Varje Dag

Airlyn Hidalgo

Airlyn HidalgoMen att den såddes i den goda jorden, det är sagt om den som både hör ordet och förstår det, och som jämväl bär frukt och giver dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt." Matteus 13:23

Vad såningsmannen sår är ordet. Markus 4:14

Men att det såddes i den goda jorden, det är sagt om dem som både höra ordet och taga emot det, och som bära frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt." Markus 4:20

Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet. Lukas 8:15

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Johannes 1:1

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning. Johannes 1:14

Men han svarade och sade till dem: "Min moder och mina bröder äro dessa, som höra Guds ord och göra det." Lukas 8:21

Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud giver nämligen icke Anden efter mått. Johannes 3:34

Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till - och skriften kan ju icke bliva om intet - Johannes 10:35

Precis som människan lever av vatten och mat varje dag. Så lever en klok människa av Guds Ord som finns nedskriven i världens alla religiösa skrifter och genom de goda tankar hon tänker varje dag.

Hur ska man då värdera religiösa skrifter och utvinna nektarna ur dom? Baird T. Spalding sa en viktig princip, när det gäller religiösa skrifter: "Sanningen är densamma oavsett vilken bok som presenterar den eller den läraren som förkunnar den."

Det gäller i högsta grad hans egen bokserie där andliga sanningar och lögner läggs i munnen på kända och okända mästare som Jesus och Buddha. Redaktören till tidskriften Sökaren Sven Magnusson 1930-2008 sa följande kloka ord:

"Okunnighet är naturlig. Man föds ju inte rik på kunskaper. Men man kan beträda en klok sökarväg, lyssna till kunniga men kritiska personer, läsa god litteratur och inte naivt acceptera allt. Att gå en klok sökarväg består i hög grad i att öka sina kunskaper, skärpa sitt förstånd och efter granskning lämna åskådningar som inte har en god grund i erfarenhet och förnuft. Den kritiskt undersökande tanken är sökarinstrumentet nummer ett."

Själv ber jag en uppriktig bön och läser jag ett kapitel ur evangelierna och gör mina JAG ÄR affirmationer , morgon och kväll. Jag är en Jesus efterföljare men erkänner samtidigt att det finns visdom även i andra religioner. På min Lovepage återfinner du visdomsord från många visdomslärare

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok