Förnyelse genom FörnyarenUpplysningens träd

Bodhiträdet där Siddharta Gautama nådde upplysning och blev den första BuddhanLivet föds och dör, men sanningen består. Vilken sanning? Att livet lever genom att återfödas eller födas på nytt igen. "- Se, jag gör allting nytt." Uppenbarelseboken 21:5

För flera tusen år sedan vandrade människor här på jorden, de kallades för mästare därför att de lyckats bryta sig loss från tidens medvetande och förverkligat vad som uppenbarligen är sant:

Att det finns en skapare som skapar allting på nytt igen och att det finns en möjlighet att bli ett med skaparens hand. Att bli en del av det som förnyas.

För ca 2500 år sedan fanns det en lärjunge till dessa stora själar. Hans namn var Gautama Buddha och han grundade en religion med mål att förverkliga mästarnas insikt. Idag lär Buddhisterna ut hur man bryter sig loss från det matriella medvetandet till en plats där man kan skapa ett bättre mänsklig liv. Med andra ord hur man blir en bättre människa och hur ett helt samhälle blir bättre. Detta sker genom meditation, åtföljda av goda gärningar.

För ca 2000 år sedan vandrade en människa här på jorden. Han hette Jesus och var själv en mästare. Hans lärjungar kallade honom Kristus eller Messias, därför att han inte var som dåtidens människor. Utan han var en fri människa, en andlig kung som kunde befria människor från Psykiska och Kroppsliga problem. Han hade gärna befriat sina medmänniskor från deras idelogiska misstag. Men mot människors blindhet, finner inte ens himmlens innevånare något bot mot.

Så, för ca 400 år sedan inträffade upplysningen i västerlandet. Nu började människorna ifrågasätta de teologiska dogmerna och prästernas inflytande blev starkt begränsat. Vidskepelsen som hade hållit mänskligheten fågna i tusentals år, försvann på några århundranden.

Tyvärr ersattes den av den av en ny "sanning" kallad materiell trångsynthet, ledd av den nya typen av överstepräster: Vetenskapsmännen. Ungefär samtidigt som Parapsykologins födelse levde Paramahansa Yogananda, ett indiskt helgon som hade upptäckt att en människa kunde bli lycklig av att göra ingenting! Ett totalt motsatt budskap till vetenskapen som förkunnar vetenskapliga framsteg som grund för mänsklig lycka.

Nu har människorna genomskådar vetenskapens falska löften och de tror inte heller på de religiösa dogmerna längre. Alltså blir de, precis som mästarna för tusentals år, tvugna att själva finna sanningen om livet och skapelsen.

Filosofen Sokrates, skulle sannerligen vara nöjd med det han såg idag. Bortblåsta är proffstyckarnas centrala kontroll över masssorna. Den enskildes sinne är äntligen fritt. Jag förutser därför en mänsklig guldålder i snabbt antågande.

Visst finns det orosmoln i form av ökad hjärnbelastning på grund av ökat antal beslut som påtvingas genom den stressiga livstilen. Men vilddjuret begår ett historiskt misstag, när det försöker förnya kontrollen över människomassornas genom stress och värdelös information. För att inte duka under av stressen, blir befolkningen tvugna att söka sig till avstressande övningar typ meditation, vilket lättare gör att människor kommer i kontakt med den underliggande verkligheten som annars drunknar i mediabruset.

Man kan säga att ormen slår en förödande knut på sig själv. Fram till Internet födelse var all information centrerad till intressegrupper. Men nu är det plötsligt möjligt för individen att göra sig hörd i mediabruset.

Nyligen har vilddjuret hittat på en nytt sätt att fånga människors intresse på Internet. Portal eller startsida kallas det. En ställe där man samlat proffstyckarna under ett och samma tak, tillsammans med Guden Mammons utbud. I informationssamhällets tidsålder gäller det att fånga människors tid. Så att de inte använder den till det farligast av allt - självständigt tänkande.

Vilddjurets dröm är att människor skall fyllas av information som finns på ormens hemsidor, eftersom vilddjurets makt bygger på att massorna inte tänker själva. Utan ropar i JA när makten ropar Ja och NEJ när makten ropar Nej.

Någon eller några borde ta på sig uppgiften att skapa en eller flera webportaler som bara länkar till viktiga sidor som helst saknar reklam även reklambanners. Kanske "tankarnas portal" eller "tänkarnas portal" vore ett bra namn.

- Hermes Atar Trismegistus 19991122

New Jag har kommit till den slutsatsen att sinnet påverkas av våra tankar och att kroppen påverkas av känslor. Det optimala är att leva så att tankarna och känslorna drar åt samma håll när det gäller beslut. Då kommer livet att vara enkelt, men om tankarna och känslorna strider mot varandra, kommer det att vara svårt att fatta beslut. Det bästa är om människan har positiva tankar och mår bra av det hon gör. Då finns ingen grund för sjukdom, men om människan har negativa tankar och mår dåligt av det hon gör under längre tid, finns risken att hon utvecklar psykisk eller fysisk sjukdom.

Man kan också bli sjuk om kroppen saknar näringsämnen under en längre tid och om man inte promenerar varje dag för att hålla igång blodcirkulationen och tarmarna så att kroppen kan göra sig av med gifter.

Jakob i första moseboken 30:32-42 upptäckte att en människa blir vad hon ser. Därför är det intressant om man ur andlig synvinkel både kan se och känna perfektion i möten med sin nästa? Ett sätt att göra det är att sprida positiva tankar och positiva känslor där det finns negativa tankar och negativa känslor. En som var expert på det var den kristna förkunnaren Franciskus av Assisi.

Vår syn på verkligheten påverkas av vilka tankar och känslor vi har om verkligheten och våra tankar och känslor är som mjöl som arbetas in i en surdeg så alltsammans blir genomsyrat. "Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat." Matteus 13:33

"Och anpassa er inte efter den här världen , utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom." Romarbrevet 12:2.

Det är genom att varje morgon förnya vårt sinne, så att det blir gott, fullkomligt och gudomligt som vi utvecklas som människa.

Framtidens religion kommer att bli de goda handlingarnas religion och inte läsandet och följandet av de heliga skrifterna som är på både gott och ont, men kan inte ändras på grund av att de förklarats för guds ofelbara ord.

Det viktigaste en människa kan göra är att älska sin nästa med ovillkorlig kärlek och man kan träna på det genom att välja en livskamrat som man älskar. Om man inte har en livskamrat som man kan slösa kärlek på, så rekommenderar jag att om man inte är allergisk att skaffa ett husdjur som en hund eller två katter som man kan överösa med kärlek. Naturligtvis är det största som finns att ovillkorligt älska någon som saknar kärlek.

Det näst viktigaste en människa kan göra, efter att hitta någon man älskar är att hitta det jobb eller sysselsättning som man trivs med. Den som är intresserad av att göra Guds vilja rekommenderar jag att leva i tystnad och stillhet så att tankarna och känslorna inte störs av (o)ljud och/eller sinnet översvämmas av intryck. Då kan det bli svårt att göra Guds vilja på grund av för mycket lyssnande eller tänkande. Den upptäckten har Eckhart Tolle gjort.

- Hermes Atar Trismegistus 20170723

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok