Det gudomliga livet

Asmita Sood

Asmita SoodDet enda sättet att uppskatta min ålder, är genom att se på påsarna under ögonen och att mitt skägg blir vitare. Jag har levt 52 år, när jag skriver denna sida och resten av mitt ansikte ser yngre ut. Hur är det möjligt? Det tror jag beror på praktiserandet av min religion.

Jag försöker vara kärleksfull men det är inte alltid jag lyckas och likadant är det med glädjen. Jag är ofta glad, men ibland kan jag vara allvarlig. Goda gärningar försöker jag göra så ofta som jag får möjligheten, men det är sällan det inträffar.

Jag och Gösta Åhl träffas en gång i veckan på stan och min bror Nisse träffar jag i början på veckan i min lägenhet. Båda gångerna för att stämma av vad som har hänt i våra liv. Det är en chans till att vara en god lyssnare och komma med förslag hur vi kan förbättra våra liv.

Varje dag promenar jag minst 30 minuter och sedan går jag 1-2 gånger till COOP Konsum för att handla och byta några ord med kassörskorna samt kolla om det finns några utomjordingar i butiken. Jag brukar också besöka Pizzeria Take-Off för att handla Pizza med 1-2 gånger i veckan. Så ser min vecka ut.

Mitt största arbete är att skriva och uppdatera min hemsida. Ofta får jag mina ideer efter att jag läst intressanta böcker som jag recenserar på min bokhylla. Samt att jag som hobby har att bygga elektronikkretsar efter patent och patentansökningar.

Inom hälsans område försöker jag förstå sambandet mellan sinne och kropp. Jag har kommit till den slutsatsen att mitt insjuknande i splittrad personlighet 1996 berodde på påverkan av mögel och att jag använde Eeman silkeskretsar. Det var först år 2000 som jag inte längre kunde sköta ett jobb som jag uppsökte närpsyk och år 2001 fick jag diagnosen - Paranoid Schizofreni och går på tung medicinering sedan dess.

Min sjukdom är "obotlig?" och medicinerna kan bara användas för att dämpa symptomerna.

Jag har i 22 års tid prövat på kristen förbön och mina andningsbesvär har flera gånger förbättrats för att sedan återkomma, samma sak med min dåliga hörsel. Jag har temporärt blivit bättre i hörseln, för att sedan bli sämre igen. Mitt enda hopp är att utomjordingarna skall hela mig genom handpåläggning under förbön.

Den vakna tiden under de 17 åren som jag har gått på medicinering, har jag bland annat ägnat att tänka och jag har kommit fram till några slutsatser:

1) Genom att leva sitt liv i tystnad, finns det ingenting som kan hindra människan från att mottaga lösningar i form av ideer och tankar från Gud.

2) För att ta emot fler ideer och tankar från Gud, måste hon ge ut de ideer och tankar hon redan fått från Gud, i form av ideer, tankar, ord och handlingar till sin nästa.

3) Det finns bara ett mål för människan och det är att ägna våra liv åt att hjälpa vår nästa genom att överföra idealiserade tankar till våran nästa.

4) Det är från Gud som idealiserade ideer och tankar om vår nästa kommer ifrån. Hur viktigt är det då inte att överge våra egoistiska liv och låta Gud leva genom oss. Då kan Gud inom oss hjälpa våran nästa till ett idealiserat liv och vi själva påverkas till att bli mer och mer bli idealiserade individer eftersom det vi ger ut kommer tillbaka till oss.

5) Det är genom att uttrycka Gud genom oss som vi hjälper vår nästa på bästa möjliga sätt. Gud ser hela varelsen och kan förvandla hela varelsen och inte enbart de problem som varelsen har.

6) Hur vet jag vad som är Guds ideer och tankar? Gud är 100% God och 100% Positiv. Om jag får en ide eller tanke som gynnar min nästa eller mig själv, så är den iden från Gud.

7) Gud är både våran Moder och Fader. Planetens biosfär är den Gudomliga Modern och Energin är den Gudomliga Fadern. Gud är överallt kraftfull, överallt närvarande och överallt medveten. Gud är kraft, substans och intelligens eller i andliga termer visdom, kärlek, sanning, glädje, frid, frihet, hälsa, liv, ande, ljus, spontanitet, föränderlighet, odödlighet och all godhet.

8) Gud vill att vi skall hjälpa våran nästa genom att uttrycka Gud inom oss som vi är ett med. Det är att leva det oegoistiska livet. Det egoistiska livet är centrerat kring jaget och vad jag får ut av livet. Om vi inte kan hjälpa våran nästa, så låt oss i alla fall inte skada vår nästa.

9) Jag har upptäckt att en människa blir vad hon lever ut. En människa som ger ut villkorslös kärlek blir en kärleksfull människa. En människa som gläder sig med andra människor, blir en glad människa. En människa som gör goda gärningar blir en god människa och så vidare.

Jag har också insett att en människa påverkas av hur hon ser på verkligheten. Ser hon andra människor som vän eller fiende? Är hon intresserad eller misstänksam gentemot sina medmänniskor? Och där har jag ofta missat målet. Det har hänt att jag missat givna tillfällen att kontakta utomjordingarna på grund av min misstänksamhet. Däremot har jag lättare att bli kontaktad av utomjordingarna som mitt möte med den ljushåriga kvinnan den 20 juli. Nu vet jag var jag sett henne förut. I en av mina drömmar, antingen är hon en människa som står i kontakt med utomjordingarna eller så är hon en utomjording.

För dig som lider av ensamhet eller misstänksamhet, kan jag ge följande råd. Börja ställa frågor till den som du är intresserad av. Du märker snabbt om personen ifråga är intresserad av att prata och du kan genom att ställa kluriga frågor snabbt bilda dig en uppfattning om personen ifråga är vän eller fiende. Om personen ifråga är vän kan du ge personen ditt visitkort om du har något. Annars kan du fråga om personen gillar att fika eller äta ute och föeslå en tid ni kan träffas på ett uteställe.

En människa påverkas också hur hon ser möjligheterna i verkligheten. Om man är tacksam för att ha en bostad, mat på bordet, en fungerande ekonomi, hälsa, vänner, och är lycklig. Då kan man vara nöjd och behöver ingenting mer i livet. Saknar du något, kan du lägga fram ditt behov när du ber högt på kvällen till Jesus och Utomjordingarna innan du går och lägger dig. Be att du skall drömma framtiden och att dina problem skall lösas av andra personers ingripande. Sedan är det bara att vara öppen för hjälp och förändringar i möten med andra personer.

Det är bra om du har en förvissning om att du ska få hjälp av andra varelser medans du väntar på hjälp, så att du inte går omkring och lever med mörka tankar. Om du lever ensam och har god ekonomi samt inte är allergisk tycker jag att du skall skaffa ett husdjur som hund eller katt och på så sätt få sällskap. Då kan du överösa husdjuret med kärlek och på så sätt träna dig att ge villkorslös kärlek. Vill du känna glädje skall du umgås med barn och vill du göra goda gärningar kan du ge pengar till de som svälter och törstar så att de kan köpa mat och dricka rent vatten.

New 10) En människa mår bäst när hon är utstrålar och behandlar sin nästa med kärlek. En människa behöver social stimulans och det sker bäst genom att möta sin nästa mellan fyra ögon, oavsett om det är en annan människa eller ett djur. Fördelen med det mänskliga mötet, är att hon kan utbyta ideer och tankar. Fördelen med ett djur är att det skänker tröst, glädje och kärlek. Speciellt om det är en hund, men även andra djur kan göra det. Var och en efter sin förmåga.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok