Hermes Free Program - Hermes Gratis Program

Vishakha Singh

Vishakha Singh

HTML:

HTML-Kit

FTP:

FTP Commander 8.02

OCR:

Free OCR

PDF Reader

Foxit PDF Reader

Office:

Open Office

Photoviewer:

Irfanview

Photoeditor:

paint.net

Mediaplayer:

VLC mediaplayer

Drawing:

Inkscape

Layout:

Scribus

Poster Design:

Ronyaback to linkpage
suggestion
read and sign my guestbook

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok