Konsten av självkontroll2 venuzulian girls

Neydan Gyam Yesly & Yorg Lis CherryMästarna påstår att livet som det levs av medelsvensson är hypnotiskt. Det betyder att majoriteten av män och kvinnor inte alls lever livet som de borde. Inte en på miljonen känner friheten att leva livet som han innerst inne vill leva. Han har kommit under världens åsikt om sig själv och den åsikten är vad han lyder, istället för lagen om hans egen varelse. I detta avseende och till denna grad han lever under en hypnotisk förtrollning. Han lever under villfarelsen att han endast är en mänsklig varelse, som lever endast i en materiell värld och hoppas kunna fly från den när han dör och kommer till vad han kallar himlen. Detta är inte syftet och meningen med livet. Lydnad mot ens inre natur, ett uttryck för livet som han instinktivt känns det borde uttryckas, är själva grunden för livet som mästarna avslöjar som den enda sanna sätt att leva.

Nu; skillnaden mellan de läror och sätt som mästare och fakirerna är att en fakir endast intensifierar hypnotiska tillståndet i sinnet. Ytterligare falska och materiella bilder är så inpräglade på människor känsliga sinnen av att de kastas in ytterligare tillstånd av hypnos. Mästare säger, "Det som verkar vara runt omkring existerar inte alls", med vilket de menar att verkligheten inte är som den ser ut att vara. Livets verklighet är det som rör sig ut från centrum av ens väsen. De försöker på alla sätt att rena sina sinnen från världens intryck och sitta i långa perioder av Samadhi - tystnad - i syfte att se den innersta trenden av deras natur. Då är deras nästa försök är att leva de ideer, tankar, ord och handlingar som de har urskilt inom sig själva. Sann mästerskap är att följa de instruktion som man får av den inre lärare, det inre jaget, och inte söker världens åsikter.

Inte heller de metoder fakirerna använder skiljer sig i något stort mått från en stor del av undervisning och praktik av den metafysiska världen i väst. Insamlingen av tankar från lärare och böcker, som bygger upp den medvetna naturen av ens väsen, är att ett sätt att upprätta en falsk bestämning som i stort sett är hypnotisk. Enbart skapandet av ens medvetenhet från andras tankar som utvecklas av andra sinnen är att införa ett falsk tillstånd för individen.

Att manipulera kroppen, affärer, eller att koncentrera sig på kroppen genom att väcka sina centra eller funktioner är bara att kasta individen längre ut från den sanna sättet att leva livet och det "sista tillståndet för människan är värre än den första." Instruktioner som mottagits från utsidan måste tas i beaktande och assimileras, analyseras, kontrolleras med de djupaste fakta från ens egen inre natur i syfte att fastställa om det är sant i förhållandet till självet. Det bästa är att rådfråga själv först och få sin yttre kunskap på så sätt i första hand.

Den första metoden är långsam och fördröjer ens framsteg, medans den senare är snabb och frigörande. Märka skillnaden när du agera i enlighet med någons instruktion och när du lyder vad du instinktivt känner att vara rätt sak att göra. Detta i sig borde lära oss att livsstilen är inifrån ut.

Livets krafter är tysta och det är den främsta orsaken till den tysta karaktären av mästarna. Det är på det sättet de håller sig i harmoni med livet självt. Även våra skrifterna lär i huvudsak att ett stort antal ord är inte är utan synd. Först när vi talar i harmoni med vad vi inåt känner, kommer vi att låta oss leva i fullständig harmoni med den sanna beslutsamheten av livet. Har du inte märkt att när du talar vad du känner, precis som när du gör vad du känner är rätt, att du är fri?

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 4, page 197-198

Det är det som rör sig i människans innersta natur som är identisk med den stora Universal Sinnet eller Gud. "Guds lag är skriven i ditt innersta hjärta." Mästerskap är att föra upp till ytan vad är begravd inuti. Detta åstadkoms enbart genom djup meditation och samråd med självet, som är den enda mästaren man någonsin kan hitta som kommer att leda honom till livets mål.

Att övervinna är en fråga om att lära sig att släppa alla skenbara villkor för sinne, kropp och affärer och till börja om livet igen vid dess början. Börja med iden att du är det själv som du inåt längtar att vara och så ägna dig åt självet att allt annat glöms bort. När du har hittat ditt själv och har blivit det självet, är du en mästare och en världs hjälpare.

Många sådana som arbetar tillsammans i tystnad sprider ett inflytande över hela världen mer kraftfull än någon rörelser som har sitt ursprung i maskineri av organiserad industri, krig, eller sociala reformer. Effektiviteten av ens liv är inte så mycket i vad han gör, men i hur han gör det och hur han gör det bestäms av graden av han själv som han har upptäckt.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 4, page 200

Anden är orsak och när man återvänder till orsaken hans källa, blir han hel och bra. Han är inte bara bra i sinnet, men god i kroppen och hans affärer blir bra för hela hans väsen förenas i den stora Enheten som är den väsentliga natur av alla saker. Det är sundheten eller enhet av allt i och med Källan. Sundheten eller enhet kan inte innebära något mindre än helheten. Det kan inte hänvisa till någon enskild eller en del av det hela. Det måste hänvisa till enhet av helheten. Allt är ett centrum för enhet eller ett centrum där enhet av allt måste bevaras och uppenbaras.

Att lokalisera eller avskilja något faktum är att ta det helt ur sin natur och att förlora dess mening helt och hållet. När Kristus talade, "Dessa och större saker skall ni göra", eller när Emil sade:" Du kan göra dessa saker lika lätt som jag kan göra dem " de talade från denna medvetande den enda sanna enhet, sundheten individen i hans relation till och med helheten.

Detta liv av enhet är livet för mästarna och vem som helst kan leva det liv om han släpper sina allianser med institutioner och religioner och raser och nationer och acceptera hans allians med universum. Det här är "Förbundsarken ", som gjorde det möjligt för Israels barn att lyckas, men när den var förlorat, misslyckades de att vinna sin frihet från oppositionen.

Alla separation är enbart en fråga om individuell hypotes. Man kan inte riktigt separeras från det hela för han skapad inom det, är en del av det, och är likt det. Kärleken är den stora förenaren i medvetandet av människan och att alltid hålla sig i en attityd av kärlek är att utvecklas mot enhet. Det är den enda bevarare av liv och hälsa och förmåga. Man behöver inte försöka att älska alla, men han måste evigt söka att hålla sin natur helhet genom ökningen av kärlek. När ens natur expanderar i kärlek, kommer han förr eller senare finna sig i en kärleksfull inställning till alla människor och i denna inställning, han inte bara lyfter han själv men alla omkring honom i samma enhet. Det finns inga delningar i en vaknat känslan av kärlek.

Man vinner inte mästerskap eller belysning genom att gå till Indien och sitta vid foten av en mästare. Man vinner mästerskap genom att lyssna på de djupaste sanningar i sin egen natur och genom att lyda vad han där lär. Det finns ingen hjälp som behövs som inte är tillgänglig omedelbart om man vänder i denna riktning och fortsätter från detta faktum. All kraft i universum är bakom varje högt motiv, varje sann impuls som rör i människans inre natur. Det är som grodden till liv inom fröet och alla naturens krafter rör sig för att för ut det i sitt fulla uttryck av alla dess möjligheter. Detta är det sätt på vilket mästarna och deras undervisning är alltid att du måste vara sann mot självet, leva som självet, uttrycka vad är i sig sant tills du är utåt vad du inåt längtar till att vara.

När människan återvänder till detta motiv i livet, börjar allt som finns i universum röra sig i honom, att manifestera sig genom honom. Inte bara måste människan ha intelligens för att leda honom och kraften att göra det som ska göras, men också det ämne som ger näring och stödjer honom i att göra. Det inte finns någon saknad, utom i området för hypnotiska idéer som har grumlade hans sinne från verkligheten. Tillbaka i sitt hemland enhet, där han medvetet får vad universum är att hälla ut på honom, kan det inte finnas någon brist i någon fas av sin varelse eller i sina affärer.

Quantum Theorin är tillvägagångssättet i vetenskapen till detta grundläggande faktum i livet och det kan inte finnas någon sann vetenskap, religion, social struktur, eller framgångsrikt liv utanför oslagbara och oupplösliga enhet av alla ting.

Detta är vägen till mästerskap, mästarnas liv, och det enda sanna livet som finns. Det finns just där du är, i de hemliga platser i din egen inre natur. Mästare lär att befrielsen är att finna i det här och inte på något annat sätt. Kristus, talar i människan Jesus, sade samma sak när han sade, "ingen kommer till Fadern utom genom mig." Samma Kristus i dig talar samma budskap till dig. Din enda kontakt med en mästare är genom självkontroll i dig själv.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 4, page 202-204

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok