ur hans innersta...

Vaigha

VaighaDen som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Johannes 7:38

Vad är det som finns i människans innersta?

Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. 1 Moseboken 2:7

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er." Lukas 17:21

Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Johannes 18:36

Människan består alltså av både materia som är kroppen och livsanden som är inuti kroppen och gör kroppen levande. Det är genom att varje dag dela djup kärlek och glädje, tillsammans med sin nästa som man skapar himmelriket på jorden.

Vad lärde Jesus om människans inre?

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannes 4:24

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Johannes 1:18

Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Johannes 6:63

Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Matteus 4:4

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Romarbrevet 1:19-20

Enligt Johannes är Gud en skapar ande, utan materiell kropp och därför osynlig. Guds egenskaper är synliga i världen genom skapelsen och hela skapelsen lever inte enbart av materia, utan får sina goda ideer och tankar från Gud. Jesus lära går ut på att livsanden inom människan är gudomlig och att människan har fallit från sitt gudomliga tillstånd till ett köttsligt liv. För att byta rike från materiens skapade rike till andens skapar rike, måste människan varje dag umgås med Gud i tystnaden, så att vi kan uppfatta Guds ideer och tankar om oss.

Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!" Lukas 9:60

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född från ovan kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." Nikodemus frågade: "Hur kan det gå till?" Jesus svarade: "Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?? Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Johannes 3:1-14

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." Psaltaren 46:11

En människa består av två saker: Materia från Jorden och Livsanden från Gud. Om en människa lever utav de fem sinnena och tänker på det som har varit eller det som skall komma, kallas det enligt Jesus att bli född av köttet. Om hon varje dag börjar med att i tystnad lyssna in vad Gud som är ande, uppenbarar i nutid genom att hon får inspiration genom goda ideer och goda tankar. Kallas det enligt Jesus att bli född av Ande och vi måste lyfta vår blick från det skapade till skaparen för att bli födda på nytt.

Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." Lukas 13:20-21

Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken." Lukas 11:34-36

Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." Matteus 9:29

Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Matteus 17:2

I Guds rike regerar Guds ideer och tankar, istället för köttets ideer och tankar. Himmelriket på Jorden blir resultatet. Det sker genom att varje dag umgås med Gud i tystnaden, så att vårt sinne kan uppfatta Guds ideer och tankar.

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Lukas 9:23

Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt." Matteus 11:29-30

Genom att varje dag glömma bort sitt egoistiska liv och istället leva för andra följer man Jesus lära, för det var precis vad Jesus gjorde enligt evangelierna.

Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Lukas 10:27

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. 1 Johannes 4:7-8

....Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 1 Johannes 4:16

Jag och Fadern är ett. Johannes 10:30

Vi får en doft av himlen, när vi älskar Gud och delar djup kärlek och glädje med vår nästa av hela vår varelse.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok