Telepatisk kontakt med utomjordiska lärare

Rosiita Castiillo

Rosiita CastiilloÄndå sedan jag började läsa Hare Krishna litteratur på högstadiet har jag hört röster i mitt huvud. De bytte karaktär sedan jag läste Life and Teaching of the Masters of the Far East 1988. Istället för att stå i kontakt med personligheter inom Hare Krishna litteraturen, kom jag i kontakt med Mästarna från Baird T. Spalding böcker. Det höll i sig till jag fick min första dator 1996 och började skriva om utomjordingar på Internet. Jag började då stå i kontakt med utomjordingarna förutom att stå i telepatisk kontakt med Mästarna.

Det är först sedan jag läst och publiserat Ante Jonssons brev från hans utomjordiska kontakt person - Jenny även känd som Len från Loom som jag kommit i kontakt med en ny utomjordisk varelse via telepati. Den nya rymdkontakten påstår att de har övervakat mig i månader och vill genom telepati hjälpa till i min andliga utveckling. De påstår att jag är mycket lyckligare när jag läser ett kapitel ur Nya Testamentet morgon och kväll samt har en barnslig tro och följer Jesus Kristus upphöjda lära, än när jag försöker följa mästarnas lära.

Rymdkontakten påstår att praktiserandet av Mästarnas lära som den beskrivs i Baird T. Spalding bokserie Life and Teaching of the Masters of the Far East gör att jag kommer i kontakt med onda andar som drar ned humöret. Det är bättre att tro på att Jesus dog för alla problem vi människor har och alla gånger vi missat målet i våra liv.

Rymdkontakten påstår att Kärleken i utbyte människor emellan är den rätta vägen till andlig utveckling och att djup kärlek tillsammans med djup glädje påverkar kroppen så att man kan påverka andra människor till att bli idealiserade tankar och att de blir helade.

Detta sker genom att människan tror att hon är en Kristusvarelse och att hon lever ut det genom sina handlingar i livet. Genom att visualisera, idealisera, förstå och frambringa det hon ser. Det är genom att uppfatta världen med alla dess varelser som andliga som sinnet förblir ungt och man uppfattar andra varelser som unga. Man ser helt enkelt det odödliga inom varje varelse man möter. Det går till så att man väljer att älska omgivningen och kan man inte det. Ska man börja göra JAG ÄR-affirmationer och sinnescentrerings metoden.

Människan uppgift är att älska omgivningen och att älska sin nästa mer än man älskar sig själv och Gud. Kärleken är den enda vägen till himmelriket på jorden. Inga ritualer eller andliga övningar kan skapa himmelriket på jorden. Tvärt om fördröjer ritualer och andliga övningar himmelrikets upprättelse på jorden. Om alla människor skulle sluta upp med att köpa den senaste tekniska prylen och sluta upp med att jaga upplevelser och istället älska sin nästa skulle himmelriket upprättas på jorden.

Den senaste torkan i Sverige med sprucken åkermark påminde mig om en dröm som jag haft för ett år sedan. I drömmen fick jag se röd sprucken åkermark och jag hörde en kommentatorsröst som sa: "Det här är framtiden i Sverige, skördarna kommer inte att ge mycket mat trots att all åkermark kommer att vara uppodlad." och sedan fick jag se en asteriod som färdades genom rymden och kommentatorsrösten sa att den kommer att träffa USA i framtiden.

Jag samtalar dagligen med rösterna i huvudet och så här i slutet av sommaren har de varnat mig för att jag bara kommer att leva några månader till om jag inte slutar upp med att dricka Coca-Cola. Den påverkar min hälsa negativt- Magen så att jag går upp i vikt och hjärtat måste pumpa hårdare. Blodomloppet så att blodet slammar igen och påverkar musklerna vid ansträngning och blodflödet i hjärnan. Istället vill de att jag skall ta 2 kapslar 200mg koffein med 6 timmars mellanrum dagligen och det räcker för att jag skall vara vaken mer än 12 timmar/dygn.

Om jag följer deras råd kommer jag att leva många år till och de vill väldigt gärna att jag kontaktar misstänkta utomjordingar på Enter Galleria, Pizzeria Take-Off, COOP Konsum, och när jag är ute och promenerar. De vill bli vän med mig, men jag måste ta första steget till kontakt och då kan de hjälpa mig med mina sjukdomar. De säger att det är social träning för mig att ta kontakt med främmande människor som jag behöver göra i framtiden.

New Den senaste telepatiska undervisningen hade jag den 8 november 2019 och då sa en manlig utomjording 30-40 som var svagt självlysande: "Stefan, du begår ett fel. Gud är någonting man skall känna och inte tänka." Med det menade han samma sak som George Adamski som av sina rymdvänner fick veta att:

Människan är en gudomlig ande som för tillfället bor i en kropp. Hennes livsuppgift är att känna sitt sanna jag som är lika med 'känslokroppen'. "Du måste försöka få människorna på jorden att förstå, att självkännedom är första steget i deras utveckling. Och de första frågorna är: Vem är jag? Längs vilka vägar kan jag utvecklas för att kunna återvända till den enhet jag en gång lämnat? Påpeka för dem att människan har intet att tillägga. Hon behöver endast uttrycka det hon redan är. Men hon måste lära sig förstå vad hon är och ge uttryck åt detta i sitt liv. Ty det är livet, tillämpningen som är viktig."

Gud är en känsla av välbefinnande i kroppen, när man samtidigt inte har några begär efter njutning för att må bra. Att ha begär efter njutning för att må bra, är det samma som att erkänna att man mår dåligt och behöver njutning för att må bra.

När jag stiger upp och sätter mig vid datorn i tystnaden för att läsa och skriva eller i tystnaden konstruerar elektronikkretsar, så mår jag bra. Det är bara när jag har begär efter musik, mat och sex, som jag har behov av tillfredställelse. Paulus kände till skillnaden mellan att vara tillfredställd av Gud och tillfredställelse genom kroppen:

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. (Galaterbrevet 5:22-26)

Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. (2 Korintierbrevet 3:6)

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." (Johannes 3:5-8)

"Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv." (Johannes 6:63)

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." (Markus 10:14-15)

"Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Johannes 4:23-24)

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är inom er och mitt ibland er." (Lukas 17:20-21)

"Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt." (Apostlagärningarna 17:28)

Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Romarbrevet 14:17)

Guds rike är inte en kyrkobyggnad, utan ett sinnestillstånd, där människans ande har direktkontakt med Guds ande och lever i andlig tillfredställelse, utan att behöva känna begär. Så länge och så mycket människan gör andliga saker, så länge sår hon i andens åker och bär andlig frukt.

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. (Johannes 14:10)

Medans en otillfredsställd människa sår i köttet och bär köttslig frukt med mer otillfredsställelse.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok