Livet föds och dör, men sanningen består. Vilken sanning? Att livet lever genom att återfödas eller födas på nytt igen. -"Se, jag skapar allt på nytt igen." står det i en religiös urkund.

För flera tusen år sedan vandrade människor här på jorden, de kallades för mästare därför att de lyckats bryta sig loss från tidens medvetande och förverkligat vad som uppenbarligen är sant:

Att det finns en skapare som skapar allting på nytt igen och att det finns en möjlighet att bli ett med skaparens hand. Att bli en del av det som förnyas.

För ca 2500 år sedan fanns det en lärjunge till dessa stora själar. Hans namn var Gautama Buddha och han grundade en religion med mål att förverkliga mästarnas insikt. Idag lär Buddhisterna ut hur man bryter sig loss från det matriella medvetandet till en plats där man kan skapa ett bättre mänsklig liv. Med andra ord hur man blir en bättre människa och hur ett helt samhälle blir bättre. Detta sker genom meditation, åtföljda av goda gärningar.

För ca 2000 år sedan vandrade en människa här på jorden. Han hette Jesus och var själv en mästare. Hans lärjungar kallade honom Kristus eller Messias, därför att han inte var som dåtidens människor. Utan han var en fri människa, en andlig kung som kunde befria människor från Psykiska och Kroppsliga problem. Han hade gärna befriat sina medmänniskor från deras idelogiska misstag. Men mot människors blindhet, finner inte ens himmlens innevånare något bot mot.

Så, för ca 400 år sedan inträffade upplysningen i västerlandet. Nu började människorna ifrågasätta de teologiska dogmerna och prästernas inflytande blev starkt begränsat. Vidskepelsen som hade hållit mänskligheten fågna i tusentals år, försvann på några århundranden.

Tyvärr ersattes den av den av en ny "sanning" kallad materiell trångsynthet, ledd av den nya typen av överstepräster: Vetenskapsmännen. Ungerfär samtidigt som Parapsykologins födelse levde Paramahansa Yogananda, ett indiskt helgon som hade upptäckt att en människa kunde bli lycklig av att göra ingenting! Ett totalt motsatt budskap till vetenskapen som förkunnar vetenskapliga framsteg som grund för mänsklig lycka.

Nu har människorna genomskådar vetenskapens falska löften och de tror inte heller på de religiösa dogmerna längre. Alltså blir de, precis som mästarna för tusentals år, tvugna att själva finna sanningen om livet och skapelsen.

Filosofen Sokrates, skulle sannerligen vara nöjd med det han såg idag. Bortblåsta är proffstyckarnas centrala kontroll över masssorna. Den enskildes sinne är äntligen fritt. Jag förutser därför en mänsklig guldålder i snabbt antågande.

Visst finns det orosmoln i form av ökad hjärnbelastning på grund av ökat antal beslut som påtvingas genom den stressiga livstilen. Men vilddjuret begår ett historiskt misstag, när det försöker förnya kontrollen över människomassornas genom stress och värdelös information. För att inte duka under av stressen, blir befolkningen tvugna att söka sig till avstressande övningar typ meditation, vilket lättare gör att människor kommer i kontakt med den underliggande verkligheten som annars drunknar i mediabruset.

Man kan säga att ormen slår en förödande knut på sig själv. Fram till Internet födelse var all information centrerad till intressegrupper. Men nu är det plötsligt möjligt för individen att göra sig hörd i mediabruset.

Nyligen har vilddjuret hittat på en nytt sätt att fånga människors intresse på Internet. Portal eller startsida kallas det. En ställe där man samlat proffstyckarna under ett och samma tak, tillsammans med Guden Mammons utbud. I informationssamhällets tidsålder gäller det att fånga människors tid. Så att de inte använder den till det farligast av allt - självständigt tänkande.

Vilddjurets dröm är att människor skall fyllas av information som finns på ormens hemsidor, eftersom vilddjurets makt bygger på att massorna inte tänker själva. Utan ropar i JA när makten ropar Ja och NEJ när makten ropar Nej.

Någon eller några borde ta på sig uppgiften att skapa en eller flera webportaler som bara länkar till viktiga sidor som helst saknar reklam även reklambanners. Kanske "tankarnas portal" eller "tänkarnas portal" vore ett bra namn.

- Hermes Atar Trismegistus 19991122


P.S själv predikar jag kärlek som kungsvägen till ett bättre samhälle. Kärlek ger lycka och hälsa!

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok