Hermes Atar Trismegistus visdomHermes Sommaren 2009


Gud Fadern är som Solen som skiner över växtligheten, insekter, djur och människor, och uppenbarar på så sätt skönheten på Jorden.

Gud Modern är biosfären på Jorden som producerar de rätta förutsättningar för växtligheten, insekter, djur och människor.

Guds barn är som en lotusblomma som ingen synd fastnar på, utan den är det kärleksfulla och vackra livet.

Vägen till himmelriket på jorden är att vara kärleksfull mot sin nästa.

Ju mera kärleksfulla människor är desto mer lik himlen blir jorden.

Meningen med livet är att individuellt leva i himlen och bidra till mänsklighetens himmelrike på jorden.

När alla är Kärleksfulla mot varandra oavsett tro. Då lever vi i himlen på jorden.

Den som älskar sin nästa vill hjälpa till att fylla sin nästas behov.

Älska din nästa såsom en god mor eller god far älskar sina barn.

Den som älskar sin nästa mer än skriftens Gud, slutar upp med att strida för den enda sanna tron skull och försöker istället hjälpa sin nästa till ett bättre liv.

Den som inte älskar sina medmänniskor kan vara likgiltig för människors behov eller till och med begå onda handlingar.

Den bästa filosofin eller religionen är den där du är en dynamo för kärlek, glädje och frid och det kan bara ske genom att du är kärlek, glädje och frid.

Frågan är inte hur länge du kommer att leva, utan vad du gör med livet du lever...

Se upp med människor som älskar skriften mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Se upp med människor som älskar idelogin mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Se upp med människor som älskar makten mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Se upp med människor som älskar pengar mer än de älskar andra människor. De kan vara farliga.

Var kritisk då läser påstående från religioner, filosofier, ideologier och politik. Fråga dig själv... Vad kan vara sant och vad är lögn?

New All sanning är bra, liten som stor eftersom den befriar sinnet från vidskepelse

New Mänskligheten måste återgå till de urgamla värderingarna, som kärlek, glädje, frid och sanning, annars går civilisationen under.

Med hela ditt sinne, skaffa dig förståelse

Jesus liv var ett exemplet på hur vi borde leva våra liv. Målet med varje människas liv är att bli ett med Gud och meningen med livet är att vara kärleksfull mot andra varelser och göra allting med kärlek.

Varje människa borde göra vad hon tycker om att göra, så länge det inte skadar helheten.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok