Andlig UtvecklingAlizee

AlizeeDen andliga utvecklingen är enkel. Vi behöver leva i tystnad och stilla vårt sinne så att vi kan mottaga Guds ideer och tankar om oss och världen (Psalm 46:11 - "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.") . Vi behöver utveckla vårat sinne med andliga ideer och tankar (Jeremia 29:11 - "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.",

Så att våran hjärna ställer in sig på Guds frekvensen när vi lever våra vanliga liv. (Johannes 4:23-24 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."). Då blir vi ledda av den Heliga Anden (Lukas 2:27 - Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen)

Vi behöver vidare efter vi har mottagit Guds ideer och tankar, ge ut dem genom ideer, tankar, ord och handlingar. Med andra ord blir vi som ett vattenhjul som leverar kraft när vi mottar och ger ut. (Lukas 6:38 - Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.")

Våra liv begränsas av den syn vi har på oss själva, våra medmänniskor och världen. Ser vi oss själva, våra medmänniskor och världen som gudomliga så lever vi i en gudomlig värld (Markus 4:24 - Och han sade: "Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få). Ser vi våra medmänniskor som syndare, lever vi i en syndares värld. (Lukas 11:34 - Ditt öga är kroppens lykta . När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker). Våra liv blir som vi ser oss själv, andra medmänniskor och världen. (Matteus 9:29 - Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er.")

För att utvidga våran syn på oss själva, våra medmänniskor och världen behöver vi läsa gränslös litteratur som exempelvis Nya Testamentet eller någon annan Kristen litteratur eller Life and Teaching of the Masters of the Far East - Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok