Det bästa ur Baird T. Spaldings bokserie på svenskaHelandetShiri Appelby

Shiri Appelby


"Låt oss minska detta till enkel fysik i världen omkring oss. De ögonblick män blivit helt bekanta med sanningen av något i den fysiska världen om dem, det ögonblicket de blir fria från sina okunniga begreppet just saken. De ögonblick män bekantade sig med det faktum att jorden var rund och att det kretsade runt solen, blev de fria från föråldrade tanken på en platt jord och solens upp och nedgång. De ögonblick män bli fri från tron att de är bara människor , med förbehåll för mänskliga lagar om liv och död och de begränsningar som människan har infört, Det ögonblick som de kommer att se att de är fria från alla mänskliga begränsningar och kan bli Guds söner, om de vill. I samma ögonblick de inser att de är gudomliga, är de fria från alla begränsningar och besatt av styrkan i gudomen, och man vet att detta gudomlighet är den plats där som kommer närmast i direkt kontakt med Gud människan börjar se och veta att detta gudomlighet är inte något som injiceras i utifrån. Han börjar att veta att det är det sanna livet i varje människa.

"Vi vet att de ideal vi ser i andras liv slår rot i våra liv och i enlighet med den gudomliga lagen, var och en efter sitt slag. Så länge vi tror på syndens makt och se effekten av synd som verklighet kommer bestraffningen av att synden vara avgörande i våra egna liv. Men som vi ger till oss själva och andra verkligen upprätta tankar för alla oharmoniska sådana, gör vi redo skörden av en stor andlig fest som med säkerhet att följa tiden för sådden. Sålunda har förlåtelse två sidor. Den frigör både de vilsegångna och kärleksfulla en för baksidan av tillämpningen av förlåtelse är en djup och strålande kärlek, en kärlek som bygger på en princip, en kärlek som önskar ge för glädjen att ge utan tanke på belöning förutom att i Faderns godkännande i orden: "Detta är min älskade Son, i vilken jag funnit behag."

"Dessa ord är lika sant för oss som de är sanna av Jesus. Dina synder, sjukdom eller osämja är inte mer en del av Gud, eller ditt sanna jag, än svampar är en del av de växter som de fäster sig själva. De är falska utväxter som har samlats på dina organ som ett resultat av felaktigt tänkande. Tanken av sjukdomen och sjukdomen är bara orsak och verkan. Radera, förlåt orsak och verkan försvinner. Radera en falsk tro och sjukdomen försvinner.

"Detta var det enda sättet att bota att Jesus någonsin tillgrep. Han raderas den falska bilden i medvetande en som han verkade. Han först tog upp vibrationerna i hans kropp genom att ansluta sina egna tankar med de gudomliga sinne och hålla sina egna tankar orubbligt i enlighet med de av perfektion av det gudomliga sinnet för människan. Då vibrationerna i hans kropp blev lika med vibrationer i Guds förstånd. Efter att ha höjt vibrationer sin egen kropp genom sin orubbliga tanken på den gudomliga Perfektionen , kunde han höja vibrationerna i kroppen av den sökande med vissnade armen till den punkt där han kunde radera bilden av vissnade armen från den sjukes eget medvetande. Jesus kunde säga till honom: 'Räck ut din hand. " Han sträckte fram den och det blev helt Således Jesus uppväckte vibrationerna i hans egen kropp genom att se den gudomliga perfektion för alla och det möjligt för honom att höja vibrationer som han botade tills bilden av ofullkomlighet var helt raderas,. Då perfektion var ögonblicklig och förlåtelse var fullständig.

