Kärlekens väg av Hermes Atar Trismegistus och Martin Reen!

Aishwarya Devan

Aishwarya DevanOm jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del.

När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.
Första Korintierbrevet 13:1-13

Kärleken är grunden till allt gott.

Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13:35

Om vi kristna har kärlek till varandra, följer vi i Jesus fotspår.

Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Johannes 15:9-10

Om vi älskar, förblir vi Jesus Kristus och han i oss, något vi som kristna behöver tänka på när det gäller helande och befrielsetjänst.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Galaterbrevet 5:22-23

Kärleken är störst av Andens frukter.

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Första Timoteusbrevet 6:11

Kärleken är det största som vi kan sträva efter

I insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Andra Petrusbrevet 1:6-7

Vi kristna skall inte enbart älska våra bröder, utan alla våra medmänniskor, våran nästa som vi möter.

Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon. Första Johannesbrevet 2:10-11

Den som har frid i sinnet och älskar hela tiden förblir i ljuset hela tiden och går därför inte vilse.

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud = Kärleken och Kärleken = Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds Vibrationerna och Gud i individen.

Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. Andra Johannesbrevet 1:6

Vi skall leva i och av Kärleken, eftersom Kärleken är grunden till allt gott och ursprunget till givande av goda gåvor som fyller din nästas behov.

Älska Gud:

Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd." Matteus 22:37

"och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft." Markus 12:30

Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv". Lukas 10:27

Hjärtat: Bibeln använder ofta hjärtat som beteckning på människans hela inre liv. Israeliterna betraktade hjärtat som platsen för jaget, personligheten, centrum för de intellektuella funktionerna, det organ man förstod och tänkte med.

Själ: Hebreiska "nefesh", grekiska "psyche". Den del av individen som kan kallas "jaget", "personligheten", "psyket". Ordet kunde också avse individen som besitter detta "jag", dvs varje "levande varelse" (både människor och djur). För att kunna få evigt liv måste själen förenas med Guds heliga ande.

Martin Reen, Ljus i Mörkret:

Kraft: I Bibeln finns 3 olika källor till kraft varav 2 är destruktiva källor, medans en är positiv: De 2 destruktiva källorna till kraft är:

1. Mörkrets rike. Detta rike är Satans rike och den kraft som kommer ifrån detta rike är ond och demonisk. Satan har som syfte att förblinda människor så att de inte ser att Jesus är världens frälsare så att människor går evigt förlorade, och den kraft som kommer ifrån detta rike syftar till detta.

2. Köttets kraft. Denna källa till kraft är också destruktiv därför att allt sedan syndafallet är människan fallen och den kraft som människan i sig själv besitter, oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk kraft blir därför alltid destruktiv. Den gör nämligen människan stolt, så att hon litar på sin egen kraft, vilket också gör henne oberoende av Gud.

Den positiva källan till kraft är:

Guds kraft. Det är denna kraft som frälser alla som väljer att ta emot Jesus som frälsare och då också får sin synd förlåten Den kraften finns att få tag på igenom tro på Jesus Kristus, och ger oss frälsning, helande och upprättelse på varje område av livet. Detta är den enda goda källa till kraft som finns.

Förstånd: Förståndet är den förmåga Gud har gett oss till att tolka den fysiska verkligheten med, men det är också vårt förstånd som gör det möjligt för oss att vara logiskt tänkande varelser. Förståndet ger oss förmågen att kommunicera med andra människor på ett själsligt plan. Förståndet kan fungera som bäst hos en människa som tror på Jesus Kristus och som är fylld av Guds Ande, för då är det underordnat Guds ord, som ger oss den sanna bilden av verkligheten.

Älska: Man kan säga att älska är att hysa absolut välvilja till en annan person. Det är vad som menas med att Gud älskar oss. Han hyser en absolut välvilja emot oss människor. Hela Hans väsen genomsyras av detta. Bibeln säger att Gud är kärlek. Visst är det underbart! Så man kan säg att älska är att hysa en absolut välvilja gentemot någon annan.

Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig." Johannes 8:42

Om vi har Gud till vår fader, så skulle vi älska Jesus och hans lära eftersom han har utgått från Gud och gör Guds vilja och inte sin egen vilja.

"ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud." Johannes 16:27

Gud älskar oss, därför att vi älskar Jesus och tror att han utgått från Gud.

Martin Reen, Ljus i Mörkret:

Dessa bibelordet talar om människans naturliga tillstånd. Människan är skapad för att älskas av Gud och för att älska Honom med hela sin varelse. Det är först då som man kommer till sin rätt som människa. Det betyder att man med hela sitt väsen har vänt sig till Gud. I den kärlek som Gud ger till oss lär vi oss att älska Gud, se Första Johannesbrevet. 4:19.

Det är där som vi blir läkta från våra sår och kan upprättas som människor. Det är också där vi hittar den kallelse och livsmening Gud har för oss. Alla människor har fått ett speciellt uppdrag ifrån Gud. Vi är unika. Detta upptäcker vi när vi älskar Gud med allt vi har. Det är då vi blir kapabla till att utföra denna kallelse. Man kan alltså säga att dessa bibelord beskriver det tillstånd vi som människor är skapade för att leva i. Det är vårt naturliga element, precis som vattnet är fiskens naturliga element, så är kärleken till Gud vårt.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok