My health status and my future lifeAlexandra Kahwaji


As I am suffering from Schizophrenia. I take an injection of Cisordinol 0.75ml/150mg every second week and I take 20mg Zyprexa and 6mg cisordinol each day.

My problems begun when I used the Eeman Silk Biocircut I got split personalities (or demons) and difficult to breath in my flat. That was in 1996 to 2000. The real problems begun when I washed my Eeman Silk Biocircut in deteragents June 2001.

I have problems with clothes and drapery washed in ordinary deteragents. I have difficult to breath normally and I have smellhallucinations. Washing clothes and drapery with soft soap and soap works better.

I have discovered that my split personality (demons) makes my muscles tense. Because there are several wills within the same body. Tension in the muscles causes high blood pressure and I have learned to be relaxed by stopping to converse with the spirits. From the beginning I was afraid of being alone in my body, but now it is fine.

NewI do not have problems with demons as long as I am happy and then I do not have any need to have a conversation with spirits.

Something has happen with my mind, since I twice held my hand against the computerscreen when Svein-Magne Pedersen prayed for people with Schizophrenia. It is The Miracle is Yours 68&69.

I want the extraterristrials to come to my sleepingroom and lay their hands upon my head and pray me to health when I sleep, so I can end the use of my medicine. Because they make me tired and fat. I have gained 30 kg.

Hello Aliens! I need your help to be healed from my Schizophrenia and my bad hearing.

In the future I want to be a teacher and teach my religion Love, Joy and Good Deeds, and be a politican and inventor.

Extraterristials I look forward to meet you and be cured by you. Best Wishes, Hermes.
Statusen på min hälsa och mitt framtida livAlexandra Kahwaji


Jag tar 20mg Zyprexa varje kväll och 6mg Cisordinol varje dygn. Det är precis att det räcker för att mina symptom inte skall bli besvärande. Jag tar också Cisordinol 0.75ml/150mg varannan vecka och det är en bra grundmedicin för mina problem med min Schizofreni.

Mina problem började när jag använde Eeman Silkesbiokretsar Jag fick splittrad personlighet (eller demoner) och svårt att andas i min lägenhet. Det hände mellan 1996 och 2000. Det verkliga problemet började när jag tvättade Eeman Silkesbiokretsar i tvättmedel Juni 2001.

Mina problem är andningsbesvär och lukthallucinationer mot kläder, gardiner och annat, tvättade i vanligt tvättmedel. Jag tål kläder, gardiner och annat tvättade i såpa eller tvål - bättre.

New Jag har upptäckt att min splittrad personlighet (demoner) gör så att jag är spänd i musklerna. Det beror på att det finns flera viljor inom samma kropp. Spändheten i musklerna orsakar högt blodtryck och jag har fått lära mig att vara avspänd genom att sluta samtala med andarna. Från början blev jag rädd av att vara ensam i min kropp, men nu går det bra. Jag har inte problem med demoner, så länge jag är lycklig och då behöver jag inte ha något samtal med andar.

Någonting har hänt med mitt sinne, sedan jag placerat min hand mot datorskärmen när Svein-Magne Pedersen bad för människor med Schizofreni. Det är avsnitten The Miracle is Yours 68&69.

Jag vill att utomjordingarna skall komma på natten och lägga händerna på mitt huvud och be mig till perfekt hälsa. Min högsta önskan är naturligtvis att jag skall bli helt återställd från min sjukdom, så att jag kan sluta med Zyprexan och Cisordinolen...därför att medicinen gör att jag gått upp 30 kg i vikt och är trött.

Hejsan Utomjordingar! Jag behöver eran hjälp med att bli helad från min Scizofreni och min dåliga hörsel.

I framtiden vill jag vara en lärare och lära ut min religion Kärlek, Glädje och Goda Gärningar, samt vara en politiker och uppfinnare.

Utomjordingar, jag ser fram emot att träffa er och bli helad av er. MVH, Hermes.back to linkpage

tillbaka till länksidan
suggestion - förslag
read and sign my guestbook - läs och skriv i min gästbok