Kanadas regering ändrade uppfattning om UFOs 1952Donald E. Keyhoe Wilbert B. Smith

Donald E. Keyhoe

Wilbert B. Smith

När den före detta Majoren i U.S Marine Corps - Donald E. Keyhoe mötte den Kandensiska elektronikingenjören Wilbert B. Smith i Washington 1950, diskuterade de ingående tefatsproblemets alla aspekter.

Smith förklarade att de flesta av Kanadas ämbetsmän och vetenskapsmän var öppet skeptiska till de påstådda flygande tefaten. Även Royal Canadian Air Force (Kanadas Kungliga Flygvapen) var skeptiska och rättade sig efter Pentagons taktik att bagatellisera tefatshistorierna och avfärdade tefatsrapporterna som löjeväckande.

Men Smith och hans grupp trodde på de flygande tefaten:

- "Jag är övertygad om att de är verkliga - att de är maskiner av något slag. Vi har övervägt tre möjligheter. Först, att de är interplanetariska. För det andra, att de är en hemlig uppfinning av Amerikas förenta stater. För det tredje, att de är ryska. De två sista möjligheterna håller inte. Det övervägande bevismaterialet ger mig en anledning att tro att tefaten kommer från världsrymden."

Smith och hans kollegor hade redan 1950 upptäckt principerna bakom tefatens framdrivning.

Tefaten flög genom att utnyttja Magnetiska Strömmar och aerodynamik.

Drivsytemet skapar mycket kraftiga elektromagnetiska störningar som är i relation till hastigheten och storleken på tefatet. En malmletare som observerade ett par skivor över Kaskadbergen i Oregon den 24 juni 1947, uppgav att hans kompassnål började snurra runt.

Amerikanarna tvivlade mycket starkt på hans påstående. Projektledarna för "Sign" 1949 svarade:

- "Det är svårt att ta detta allvarligt. Det skulle innebära fantastiskt starka magnetiska fält."

Smith förklarade att de färgskiftningar som tefatsobservatörer ofta uppfattar, beror på ökning eller minskning av hastigheten på den roterande ring som skär genom det kraftiga magnetiska fältet. Metallen upphettas vid fartökning och kyls vid minskande hastighet. Det sker också en koronaurladdning som är speciellt synlig på natten.

Det enda som Smith och hans kolleger inte förstod var vilken typ av kraftkälla som tefaten utnyttjade. Man gissade på någon okänd typ av radioaktivt batteri, fria elektroner från jonsfären eller något sätt att omvandla kosmisk strålning till elektromagnetism.

1951 hade Smith och hans kollegor vid beredningen av "Magnet" påbörjat försöken med en roterande skiva.

Men det var först i början på 1952 då Royal Canadian Air Force reaplansbas i North Bay inspekteras av flygande tefat i två omgångar som Kanadas regering tvärvände. Tefaten var inte längre några "synvillor" eller föremål som sedan kunde ges en naturlig förklaring. Tefaten var metalliska maskiner som gjorde manövrar som inget känt flygplan fortfarande kan göra 2021. Dessutom i överljudshastighet.

Den 1 maj 1952, blixtrade en skiva fram över Ottawa. Hastigheten uppmättes till 5800 km/h av regeringens inspektörer från beredningen "Magnet". Denna händelse fick regeringen att inrätta en speciell kommitee "Second Storey" för snabb studie av de flygande tefaten och rekomendera vidare åtgärder för regeringen...

1953 tog den Amerikanska öppenheten om de flygande skivorna slut i och med CIA- Robertson-panelens förnekande av de flygande tefatens utomjordiska ursprung. CIA var dessutom så lyckosamma att de genom en global lögnpropaganda och diverse desinformationsoperationer, lyckades lura vetenskapare, regeringar och naturligtvis en okunnig journalistkår att flygande tefat inte var fysiska objekt, utan "synvillor" eller "misstolkningar av objekt i skyn."

På grund av Videokamerornas och mobiltelefonernas utbredning i modern tid, heter det numera att 'oidentifierade flygande föremål antingen är vanliga jordljus eller suddiga bilder av militära experimentfarkoster.' De är med andra ord allt annat än av utomjordiskt ursprung.

På grund av välmenade men "lurade" journalister var den Kanadensiska regeringen tvungen att officiellt stänga ner beredningen "Magnet" den 10 Augusti 1954. Efter löpsedlar som "Kanadas regering finanserar tefatsforskning med skattebetalarnas pengar"

Kanadas regering hade i tefatsfrågan gått från tvivlande till övertygelse till förnekande på bara 2 år.

tillbaka till länksidan
E-Mail
läs och skriv i min gästbok