För Gud är allting möjligt och för de Kristna är ingenting omöjligt!

Sreemukhi

SreemukhiJesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." Markus 10:27

För människor är det övernaturliga omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är det övernaturliga, naturligt.

Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Matteus 19:26

När individen och Gud blir ett, blir ingenting omöjligt för individen så länge individen gör Guds vilja.

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." Matteus 9:29

Jesus ville öppna ögonen på oss alla, så att vi skulle se Guds rike på Jorden och
lära oss att det vi accepterar som sanning om världen och oss själva kommer vi att bli.

Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Matteus 6:22-23

Om vi har frid i sinnet och älskar allting i världen, blir hela vår varelse fylld av ljus.

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Det är Guds vilja att vi ska ha frid i vårat sinne och det är Guds vilja att vi skall älska hela världen. Det är också Guds vilja att vi skall ha full hälsa samt att människor med fysisk sjukdom skall bli helade samt att människor med psykisk ohälsa skall bli befriade från sin psykiska sjukdom. Det är också Guds vilja att vi skall fylla varje behov som människorna har. Om vi saknar något, måste vi be till Gud att visa vägen till behovets uppfyllande. Det viktigaste är att hela tiden göra Guds vilja.

Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.

Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Johannes 5:19-21

Jorden med alla varelser är skapade av Fadern och de har utvecklats genom evolutionen som är driven av Gud. Gud är överallt närvarande, har all makt och är allvetande. Alla jordens varelser använder Gud i större och mindre grad och Jesus gjorde bara det han såg Fadern göra. Sonen har liksom Fadern makten att uppväcka varelser från den andliga döden till andligt liv.

Jag och Fadern är ett. Johannes 10:30

När vi gör Guds vilja är vi ett med Fadern.

Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Johannes 10:38

Fadern gör det omöjliga möjligt, när vi är i Fadern och Fadern är i oss.

Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och tala.

Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig."
Johannes 12:49-12:50

Att vara i Guds vibrationerna hela tiden genom att hela tiden göra Guds vilja gör att vi kan leva fastän vi dör eller lever för evigt!

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.

Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.
Johannes 14:10-12

Nu när vi är ett med Gud kan vi göra alla sorters övernaturliga gärningar bara vi vet att de är möjliga att utföra.

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 1 Korintierbrevet 3:16

Vilken syn har vi på oss själva och alla andra varelser som är vår nästa? Ser vi Gud i vår nästa? och i oss själva?

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 1 Korintierbrevet 6:19

Vi är ett tempel åt Guds Ande som bor i oss och som vi skall efterlikna genom att göra Faderns gärningar.

Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 2 Korintierbrevet 6:16

Vi är den levande Gudens tempel och vi skall leva som Gudar genom att göra Guds vilja.

Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar?

Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om intet -


Johannes 10:34-35

Alla människor som talar Guds ord och gör Guds gärningar är Gudar.

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Älska Gud och din nästa och gör Guds vilja så skall alla era behov fyllas.

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Guds rike finns på jorden och i det riket skall vi leva genom Kärlek, Tro och Goda Gärningar.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok