My health status and my future lifeHermes


As I am suffering from Paranoid Schizophrenia I take Cisordinol Depot 0.75ml/150mg every second week and I take 20mg Zyprexa and 6mg cisordinol each day. The medicine is enough for me to be free from symptoms

My problems begun when I used the Eeman Silk Biocircut I got split personalities (or demons) and difficult to breath in my flat. That was in 1996 to 2000. The real problems begun when I washed my Eeman Silk Biocircut in deteragents June 2001.

I have problems with clothes and drapery washed in perfumed deteragents. I have difficult to breath normally and I have smellhallucinations. Washing clothes and drapery with unperfumed deteragents works better.

I have discovered that my heavy medication and split personality (demons) make me tense in my muscles. This is because there are several wills within the same body. The tightness of the muscles causes high blood pressure and I have learned to be more relaxed by ending conversation with the spirits. From the beginning, I was afraid to be alone in my body, but now it's all right. I have no problems with demons, as long as I'm happy and then I do not need a conversation with spirits.

Something has happen with my mind, since I twice held my hand against the computerscreen when Svein-Magne Pedersen prayed for people with Schizophrenia. It is The Miracle is Yours 68&69.

At the beginning of September 2018, I suddenly became better in my health. My breathing problems because of clothes cleansed in perfumed detergents and new clothes that smelled dropped drastically, and then I could have Svein-Magne Pedersen Prayer Clothes in my socks, which caused my breathing problems to decrease and I can reduce my medicine.

I also hear bad. I am more or less deaf on my right ear and use a hearing aid on my left ear. I hear best when people is on my left side, with their mouth speaking toward my left ear.New On October 4, 2019, the healthcare staff at Sunderby Hospital was removing wax on the ear that I have a hearing aid. Unfortunately, it resulted in damage to the eardrum which resulted in the sound level on the left ear decreasing by half, so I have a harder time hearing what people are saying. Now my only hope is that the extraterristrials, feel sorry for me and want to heal my hearing on both ears through the laying on of hands.

I want the extraterristrials to come to my sleepingroom and lay their hands upon my head and pray me to health when I sleep, so I can end the use of my medicine. Because they make me tired and fat. I have gained 30 kg.

Hello Extraterristrials! I need your help to be healed from my Paranoid Schizophrenia and my bad hearing.

In the future I want to be a teacher and teach my religion Love, Joy, Faith and Good Deeds, and be a politican and inventor.

Extraterristrials I look forward to meet you and be cured by you. Best Wishes, Hermes.
Statusen på min hälsa och mitt framtida livHermes


Jag fick diagnosen Paranoid Schizofreni 2001 och jag tar Cisordinol Depot 0.75ml/150mg varannan vecka samt 20mg Zyprexa varje kväll och 6mg Cisordinol varje dygn. Det är precis att det räcker för att mina symptom inte skall bli besvärande.

Mina problem började när jag använde Eeman Silkesbiokretsar Jag fick splittrad personlighet (eller demoner) och svårt att andas i min lägenhet. Det hände mellan 1996 och 2000. Det verkliga problemet började när jag tvättade Eeman Silkesbiokretsar i tvättmedel Juni 2001.

Mina problem är andningsbesvär och lukthallucinationer mot kläder, gardiner och annat, tvättade i parfyrmerade tvättmedel. Jag tål kläder, gardiner och annat tvättade i oparfyrmerade tvättmedel - bättre.

Jag har upptäckt att min tunga medicinering och splittrad personlighet (demoner) gör så att jag är spänd i musklerna. Det beror på att det finns flera viljor inom samma kropp. Spändheten i musklerna orsakar högt blodtryck och jag har fått lära mig att vara mera avspänd genom att sluta samtala med andarna. Från början blev jag rädd av att vara ensam i min kropp, men nu går det bra. Jag har inte problem med demoner, så länge jag är lycklig och då behöver jag inte ha något samtal med andar.

Någonting har hänt med mitt sinne, sedan jag placerat min hand mot datorskärmen när Svein-Magne Pedersen bad för människor med Schizofreni. Det är avsnitten The Miracle is Yours 68&69.

I början på September 2018 blev jag plötsligt bättre i min hälsa. Mina lukthallucinationer mot kläder tvättade i parfyrmerade tvättmedel och nya kläder som luktade minskade drastiskt och då kunde jag ha Svein-Magne Pedersen bönedukar i strumporna vilket har lett till att mina andningsproblem minskat och jag har kunnat minska på medicinen.

Jag hör också dåligt. Jag är mer eller mindre döv på höger öra och använder mig av en hörapparat på vänster öra. Jag hör bäst när människor är på min vänstra sida, med deras mun talande mot mitt vänsta öra. New 4 oktober 2019 skulle sjukvårdspersonalen på Sunderby Sjukhus ta bort vax på det öra som jag har en hörapparat. Tyvärr ledde det till skador på trumhinnan som resulterade i att ljudnivån på vänster öra minskade med hälften, så jag har svårare än tidigare att höra vad människor säger. Nu står mitt enda hopp till utomjordingarna att de tycker synd om mig och vill hela min hörsel på båda öronen genom handpåläggning.

Jag vill att utomjordingarna skall komma på natten och lägga händerna på mitt huvud och be mig till perfekt hälsa. Min högsta önskan är naturligtvis att jag skall bli helt återställd från min sjukdom, så att jag kan sluta med Zyprexan och Cisordinolen...därför att medicinen gör att jag gått upp 30 kg i vikt och är trött.

Hejsan Utomjordingar! Jag behöver eran hjälp med att bli helad från Paranoid Scizofreni och min dåliga hörsel.

I framtiden vill jag vara en lärare och lära ut min religion Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar, samt vara en politiker och uppfinnare.

Utomjordingar, jag ser fram emot att träffa er och bli helad av er. MVH, Hermes.

back to linkpage

tillbaka till länksidan
suggestion - förslag
read and sign my guestbook - läs och skriv i min gästbok