"Du kommer snart att upptäcka att, genom att fixera dina tankar och uppmärksamhet orubbligt på Gud och Hans gudomliga perfektion, kan du höja vibrationerna i din kropp så att de smälter så harmoniskt med dem det gudomliga perfektion som du är helt ett med det gudomliga perfektion och därmed ett med Gud. Du kan sedan så att påverka vibrationer hos andras kroppar som du kommer i kontakt med, så att de ser perfektion som du ser. Så du kan uppfylla det gudomliga uppdrag och din del är klar. Eller du kan se ofullkomlighet och därmed sänka vibrationerna tills brister är resultatet, men om du gör detta kan du inte undgå att dra skörden av utsäde som du har sått.

"Gud verkar genom allt för att genomföra sin perfekta plan och den perfekta, kärleksfulla tankar ständigt går ut ur allas hjärtan är Guds eget budskap till sina barn. Det är dessa tankar som håller vibrationer i våra kroppar i direkt kontakt med det gudomliga och perfekta vibrationer, och detta frö är Guds Ord som finner ingivande i varje mottagligt hjärta, vare sig människan vara medvetet medveten om sin gudomliga natur eller inte. Vi närmar oss mer till vår gudomliga arv när vi kan hålla våra tankar så fullt på vår gudomliga perfektion och gudomlig fulländning av allt, som hölls i Guds Sinne, att vibrationerna i vår kropp är i direkt harmonisk överensstämmelse och en med de gudomliga vibrationerna skickas ut från Guds Sinne. Men för att frambringa den rikliga skörd av andlig förståelse, måste våra tankar vibrerar kontinuerligt med, och lägga tag i, det perfekta harmoniska tankar från gudomliga sinne, eller Guds sinne, till människan, sin älskade son. Snart hittar vi har makten att förslava eller frigöra oss, liksom att förlåta alla synder hela den mänskliga familjen genom vår attityd tanke, ord eller handling och genom vibrationerna således frigjorda, till hela världen. När har valt att forma våra tankar längs bestämda linjer, vi snart att upptäcka att vi är stöds av allmakt själv och finna, när vi går igenom disciplin som krävs för att försäkra oss om herraväldet, att det är en härlig privilegium - denna makt som vi måste befria oss själva och våra medmänniskor män från slaveriet genom processen av gudomlig tänkande.

"Alla av Jesu helanden var på grundval av att ta bort den mentala orsaken. Så vi tycker att det är nödvändigt att minska idealism Jesus till praktisk demonstration och på så sätt finner vi att vi bara gör det som han uppmanade oss att göra. Många synder försvinner vid första strålar av ljus skiner genom det mörka konceptet, medan andra fastare rotade i medvetandet kräver tålamod och uthållighet för att övervinna. Den förlåtande kärlek Kristus måste råda om vi inte hindrar men ge den full gungning. Sann förlåtelse renar och välsignar alla och börjar i hjärtat av den enskilde. Detta är till en början en tanke reformation och därmed en uppståndelse. Jesus insåg att Gud är den enda sinne och detta sinne är ren och helig kommer att göra mycket för att hålla en hålla stadigt och dyrkandet av sanningen att Kristi sinne är att ha sin perfekta sättet i dig och etablerar dig i dessa harmoniska konstruktiva tanke strömmar. Du blir medveten om att du alltid är i ständigt flödande strömmen av de kärleksfulla tankar som Gud strömmade ut till sina barn

. "Du kommer snart att veta att du snabbt närmar dig en period då du kommer att leva i en värld av tänkare. Du vet att tanken är den mest potenta makten i universum. Du kommer snart att inse att tanken är medlaren mellan Gudomliga Sinnet och varje kroppslig sjukdom eller osämja i världen. Om du tränar ser omedelbart den gudomliga Sinnet, Konungariket inifrån när osämja eller inharmony uppstår, är du omedelbart förenas med gudomliga idéer och du kommer att tycka att Guds kärlek är alltid redo att ge sitt läkning balsam av ren kärlek till dem som söker.

"Jesus lever idag för att utplåna av det mänskliga medvetandet makt och syndens verklighet och dess effekter. Från från hjärtat av kärlek, kom han att förstå förhållandet mellan Gud och människan, och i hans orädda, och ett erkännande av Ande som den enda makt, proklamerade han överhöghet gudomliga lagen, som när förstås och tillämpas på varje handling av levande, kommer att förvandla lidande män till strålande varelser och etablera det enda verkliga rike, perfekt medborgarskap, himmelriket på jorden. " Här upphörde Jast att undervisa.

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 2, page 109-113.

Enhet med GudBrittany Snow


Efter att vi hade satt oss bekvämt, fortsatte Jesus med samtalet.

"När vi står en med summan av alla intelligens, och erkänna oss som en faktisk del av denna medvetenhet och vet definitivt att detta är den stora princip, Gud, skall vi snart själva medvetna om att intelligens i hela kosmos arbetar med oss. Vi inser snabbt att alla stora geniers intelligens samt den lilla mentalitet enda cell i kroppen, arbetar med oss i perfekt harmoni och samförstånd. Detta är den stora intelligensen i Kosmos, som vi är positivt allierad med faktiskt är vi som mycket, vi är självmedvetenheten i universums I samma ögonblick känner vi just detta, ingenting kan hindra oss från att gudomen..

"Från denna universella medvetandet vi kan dra all kunskap, vi vet att vi kan veta allt, utan att studera och utan resonemang, inte gå från en lektion till en annan eller från en punkt till en annan. Lektionerna är nödvändiga bara för att få. oss till attityd där vi kan kliva ut i denna tanke. då blir vi heltäckande och omfattar alla tankar. Det är en komplett ström av motiverande tanke som är oemotståndlig, och vi vet att ingenting kan avleda oss från den sanna prestation. Vi är med helhet, vilket vi gå vidare oemotståndligt med hela. Det är omöjligt för något tillstånd för att hålla oss från vårt genomförande. Den droppe vatten är bara svag när den tas bort från havet,.. ersätta den, och det är lika kraftfull som hela havet . Det spelar ingen roll om vi inte gillar det eller om vi tror det. Den är intelligent lag och vi är just den saken.

"Summan av all sanning är den stora principen, Gud. Allt från evighet till evighet, oavsett om vi tycker att det är en stor sanning eller lite sanning;. Varje sann ord, tanke eller talat, är en del av den stora sanningen, en stor sanning, En universell sanning, och vi är just den saken. När vi inser denna enhet och står helt med sanningen, vi har hela sanningen bakom oss och vårt oemotståndlighet ökar. Det är kraften i havet baksidan av vågen som ger vågen sin makt, det också, är bara en del av Guds kraft som människan också är.

"Summan av alla Kärlek är den stora principen, Gud. Det är summan av alla känslor, varje innerlig känsla, varje kärleksfull tanke, blick, ord eller handling. Varje akt av kärlek, stort eller litet, sublimt eller lågt, gör en oändlig kärlek står ut och inget är för stort för oss eftersom vi älskar osjälviskt, vi har hela havet av Kosmisk Kärlek med oss. Det som tros var minst är störst då det sveper till absolut perfektion ,.. därmed hela universum av kärlek . är medvetet med oss Det finns ingen större makt på jorden eller i himlen än ren kärlek jorden blir himlen,. himlen är mänsklighetens sanna hem.

"Slutligen, är summan av alla villkor, varje form, varje varelse ett med oändliga kosmiska Princip, Gud, vare sig det är individer, världar, planeter, stjärnor, atomer, elektroner, eller de mest små partiklar. Sammantaget gör en oändlig hela , kropp som är universum, sinnet, kosmisk intelligens, själen, Kosmisk Kärleken vävs samman som en helhet, deras kroppar, sinnen och själar hålls samman med den sammanhållande kraften av kärlek, men var och en fungerar i eviga individuella identitet, röra sig fritt i sin individuella bana och oktav harmoni, lockade, dragna, och hålls samman av kärleken till detta universum av harmoni. Vi utgör denna underbara varelse att ingenting kan hindra. Det består av varje enhet av mänskligheten som samt varje enhet av universum. Om en del av en enhet utesluter sig från det hela, spelar det ingen skillnad för principen är, men det gör en stor skillnad för enheten. Havet är inte medveten om avlägsnande av en vattendroppe men är mycket medveten om havet när den returneras eller återförenas med den.

"Det är inte tillräckligt för oss att säga att vi är nära till stora kosmiska principen, Gud Vi måste veta absolut att vi är ett med, i och av och samman helt och hållet med, Princip,. Och att vi inte kan skiljas eller isär från Gud, Principen. Så arbetar vi med principen om effekt som är all makt. Det är lagen som i princip vi lever, flytta och har vår varelse. Så när vi vill komma i kontakt med Gud, vi tror inte på något ifrån oss och svårt att uppnå allt vi behöver veta är att Gud är både inom och runt omkring oss och att vi helt ingår i Gud,. att vi är medvetet inom Guds närvaro och finns i . Gud och befaller med full kraft därför behöver vi inte pausa, behöver vi inte fundera över, vi tar vägen direkt till Gud inom oss. Här med Kristus står vi orubbliga och högsta och tillsammans med Gud står vi ut för evigt..

"Således har vi väckt våra döda själva i förverkligandet av liv inom och att livet återupplivar oss från de döda, vi återvänder till livet odödliga, oföränderlig Vi är övertygade om liv och vår rätt att leva det livet fullt ut och perfekt Kristus.. inom står ut och säger, jag kom för att du ska ha hela livet och leva det i överflöd. " Detta måste vara en sann uppståndelse i vårt medvetande -. En upplyftande av våra döda sinnen i en högre vibration i livet, sanning och kärlek som hela naturen är uppvaknande om oss, låt oss väcka oss själva och se gryningen av denna närmar sig dagen alltså., vi gå upp och ur våra allvarliga kläder, upp och ut all känsla av begränsning som vi har bundit våra kroppar. Vi rullar stenen väsentlighetsprincipen helt från vårt medvetande, att den tunga vikten av tanke som har separerat livet inom från livet utan, och som har hållit livsform i döden och förnekade det liv eftersom vi inte har erkänt sin rätt till liv. Låt oss gå upp och ur döden - det är vad uppståndelsen innebär att det är ett uppvaknande till fullo.. förverkligandet av livet här och nu - och att livet allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande, ingenstans frånvarande, ingenstans maktlös, ingenstans medvetslös, men allestädes närvarande, överallt kraftfull, överallt medvetet i fullhet, i frihet, i härligt strålande uttrycksfulla, expanderar åtgärder vid. våra hjärtan låga för att den här tanken, och hela vår varelse lyser med detta livet i, kan vi lätt sträcka ut vår hand och säga "Lasarus, kom ut! få ut av din grav, du tillhör inte döden! komma till liv! Vakna från din vanföreställning! Vakna nu och här. Således är vi vakna till mästermedvetandet och vi ska gråta på grund av tätheten av tanken på dem som tittar på uppvaknandet. Tusentals år av detta uppvaknande har lagts fram för mänskligheten. Men många sover Men deras sovande inte motiverar oss att göra så. Det är på grund av vad vi gör att mänskligheten vaknar till den rättmätiga arv.

"När vi vaknar till vår rättmätiga arv vi vakna till skönhet och renhet gamla budskapet att våra kroppar är evigt vackra, rena och perfekta. De är alltid vackra, rena, andliga kroppar, mest storslagna och gudomliga, den sanna Guds tempel. Detta uppvaknande också övertygar oss om att våra kroppar aldrig har härstammar från att döden. Vi ser att det bara var en människa koncept där vi trodde att de hade nedstigit. Så snart denna tanke släpps, vår kropp ut till dess verkliga . arv av gudomlighet. Då doften av en varm sommarkväll genomsyrar hela naturen och våra kroppar börjar ta sig an denna strålglans Snart rena strålar vitt ljus visas i våra kroppar,. de blir strålande detta ljus, och detta mjuka, men lysande, levande ljus invaderar den klara atmosfären runt oss som en vit-guld ånga. Detta ljus ökar stadigt tills den täcker och genomsyrar allt om oss. badar i denna utstrålning, det verkar ren kristall vitt ljus, bländande och blinkande med en utstrålning som är större än den av renaste diamant, men det är kommer från våra kroppar, och de står ut lågor med ren ljus, strålande och vacker. Här står vi tillsammans på det heliga berget i förvandlingen, med kroppar lysande och glödande, strålande och vacker, mitt helt i gudomliga livet. Människosonen har blivit Kristus, Gud och Guds rike är åter bland människorna och mer viktigt eftersom andra har accepterat och frambringat Konungariket fullt herravälde. Ljuset Guds kungarikets växer sig starkare på grund av accepterandet.

"Detta är den sanna kroppen som Mänskligheten har alltid haft och som alla har idag. En sådant kropp har alltid funnits och alltid kommer att existera. Det är en kropp så lysande att ingen frö av ålderdom eller förmultning kan hitta anmälan däri. Det är en kroppen så levande att det inte kan dö. En sådan kropp kan korsfästas tusen gånger och på grund av en sådan korsfästelse, kom fram mer triumferande. framstår som den gudomliga Master of varje situation sådant organ. En sådan kropp evigt återuppstår. "Detta är en new age-budskap till er, på samma sätt som det verkade vara ett new age-meddelande två tusen år sedan är samma idag som den var då,. Det är men uppståndelse det gamla meddelandet. Detta meddelande fick höras tusentals år sedan på ett språk så enkelt att barn kunde läsa. Budskapet är att människan av egen fri vilja skall lämna konstgjorda rike och utvecklas till Gud kungariket. Människosonen är att förverkliga sin gudomlighet , avslöjar denna gudomlighet i sin kropp och arbete och bli Kristus Gud i Guds rike. "Vet ni inte att ni är gudar?"

"Inom dig, vet att denna Guds kungarike är den mest naturliga sak i världen. Du har, men förbisett det faktum att om man är i Kristus är han en ny skapelse." Det är Faderns goda behag att ge er riket, och varje människa övergår i den. " Frågan ställs När? " svaret är alltid "När utan är som inom."

"Den stora eken som sover i ekollon blev väckt hela ekollon innan trädet kan utveckla." Öga har icke sett och intet öra hört, och inte heller hath den trädde in i hjärtat av människan tänka de saker som Gud har berett för dem som älskar honom.

"Gud vet att i den stora universums struktur finns en utmärkt plats för varje människa och att alla har sin individuella plats. Strukturen kan stå bara för att alla finns i hans rätt ställe. Är inte detta meddelande lätta bördan för alla och pryder varje ansikte med ett leende, även de av de trötta dem som tror att de arbetar som dumma, drivna boskap? Så jag säger dig, du är en speciellt utformad skapande, du har en viss uppgift, har du en ljus att ge, ett arbete att göra det ingen annan kan ge eller utföra, och om du öppnar ditt hjärta, sinne och själ vidöppen för att lära av ande, får du lära dig av det i ditt eget hjärta Där du upptäcker att din egen Fader talar till dig.. Oavsett hur egensinnig eller tanklösa du har tänkt dig själv, kommer du upptäcker att din Fader älskar dig hängivet och ömt det ögonblick du vänt dig till Gud inom. Den smörjelse som ni har fått av Gud förblir i dig och du behöver inte lära någon människa. Är inte detta en uppståndelse från den gamla tanken? "Ni behöver inte att någon människa lär dig." Det är endast nödvändigt att ta emot smörjelsen från Gud som alltid har varit din, Du kan acceptera andra som bror hjälpare men du är alltid instrueras och ledde inifrån,. Sanningen är där för dig och du kommer att finna det.

"Den sanningen lär alltid att mänskligheten är en komplett enhet, inte en enhet, men en stor enhet, i kombination med Gud att de är den stora en mänsklighet är mer än ett brödraskap Det är en man, precis som en vinstock och dess filialer är.. en vinstock. Ingen del eller en enhet kan separeras från det hela. är Kristus bön "Att de alla må vara ett".

"Den som har gjort det åt minst av dessa mina minsta bröder, har gjort det åt mig." Nu vet du Kristus för vilken hela familjen i himlen och på jorden heter.

"Sanningen är" allt är ett ",. En Ande, en enda kropp, den stora Herre kropp hela mänskligheten stora kärlek, ljus, Guds liv lever för att kroppen ska bli till en komplett helhet."

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 2, page 43-49.

Guds vananVanessa Lengies


"Det första steget är helt och fullt att kontrollera alla yttre aktiviteter tanke, sinne och kropp, med tanken överst så att du kultiverar för vanan att se perfektion, Guds vana, Kristus-av-Gud vana. Gör detta oavsett du är, varje gång det kommer till dig under din arbetstid eller viloperioder. se denna perfekta närvaro inom dig. Ta för vana att se denna perfekta närvaro som ditt verkliga jag, denna Kristus-av-Gud närvaro. gå sedan lite längre. Se ett gudomlig vitt ljus, bländande i renhet och briljans som kommer ut från centrum av ditt väsen. Se det strålande fram med sådan briljans och härlighet som den utgår från varje cell, fiber, vävnad, muskler och organ i hela kroppen . Nu ser den sanne Kristus av Gud stå ut, triumferande, ren, perfekt och evig. Inte Kristus av mig, men din egen sanna Kristus av Gud, Den Enfödde Fader Gud, den ende sanne Guds son, den triumferande och alla erövrande Gudomen. stig fram och hämta detta som din gudomliga rätt och det är ditt.

"Varje gång du säger," Gud, "vet helt och fullt att du presenterar Gud, och du kommer att göra världen en bättre tjänst genom att göra så än genom att presentera mig som Kristus av Gud. Det är mycket större och ädlare att se dig själv som Kristus i Gud, du själv presenterar Gud till världen och skådande Gud som dig själv.

"Du kan luta dig tillbaka och be till mig att be för dig. Det är underbart att du presentera mig för världen som Kristus av Gud och erkänner Gud kvaliteter som presenteras genom mig, bara så länge du inte gör en idol eller bild av mig och sedan tillber den idol. I det ögonblick du gör en bildstod av mig och ber till den bilden, fördärvar du dig själv. Det är bra att se den ideal som jag eller någon annan presenterar, sedan göra detta ideal ditt eget. Då är vi inte isär eller separerade från Gud; som sådan, människan erövrar världen, ser du inte de större sakerna som kan ske genom att stå fram ett med oss på Gud?

"Om du odlar detta med kärlek, vördnad, hängivenhet och dyrkan, blir det en vana och snart är det er allt, ditt dagliga liv och existens. På kort tid har du burit fram gudomlighet. Du är en gång den gudomliga Kristus, den första född av Gud du är ett med ursprunglig ande, energi faktiskt känner, se och ta tag i detta stora ljus, acceptera, förklara, och vet positivt att det är ditt, och på kort tid, din kropp kommer faktiskt sända detta ljus.

"I alla tider och alla tillstånd, allt genom den stora oändlighet, har denna högsta ljus existerade, det är överallt. Detta ljus är livet.

"När allt är gjort klart, är vi upplysta om det. Ljuset lyser ut i vår medvetna koncept. Snart kommer livets ljus lysa för ditt vakande öga, precis som det har gjort för alla stora. Flera av dessa riktigt stora skildras stående fram i en stor flammande ljus. Även om du inte kan se det, är detta ljus verkligt och livet, som strålar ut från kroppen."

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 3, page 134-136.

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok