Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria

Subiksha

SubikshaJesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom : "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte har plats för mitt ord. Jag talar vad jag sett hos min Far, ni gör vad ni har hört av er far." Johannes 8:31-38

Tro på honom: Jesus såg ingen skillnad mellan sig själv och Fadern.

förblir i mitt ord Det levande ordet genomströmmar Kosmos

lära känna sanningen: lära är någonting man gör, sanningen är något som finns.

sanningen ska göra er fria: Sanningen är någonting som befriar oss från lögnen om oss själva och om år värld..

ägnar sig åt synd är syndens slav: ägnar är någonting man gör, slaveri är någonting man utsätts för.

sonen är kvar för alltid: sonen är den odödliga gudomliga livsanden som kommer från Gud.

Sonen gör er fria: livsanden har makt att befria människor.

har plats för mitt ord: ordet som genomströmmar Kosmos är någonting som man kan äga.

vad jag sett hos min Far: sett hos fadern är någonting man gör.

Drömmar är intressanta och lär oss mycket som vi inte har tänkt på. Torsdagsnatten hade jag dröm om sanningen som skall befria människor. Jag drömde att ett gott samhälle utgörs av goda människor och frågan: Vad är sanningen? som jag skulle besvara när jag vaknade och mitt svar är att människan antingen kan se levande varelser med Guds ögon eller med lögnens ögon, alltså vad människan tror är sant, därför att man inte har lärt sig känna igen sanningens röst och handlat därefter. I mina drömmar ser jag mig själv i olika åldrar, så Gud lär mig att jag är tidlös. Jag ser ut att ha ingen bestämd ålder. När jag vaknar ser jag att jag har en bestämd ålder.

Lögnen i dagens samhälle är att vi alla är tvingade att åldras och dö på grund av att våran inre odödliga människa inte lever av Guds sanning som genomströmmar Kosmos. Om vi skulle leva av Guds sanning och göra efter den, så skulle vi först påverka vårt sinne att vara evigt ung och att ta emot Guds rike som ett barn.

Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Markus 10:15-16.

Vår uppgift är att genomsyra vårt liv av ordet som genomströmmar Kosmos genom att handla därefter:

Om jag inte gör min Fars gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Johannes 10:37-38

Vår uppgift här i världen är att göra Guds vilja så att levande varelsers problem försvinner och himmelriket uppenbaras i världen.

Precis som en nyfödd lever och utvecklas till en vuxen människa, så skall också vi utvecklas andlingen. Vi skall arbeta på vår frälsning:

Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat." Matteus 13:33

Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Efesier 4:23-24

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok