt att föra den fram till existens. Om man namnger något genom sann vördnad, tillbedjan och lovprisningar, kan han och blir det som han nämner.

Således kan man se att man genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång, är det enkelt att se att människan är den enfödde Gudens Son, eller enfödde djurets son. Således, genom val, kan man bli ond eller djävulen om hans ögon skådar det onda; eller han blir Gud; om hans ögon ser Gud....


Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 3 sidan 99-100 av Baird T. Spalding

Kontakten sker, inte genom att söka Mästarna eller deras influenser, men genom att söka planet av harmoniska tankar och andligt inflytande som genomsyrar all tid och rum och i vilka de arbetar.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 4 sidan 40 av Baird T. Spalding

Nej, sök först Guds rike och hans rätt-färdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matteus 6:33)

Målet med att leva i kärlek och tystnad är att göra Guds vilja istället för sin egen vilja, då skall vi få det vi behöver.

New Individer som gör Guds goda vilja, inkarnerar Gud i livet. För att göra Guds goda vilja behöver vi umgås med med Gud och det kan bara ske genom att vi lägger ner vårt egoistiska liv och önskar att leva det utgivandet gudomliga livet. Då blir det som när den troende umgås med Jesus:

Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. (Uppenbarelseboken 3:20)

Knackandet är det gudomliga livet som vill komma in och umgås med individen. Rösten är Guds budskap om det gudomliga livet egenskaper och måltiden är föreningen mellan individen och den gudomliga människan.

Jesus undervisade i liknelser och gjorde själv inga under och tecken, utan han tillskrev hans lära samt undren och tecknen den mystiska fadern som fanns inuti Jesus.

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. (Johannes 14:10-11)

....säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud. (Johannes 20:17)

Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. (Lukas 18:19)

När vi umgås med Gud i tystnad, kan vi få ideer, tankar, kunskapens ord och ideer till handlingar som är bättre än de nuvarande. Gud vill att vi ska tala Guds ord och handla Gudomligt, hela tiden och inte enbart när vi ber eller är på söndagens möte. Gud vill att vi ska överlämna våra liv i hans händer, så att det inte finns någon skillnad mellan Guds vilja och våran egen vilja. Det blir som Jesus sa:

Jag och Fadern är ett. (Johannes 10:30)

Om du känner att Gud är tyst, så måste du söka Gud i tystnaden och tänka på Guds ljusa och positiva egenskaper.

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas....Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?" (Lukas 11:9-13)

Naturligtvis kan du tänka Guds ideer och tankar när du är ensam och gör ingenting. Då kan Gud uppenbara sina bättre ideer och tankar om dig själv och då kan Gud berätta sanningen om dig själv och inte den "sanning" om dig själv som du själv eller andra människor påstår. Du måste släppa de sämre ideerna och tankarna och uttrycka de bättre ideerna och tankarna. Du är alltid den bästa tanken om dig själv.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok