JAG ÄR affirmationerAndrea Jeremiah

Andrea JeremiahGud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." 2 Moseboken 3:14.

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." Matteus 9:29

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss." 1 Moseboken 1:24

"Jag och Fadern är ett." Johannes 10:30

Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag : Jag har sagt att ni är gudar?" Johannes 10:34

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. 1 Moseboken 2:7

Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. 1 Moseboken 1:31

"Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." Johannes 8:32

New Människan är skapad till Guds avbild och därför en Gud. Hon har ett sinne som antingen kan tänka köttsligt eller tänka andligt. Hon bor i en kropp som är skapad av materia som lever av naturen. Eftersom kroppen lever av materien runt omkring henne, men animeras av livsanden är hennes kropp också andlig och förnybar. Det är genom att identifiera sig med anden och leva ett andligt liv som kroppen föds på nytt genom att ge ut villkorslös kärlek till sin nästa.

Man identifierar sig med anden genom att villkorslöst älska sin nästa. Då påverkar kärlekens vibrationer, sinnet och kroppen. Den materiella kroppen har begränsningar, medans livsanden som bor i kroppen är obegränsad. Genom att välja att leva ett gudomligt andligt liv genom utgivandet av villkorslös kärlek till sin nästa antar kroppen andliga vibrationer och människans begränsningar börjar mer och mer försvinna. Detta sker genom att varje dag korsfästa sitt egoistiska liv och tjäna andra genom villkorslös kärlek.

Genom göra JAG ÄR affirmationer kan man varje dag påminna och styra in sinnet på en andlig väg. Affirmationerna måste vara positiva och peka på det man vill uppnå. Naturligtvis är det bra att affirmera dessa ord högt, med känsla och inlevelse av att det du säger sker NU! Men du kan också bara läsa dem tyst och känna med hela din varelse att det sker NU!

JAG ÄR kärlek och ger ut kärlek till min nästa

JAG ÄR som ett barn som lever i Guds rike

JAG ÄR evigt ung och ler som ett barn

JAG ÄR en odödlig ande, som använder mitt andligt sinne och lever i min andliga kropp

JAG ÄR hälsa och kan genom det andliga flödet genom mina händer och bota mina medmänniskors kroppar, genom kraften i Jesus namn

JAG ÄR befriaren som befriar mina medmänniskor från psykiska besvär, genom kraften i Jesus namn

JAG ÄR en lyckosam person som attraherar livets goda

JAG ÄR en vänlig person som genom villkorslös kärlek får nya vänner

JAG ÄR en rik person som pengar söker sig till

Du kan säkert själv komma på egna JAG ÄR affirmationer.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok