Kärlek, Glädje, Tro och Goda GärningarDatorevangelisten

Hermes Atar TrismegistusKärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar är en tredje vägens Internet religion
-som ska arbeta objektivt och utan förutfattade meningar när det gäller andlighet,
"inte skeptiskt förnekande men inte heller okritiskt troende".New Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar grundades av Hermes Atar Trismegistus, Torsdag 4 Juli, 2019.


Den är baserad på olika läror om världen som den presenteras av stora vishetslärare som exempelvis:
Nära Döden Upplevare, Jesus Kristus, Apostlarna, Siddharta Gautama, Buddha, Bodhisattvas, Naturen, Vetenskapen och andra Vishetslärare.Fråga: Vilka kan bli medlemmar?

Svar: Alla som vill älska andra levande varelser och känna levnadsglädje samt leva ett andligt gudomligt liv på jorden.

Fråga: På vilket sätt skiljer sig Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar från andra religioner?

Svar: Jag har upptäckt att varje människa vill bli älskad och lycklig samt att de vill ha en tro på Guds Rike och göra Goda Gärningar mot sin nästa för att utvecklas och må bra. Därför anser jag att Guds egenskaper är Villkorslös Kärlek och Glädje i mötet människor emellan och att en klok person lever ett sådant liv att Villkorslös Kärlek och Glädje ökar samt lever ett liv där det känns gott inombords att tro på Guds Rike och utföra Goda Gärningar.

Fråga: Vad innebär det att leva ett andligt gudomligt liv på jorden?

Svar: Att man är villig att ge Villkorslös Kärlek. Att uttrycka Villkorslös Kärlek genom att förverkliga goda ideer, tänka goda tankar, läsa och tala goda ord, göra goda gärningar samt uttrycka Villkorslös Kärlek och Glädje.

Fråga: Hur ger jag Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar?

Svar: Genom att finna den religion som skänker störst frid och glädje samt bäst stämmer överens med verkligheten. Genom att älska Gud med hela din varelse och att älska din nästa såsom du själv. Om du älskar din nästa, kan du inte ungå att ge din nästa enbart goda gåvor.

Fråga: Är alla välkommna som medlemmar?

Svar: Ja, alla som vill vända om från sitt materialistiska liv och vill leva ett andligt gudomligt liv är välkommen. Alla, oavsett hudfärg, sexuell läggning eller bakgrund är välkommen.

Fråga: Vilken uppfattning har Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar om Gud?

Svar: Gud är både våran Moder och Fader. Planetens biosfär är den Gudomliga Modern och Energin är den Gudomliga Fadern. Gud är överallt kraftfull, överallt närvarande och överallt medveten. Gud är kraft, substans och intelligens eller i andliga termer visdom, kärlek, sanning, glädje, frid, frihet, hälsa, liv, ande, ljus, spontanitet, förändring, odödlighet och all godhet.

Fråga: Vilken uppfattning har Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar om Kärleken?

Svar: Kärleken är det underbaraste en människa kan erfara och då menar jag inte enbart den sexuella kärleken i en relation, utan även vänskaplig kärlek människor emellan och gudomlig kärlek som är kärlek till alla levande varelser oavsett om man blir älskad tillbaka eller inte. Kärleken gör sinnet kvicktänkt och ungdomligt och är grunden för evig ungdom.

Fråga: Vilken uppfattning har Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar om Människan?

Svar: Människan består av Medvetandet och en Kropp. När en människa dör går kroppen tillbaka till den Gudomliga Moder Jord och Medvetandet går över på andra sidan där ens liv passerar revy och man får bedömma sitt eget liv. Det goda som man gjort och ens misslyckanden. Efter tillbaka blicken färdas man till den sfär som bestämms av hur mycket kärlek man slösat med under föregående liv. Efter att ha vistats i det tidlösa, reinkarneras man i en ny kropp för att göra nya erfarenheter. Människan föds och dör i ett oändligt kretslopp, ända tills den dagen människan kan ta med sin kropp när hon besöker sfärerna. Människan har då gjort sin himmelsfärd.

Fråga: Vilken uppfattning har Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar om Människans liv på jorden?

Svar: Så länge som befolkningsökningen är ett problem, bör all forskning om livsförlängande produkter förbjudas. Dock bör hälsoprodukter som leder till ett hälsosamt liv på ålderdomen tillåtas.

Fråga: Hur lär man känna Gud och hur uttrycker man Gud?

Svar: Eftersom Gud finns inuti människan i form av Gudsmedvetandet så faller det naturligt att låta sitt sinne vara i stillhet och tystnad, så att Gud inte störs när Gud uppenbarar sina goda egenskaper för världen. Det kräver att du är stilla i kropp och själ och inte hör något störande ljud eller göra någon oljud, som exempelvis ett mantra.

Så har jag äntligen insett vad Guds rike är: Det är att bli född av den syn som kommer ovanifrån - Att se världen som Gud ser den och inte att se världen från orm perspektivet. När vi acceperar Guds tankar om oss själva och vår omgivning blir vi födda på nytt - Född av anden istället för född av jordiskt tänkande om oss själva och om vår omgivning.

Hur viktigt är det då inte att inse att kroppen visar vad vi tänker om oss själva och vår omgivning. Så länge vi lever visar kroppen den animerade anden och därför är våra kroppar andliga och inte materiella. Livets mening är att bli född på nytt av anden och det sker genom att acceptera att jag själv och omgivningen är andlig och att eftersom livet är andligt, så finns det inga begränsningar.

Lika viktigt är det att bli ett med Gud genom tystnaden, så att man kan tänka Guds tankar, utan att bli störd.

Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken." Lukas 11:33-36

Du kan namnge den här allvetande, intelligenta Anden Gud eller God, eller vad du vill, eftersom människan måste ha ett namn för allt. Det han en gång har namngivit, har han befogenhet att bringa den till existens. Om man nämner någonting genom sann vördnad, dyrkan och lovprisningar, kan han och blir som han namnger. Således kan man se att mannen genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång är det enkelt att se att människan är Guds enda Guds Son eller djurets enda son. Således kan man, genom val, bli ond eller djävul om hans öga ser ondskan; eller så blir han gud om hans ögon ser Gud.

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 3, page 99-100.

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus. Matteus 17:1-8

Jesus sade att det är viktigt hur vi ser på livet, annars kan man bli psykisk eller fysisk sjuk. Jesus undervisade också att det gudomliga livet består av Tro (Petrus) Handlingar (Jakob) och Kärlek (Johannes) och att målet med livet är att bygga den levande gudens hydda (Kristus) och inte en hydda åt lagen (Mose) eller åt profeterna (Elia).

För mig så innebär det att jag tror att livet på jorden är andligt, ljus och saknar begränsningar. Handlingar för mig är att vara kärleksfull mot alla, sprida glädje genom mitt leende, skratt och humor. Kärlek betyder för mig att älska utan villkor - alltså även de som inte har samma uppfattning eller saknar kärlek.

- Hermes Atar Trismegistus

En medlem i Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar behöver bara komma ihåg att utföra tre saker:

A) Älska och dela djup kärlek med din nästa. B) Tro att Kosmos är liv och att materien från planeten jorden, behövs av två orsaker: För att människan skall leva i symbios med naturen och att materien synliggör anden. Det är genom att tro att skapelsen är andlig som ingenting blir omöjligt. Enligt Jesus är Gud som skapade jorden en ande och som lever inuti kroppen som livsanden och kroppen animeras av anden och därför kan man säga att individer är andliga. C) Goda gärningar genom att vara snäll.

Som medlemmar av Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar, är det fem saker som varje medlem bör komma ihåg:

Sanningen:

Johannes 8:32 Jesus sade: och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Följer man en lögn, är man slav under lögnen. Men följer man en sanning, så är man fri. Klok är den människa som väljer ut sanningen där sanningen existerar och lever enligt den.

Kunskapen:

"Okunnighet är naturlig. Man föds ju inte rik på kunskaper. Men man kan beträda en klok sökarväg, lyssna till kunniga men kritiska personer, läsa god litteratur och inte naivt acceptera allt. Att gå en klok sökarväg består i hög grad i att öka sina kunskaper, skärpa sitt förstånd och efter granskning lämna åskådningar som inte har en god grund i erfarenhet och förnuft. Den kritiskt undersökande tanken är sökarinstrumentet nummer ett." - Sven Magnusson 1930-2008

Kunskap från religiösa böcker och lärare:

"Lita inte på läraren/personen som förkunnar undervisningen. Tror inte på traditioner, eftersom de har delats ner i flera generationer. Tro inte på någonting eftersom det är skrivet i dina religiösa böcker. Tro inte på någonting bara därför det förkunnas av din lärares och äldres myndighet. Men efter observation och analys, när Du finner att allt överensstämmer med skälen och bidrar till det goda och fördelen för en och alla, acceptera det och leva upp till det." ~The Kalama Sutta

Livets skola:

"Därför att vi är en del av den här världen, måste vi särskilja mellan våra handlingar i vårt liv. Vi är tillåtna att noga undersöka våra handlingar för syftet att förstå, men vi måste inte döma eller fördöma. Vi har inte rätten att sitta i domslut över våran broder. Han har kommit sin väg för att lära sina egna lektioner. Precis som vi inte kan närvara i skolan istället för våra barn och förvänta oss att de ska erhålla en utbildning, så kan inte vi delta i livets skola för någon annan. Vi kan erbjuda en hjälpande hand eller ett vägledande ord, men under inga omständigheter bör vi försöka påtvinga våran vilja. Kom ihåg att, han kanske brottas med de lektioner som vi redan har bemästrat, han måste själv bemästra dem. - George Adamski 1959

Kärleken:

Kärleken är Gud och att älska alla är vägen till evigt liv

"Älska så mycket du kan, på alla sätt du kan, på alla platser du kan, under alla tider som du kan, för så många människor som du kan, för så länge som du kan."

-Kevin Williams, ett förändrat John Wesley citat.

Fråga: Hur blir jag medlem?

Svar: Skicka ett mail med ditt namn och lista de böcker som du tycker är läsvärda

2019 har jag mer än 12 källor till mitt andliga liv:

1. Secrets of the Light by Dannion Brinkley

2. Räddad av ljuset - Dannion Brinkley

3. Inte rädd för att dö - Dannion Brinkley

4. Nya Testamentet

5. Den sista reformationen - Torben Søndergaard

6. Så gjorde Han de sjuka friska av Johannes Amritzer

7. Präst för dem som inte går i kyrkan av Johannes Amritzer

8. Ett skådespel för världen av Johannes Amritzer

9. Lev livet fullt ut by Eckhart Tolle

10. Lev livet fullt ut i praktiken by Eckhart Tolle

11. Glädje - Dalai Lama & Desmond Tutu & Douglas Carlton Abrams

12. Life and Teaching of the Masters of the Far East av Baird T. Spalding

Varje bok som jag räknat upp har sina fel och brister men också sanning och fördelar.

Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar medlemmar:Jag accepterar dubbelt medlemskap.
Vilket betyder att du kan vara med i både din religiösa församling och Kärlek, Glädje, Tro och Goda Gärningar samtidigt.
Så länge du försöker leva efter den levnadsfilosofi som beskrivs på denna sida.

Torsdag 4 Juli, 2019 Hermes Atar Trismegistus

Världslärare:

Jesus Kristus

Jesus Kristus - Den goda herden

George Adamski 1891-1965

George Adamski möter Mästaren från Venus

Jesus Kristus och Rymdbröderna

Lars Johansson

Lars Johansson
"Jag börjar mer och mer förstå att allt handlar om kärlek och medkänsla!! Vad vi lämnar efter oss."

Kärleken är svaret, inte enbart idag, utan varje dag - Mawra Hocane

Hur du mår bra

Inkarnera Gud

...allt är inte Gu(l)d som glimmar (Gamla och Nya Religioner)

Hermes Atar Trismegistus visdom (2017-11-30) Uppdaterad

Budskapet från Rymden - Daniel W. Fry

Utvecklingens Kurva - Daniel W. Fry

Det blir Kolsvart före Gryningen - Brage Norin


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok