Den luciferiska läran



Lucifer

Den luciferiska läran - Kristendomen - Kärlek, Glädje och Sanning - en jämförelse



Kopierad från BibelFokus.se



Lärosatserna kommenterad av Hermes Atar Trismegistus



Usch och fy, det här är sannerligen inga roliga saker att skriva om. Men det är nog ändå en nödvändighet idag att informera en del om grunderna i det som jag här har valt att kalla för den luciferiska läran (engelska: the luciferian doctrine). Det här är ett begrepp som kanske först användes av frimurarbiskopen Albert Pike, en av de mest inflytelserika frimurarna någonsin. Och varför informera om det här då? Jo, för i sitt långa tal om den yttersta tiden återkom Jesus upprepade gånger till uppmaningen att vaka och att vara vaksamma, och personligen tror jag att dessa ord förutom att studera Bibeln och be innesluter att studera utvecklingen i världen, inte minst andligt sett. Gör man det, kan man vara betydligt mer vaksam och skyddad mot all den falska och antikristliga andlighet som nu fullkomligt översvämmar vår värld.

Den luciferiska läran utgör fundamentet inom inte minst New age-rörelsen, alltså det informella nätverk av nyandlighet som idag intagit i stort sett alla delar av vårt samhälle. Man finner också det mesta av läran inom hinduismen, och det är ju inte så konstigt eftersom New age-rörelsen hämtat så oerhört mycket av sina föreställningar därifrån. Men vi finner även olika delar av denna lära hos t.ex. frimurare och andra hemliga sällskap, hos Mormonerna, Jehovas vittnen, Islam, Bahai, ockultister, mystiker, mfl. Några trossatser ur den luciferiska läran kan man även hitta som väldigt grundläggande trossatser hos Trosrörelsen, och några finner man bland Katolska kyrkans läror. Detta diskvalificerar så klart dessa från att räknas till sann och sund kristendom.

Något som är riktigt otäckt är att alla dessa trosriktningar jag ovan räknat upp, mer och mer finner varandra i en slags ohelig global ekumenik. I den ekumeniken blir trossatser i den luciferiska läran som länkar i en kedja, en kedja som i sin helhet blir till den oheliga globala andlighet som Uppenbarelseboken varnar för. Ibland ser New age ut att vara den plattform på vilka alla skall komma att enas, och ibland ser Katolska kyrkan ut att vara den samlande kraften. Vem som får på sig ledartröjan i slutänden återstår att se, men påvedömet i Rom kommer fortsätta kampen för att vinna tätplaceringen, var så säker!

När man läser om olika religioner, andliga rörelser och sekter så återkommer gång på gång några sanningar och trossatser som tycks vara gemensamma för många. Det är dessa som jag skall presentera strax. Vanligen är dessa trossatser precis raka motsatsen till Bibelns sanningar och trossatser. Av det kan man som kristen förstå att den luciferiska läran som jag valt att kalla dessa trossatser har Satan som upphovsman, han som också kallas för Den Onde, Djävulen och Lucifer. Redan i Första Mosebokens tredje kapitel dyker Satan upp med två av sina tyngsta lögner, nämligen: ni skall ingalunda dö och ni blir som gudar (grundtextens ord för gudar står i pluralis, och därför står det t.ex. gudari King James Bibel).

Om Satan sa Jesus så här:

Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Johannes 8:44)

Låt oss ta Jesus på orden och förstå att även allt det andra Satan kommit med under tidens gång har varit lögner, raka motsatser till det Gud förmedlar genom Bibeln. Den som tar emot dessa lögner som sanningar kommer att gå evigt förlorad enligt Bibeln, och det är precis dit Satan önskar få oss människor. Hans mål är att förlöjliga mänskosläktet Guds avbild och dra hela Guds Skapelse ner i smuts och total undergång. För att uppnå detta är den luciferiska läran ett av de främsta verktygen, men trots det är den vanligen mycket frestande och belönande. Samtidigt tillåter Gud att valet mellan sanning och lögn finns för att det skall bli uppenbart vilka som älskar sanningen mer än lögnen (2 Tess 2:9-12). Detta är den prövosten som vi alla slipas mot under vår korta session här på Jorden.

Nedan presenterar jag några av de främsta trossatserna i den luciferiska läran. Du kommer säkert att känna igen en hel del; mycket har jag tidigare gått igenom här i BibelFokus. Du som sett filmer på Nätet som varnar för hemliga sällskap, New age och liknande kommer också att känna igen en hel del. Hur som helst tror jag att det kan vara nyttigt att få det uppställt så här tydligt. Självklart finns den oerhört många fler villfarelser, villoläror och lögner på det andliga området, men dessa jag här listar är några av de vanligaste och mest centrala.




Den luciferiska läran - Bibeln - Gud inom oss:

1. Gud är en opersonlig kraft. Gud finns i allt och i alla (panenteism). Allt är Gud (panteism).

Men Bibeln säger: Gud är personlig och finns utanför sin Skapelse men kan vara närvarande överallt där han önskar. Endast de sant troende är Guds barn och hos dessa finns Gud närvarande genom sin Helige Ande.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Gud är en positiv generator av ideer och tankar. Gud är som solen och alla levande varelser är som solstrålar som kan uppenbara Guds härlighet. Det onda kommer från människor som begått ondska och från demoner som är konstruerade av människors psykiska krafter. Alla människor är Guds barn, oavsett vilken tro de har.

2. Jesus är en av flera inkarnationer av Kristus och en bland flera upphöjda Mästare, såsom Krishna, Buddha och Muhammed. Jesus är inte Kristus. Jesus var en vanlig människa som blev överskuggad av "Kristus". Han kom för att visa oss att vi alla är/kan bli Kristus.

Men Bibeln säger: Jesus är Guds Son, Gud själv kommen i mänsklig gestalt. Jesus är, har alltid varit och kommer alltid att vara Kristus/Messias, dvs. Gud kommen i mänsklig gestalt. Ingen annan än Jesus kan vara Kristus.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Jesus var en vishetslärare och undergörare som uppnådde Kristusmedvetandet under sin livstid. Vi har alla potentialen att göra Guds vilja som är att göra det goda. Jesus kom för att visa oss att vi alla är/kan bli Kristus.

3. Du är/kan bli gudomlig. Du är Gud. Du är "Jag Är". Allt som saknas dig är insikt/kunskap/upplysning om din gudomlighet.

Men Bibeln säger: Endast Gud är gud och gudomlig. Endast Gud är Jag är/Jahve. Att människan kan bli gudomlig är en av de två urlögnerna från Edens lustgård.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Alla levande varelser kan visa gudomlighet i utbyte med andra varelser. Att göra det goda är samma sak som att göra det gudomliga.

4. Människans har utvecklats/evolverat både andligt och fysiskt, liksom hela världen.

Men Bibeln säger: Gud skapade hela världen (liksom människan) fullt färdig på sex dagar.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Alla levande varelser har anpassat sig till omgivningen genom evolutionen. Den moderna människan, däremot är skapad av utomjordingar genom att blanda utomjordisk DNA med DNA från Apor.

5. Du kan tillbe dig själv, andra och hela Skapelsen.

Men Bibeln säger: Endast Gud är värd tillbedjan och lovsång. Endast Gud är helig.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Människan skall umgås med sitt gudomliga källa som finns inom oss i form av Jesus fader. Endast den gudomliga källan inom oss är värd att dyrkas och hämta Kärlek, Glädje och Kraft ifrån.

6. Själen är odödlig och inkarnerar i nya fysiska kroppar. Den sanna personligheten är själen (anden), kroppen är bara en illusion, en "farkost".

Men Bibeln säger: Människans sanna natur är både ande, själ och kropp i en enhet. Människan skall EN gång dö och sedan dömas. De sant troende skall återuppstå i en förvandlad och evig kropp. Att människan inte kan dö är den andra av de två urlögnerna från Edens lustgård.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Anden som är liv, förandlingar kroppen så länge vi lever. När vi dör så går kroppen tillbaka till biosfären och Anden går till de tidlösa himmelska sfärerna. När tiden är mogen för nya lektioner, återföds vi i en mänsklig kropp.

7. Det finns ingen synd. Din gudomliga invärtes varelse kan inte synda.

Men Bibeln säger: Du är född till syndare och därför syndar du. Hela din varelse är märkt av synden. Synden hindrar umgänget med Gud och tillträde till det eviga livet. Du måste försonas med Gud genom Jesus Kristus för att bli av med din syndiga natur.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Det normala är att låta Gud inom oss leva ut sin vilja istället för att missa målet genom att göra vår egen vilja.

8. "Frälsning" är att uppnå insikt/kunskap om den egna gudomligheten och syndfriheten. Frälsning är också att återfödas till en allt högre andlig nivå.

Men Bibeln säger: Du är en syndare som är dömd till evig förtappelse. Men du kan bli frälst till evigt liv genom tro på Jesus och hans försoningsverk, och ENDAST genom denna tro.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Livet blir enklare att leva då vi gör Guds vilja genom att göra goda gärningar genom att tjäna andra, istället för att göra vår personliga vilja.

9. Du har all sanning inom dig.

Men Bibeln säger: Guds Ord är Sanning. Jesus är Sanningen. I människan finns inget gott.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar All sanning finns inom människan och i hennes omgivning. Därför uppmuntras efterföljare till Gud inom oss att studera naturen. I djupet på människan finns Kärlek, Glädje och Kraft, eftersom den gudomliga anden finns inom oss.

10. Du kan endast komma fram till din rätta karaktär genom att få insikt om din inneboende gudomlighet. Låter du inre gudomlighet tränga fram gör du idel goda gärningar.

Men Bibeln säger: Du kan inte i egen kraft bli en bättre/godare människa. Du måste först försonas med Gud genom Jesus Kristus och hela livet igenom helgas av hans Helige Ande. Gud skall då hjälpa dig till ett allt bättre liv och goda gärningar.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Vi blir en bättre/godare människa genom att göra Jesus faders vilja. Vi kan när som helst och oavsett vad vi har gjort tidigare i våra liv, kontakta fadern inom oss och börja göra hans vilja genom goda gärningar och tjäna andra.

11. Lucifer är den sanna guden. Den enda djävul som finns är tron att det finns en.

Men Bibeln säger: Lucifer är Satan/Djävulen/Den onde som vill kasta hela Guds Skapelse i fördärvet!

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Människan kan göra både det goda och det onda. Människan är skaparen av både himmel och helvete på jorden.

12. Det skall komma en global kristusgestalt (inom New age kallad Maitreya) som skall förena alla religioner och alla folk. Han skall skapa fred och lycka på Jorden.

Men Bibeln säger: Det skall framträda en antikrist som är Satans kristusgestalt. Han skall bedra alla folk med sin karisma och förfölja och döda dem som inte vill böja sig inför honom. Jesus Kristus skall återkomma EN gång, och han kommer då på himmelens skyar så att alla människor kan se honom. När han kommer skall han hämta de sant troende till sig. Han skall döma de övriga folken efter deras gärningar.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Genom att inse att källa till all godhet i form av Kärlek, Glädje och Kraft finns inom människan i form av Jesus fader, blir varje människa en källa till himmelriket på vår jord. Varje människa blir sin egen Maitreya - Kristus.

13. Himmelriket skall och kan byggas här på Jorden av oss människor genom upplysning och andlig utveckling. Det blir en "Golden age" enligt vad New age kallar den tidsåldern.

Men Bibeln säger: Antikrist skall försöka bygga ett (sataniskt) enhetsrike på Jorden, en "Golden age". Men Jesus kommer att stoppa det försöket vid sin ankomst och då upprätta ett Tusenårsrike där Guds frid kommer att uppfylla hela Jorden. Gud skall därefter skapa en ny himmel och en ny Jord.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Himmelriket på jorden kommer att skapas av människor som lever ut den gudomliga källan som finns inom oss, genom ideer, tankar, ord och handlingar.

14. Det finns inget helvete. Det enda helvete som existerar är det man själv skapar här på Jorden.

Men Bibeln säger: Den som här i denna tiden dör utan en tro på Jesus Kristus hamnar i "dödsriket" (ibland kallat för helvetet) i väntan på den yttersta domen. De som inte frikänns i den yttersta domen skall hamna i "den brinnande sjön".

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Djävulen och Helvetet är uppfinningar av prästerskapet med syfte att skrämma folk till lydnad. Det enda helvetet som finns är det helvete som människor gör genom onda handlingar.

15. Du skapar själv hela din tillvaro med det du tror, tänker, säger eller visualiserar. Bön till Gud ger ingen utdelning.

Men Bibeln säger: Gud är den som är Herre över alla människors tillvaro. Vi skall kunngöra alla våra önskningar i bön till Gud. Gud kan förändra. Om vi ber Gud om hjälp/förändring etc kan han ge bönesvar. Om vi lever ett liv i enlighet med Guds evangelium och därigenom ber i Jesu samt om vi ber efter Guds vilja, då har Gud lovat att ge det vi ber om.

Kärlek, Glädje och Goda Gärningar Människan skapar och är själv herre över himmel eller helvete och alla möjliga tillstånd däremellan genom ideer, tankar, ord och handlingar. All bön till Gud inom oss skall ske genom att se och be med våran gudomliga ande. Gud som är inom oss gillar att höra våra önskningar när vi ber sanningsenligt.

Må Herren bevara oss från den luciferiska läran och dess infiltration!

Vill du ha bibelreferenser till det som jag ovan benämnt "Men Bibeln säger", så kan du börja med att läsa vår trosbekännelse [1].

/Lennart Allt material är "Copying is alright" Källa till webbadress:

http://bibelfokus.se/luciferian_doctrine

Länkar: [1] http://bibelfokus.se/vad_vi_tror


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok