Hur lever man ett idealt liv?


Anu Emmanuel

Anu Emmanuel"Den som ser perfektion är en Mästare." - Baird T. Spalding


Författaren till "Fjärran Österns Mästare - Deras liv och lära", Baird T. Spalding var en malmletare som vid sidan av sitt arbete, studerade olika religioner och skrev ner sina slutsatser i novellform.

Jag känner inte till några bevis att han och tio andra forskare var i Indien mellan 1892-1897. Däremot verkar det vara ställt utom all tvivel att han tillsammans med en grupp intresserade besökte Indien 1935-36.

Tack vare sitt omtalade fotografiska minne, sina bokstudier och sina möten med ovanliga människor kunde han skriva ner sina slutsatser i novellform. Kanske tog han även hjälp av mediumliknande egenskaper i sitt författarskap.

En sak är dock säkert Baird T. Spalding var en Taoist och Zenbuddhist som både "T." och "Fjärran Östern" visar på.

Zenbuddismen som introducerades i Japan via Kina (Där den är känd som Ch'anbuddhism) i början på 600-talet efter Kristus. Den är en blandning mellan Taoism och Buddhism med vissa inslag av andra religionsstiftare läror som Yesus (Jesus Kristus) och andra.

Höjdpunkten av Chan(Zen)buddhismens beskrivs av så här av Chander Sen (Ch'an the Zen). "När människan formar en allians med Gud genom andlig förståelse, så försvinner gränslinjen mellan Gud och människan. När den punkten är nådd, kommer människan att veta vad Jesus menade när han sade: "Jag och Fadern är ett." (Johnnes 10:30)

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 2, page 67-68.

New Den alliansen uppstår när människan ger ut villkorslös kärlek och delar ett glädjefullt liv med sin nästa. Då blir sinnet rena magneten som drar till sig perfekta tankar från Gud. Man behöver inte studera religiösa skrifter för att leva i kärlek och glädje, utan det kan man göra i alla fall om man bestämmer sig för det. Dessutom är det bra om man kan upptäcka vad som är ens livsuppgift, medans man lever på jorden. Min livsuppgift är att skriva ner mina och andras ideer på min hemsida. Om jag har den turen att jag får resa med utomjordingar till deras jordiska baser och andra solsystem, så tänker jag skriva en bok om det och göra som George Adamski, resa jorden runt och hålla föredrag.

För den oinvigde kan Zenbuddhismen verka vara en "knäpp" religion eftersom den eftersträvar "tomhet" och den som blir en upplyst Zenmästare uppnår "ingenting". Dock betyder det enbart att sinnet skall vara tomt på förutfattade meningar, så att man kan uppfatta flödet av "idealiserade" tankar om allting vi kommer i kontakt med under dygnet.

För att uppnå detta utsätter sig Zenbuddhisterna för meditation med raka ryggar under tysnad. (Zenbuddhisterna tror att det finns ett samband mellan sinnet och kroppen och att dessa kan påverka varandra. Att hålla rak rygg är enligt Zen samma som att lämna det djuriska inom sig. Den raka upprättgående gången är förbehållen människan).

Mästaren Emil beskriver vad som händer under rätt utförd meditation:

"Guds sinne flödar medvetandet som Solskenet flödar i ett mörkt rum. Genomträngandet av det universiella sinnet in i det personliga sinnet är som när det stora lufthavet flödar in i den orena luften som hållits innesluten under lång tid i ett rum. Det står ensamt, överlägset och vi kommer till insikt att det bara finns ett tempel att bygga.

Den levande Gudens tempel är sammanblandningen av det större och det mindre, genom vilket det mindre blir ett med det större. Orenheten orsakades av separationen av det mindre från det större. Renheten skapas av deras förening, så att det inte längre finns något större eller mindre, utan bara en, god, hel, ren luft. På samma sätt måste vi förstå att Gud är En, och alla saker, synliga och osynliga är Ett med Gud. Det är separationen från Gud som har orsakat synd (oharmoni), sjukdom, fattigdom och död. Det är föreningen med Gud som orsakar att vi blir en hel människa, eller blir medveten om att vi är hela."


-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 1, page 40.

Med denna insikt blir det mycket lätt att förstå att när man uppnår Nirvana så blir man inte "tomhet eller ingenting" som vissa läroböcker gör det gällande, utan sinnet blir tomt, det finns ingenting i det som stör. "Nirvana" är därför ett sinnestillstånd och inte en plats. Att uppgå i "Nirvana" betyder helt enkelt att vistas i det "Perfekta" sinnestillståndet oavbrutet.

- Hermes Atar Trismegistus

Tillbaka till länksidan

Förslag

Läs och skriv i min Gästbok