Jesus Ljus förändrar mänskligheten till det bättreAdah Sharma S

Adah Sharma SNär Jesus föddes var världen i ett kompakt andligt mörker. Med offer religioner och mänskliga lagar som förklarades gudomliga, som prästerna och handelsmännen kunde utnyttja folket med. Jesus kom för att förkunna sanningen om den odödliga livsanden och att varje människa har ett val att göra. Antingen lever hon ett oegoistiskt liv efter Guds vilja, som är den Heliga Andens vilja eller så lever hon ett egoistisk liv för att försöka tillfredställa kroppen och sinnets begär efter njutning.

Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. (1 Mose 2:7)

Då stoftet vänder åter till jorden det kom från och anden vänder åter till Gud som gav den. (Predikaren 12:7)

Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (Johannes 6:63)

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:5-8)

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. (Galater 5:16-26)

Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. (2 Korintier 3:6)

Jesus och Paulus var överens om att reglerna för ett andligt liv är motsasen till ett köttsligt liv. I det andliga livet lever man som alla andras tjänare och sinnet blir lycklig av att hjälpa andra. I det köttsliga livet är man herre över sitt eget liv och försöker med alla medel tillfredställa sig själv genom kroppslig och sinnlig njutning.

"Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. (Lukas 14:26-27)

Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen. (Matteus 6:10)

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull. (Johannes 14:10-11)

Jag och Fadern är ett. (Johannes 10:30)

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta." (Apostlagärningarna 20:35)

Det är tack vare att man dör bort från det egoistiska livet varje dag och lever det oegoistiska livet som en tjänare till Gud och människor som man mår bra. utan köttslig och sinnlig njutning. Jesus var och är en tjänare till hela mänskligheten och vi som är Jesus lärjungar förväntas göra detsamma. Man känner igen en Jesus lärjunge på den stora kärleken hon har:

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. (1 Johannes 4:7-8)

Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. (1 Johannes 4:16)

Det som kännetecknar det andliga livet, är utgivandet av villkorslös kärlek

När vi älskar Gud och vår nästa, vill vi hjälpa där det finns behov som Gud eller oss människor kan fylla och vi sätter igång givandets lag:

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er." (Lukas 6:37-38)

Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat." (Matteus 13:33)

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Johannes 4:24)

Guds rike är ett andligt rike som förandligar vår verklighet eftersom vi gör Guds vilja och det är viktigt på vilket sätt vi ser på möjligheternas Gud och våran nästa.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte förstått det. (Johannes 1:5)

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. (Johannes 1:9)

Jesus kom för att ge ljus i mörka sinnen när jordens offer religioner skapade kompakt mörker i människornas sinnen.

Jesus talade till dem igen och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." (Johannes 8:12)

Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn." När Jesus hade sagt detta, drog han sig undan och dolde sig för dem. (Johannes 12:36)

Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen. (Matteus 5:14-16)

Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken." (Lukas 11:34-36)

Jesus har lärt mig en hemlighet och det är att du som lärjunge skall se din kropp självlysande. Men bara när du är på gott humör, annars kan du motverka ditt goda humör. Samma sak är det med utseendet. Tänk dig själv som evigt ung och handla därefter när du möter Gud och din nästa. Livsanden har ingen ålder eller bestämt utseende.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok