Den troendes auktoritet

Parul Gulati

Parul GulatiJesus och lärjungarna

Jesus kallade samman de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Lukas 9:1-2

De gick ut och vandrade från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Lukas 9:6

Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Matteus 10:1

Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Matteus 10:7-8

Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Markus 6:7

De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Markus 6:12

Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Lukas 10:1

Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Lukas 10:9

Jesus makt

Med vilken makt drev Jesus ut onda andar och botade sjuka?

Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Matteus 12:28

Jesus svarade dem: "Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Johannes 5:19-21

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." Johannes 10:38

Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Johannes 14:10-12

Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." Markus 10:27

Jag och Fadern är ett. Johannes 10:30

Hur umgicks Jesus med Fadern?

Jesus umgicks ständigt med Fadern inom sig genom kärlek och tro på att Fadern på ett övernaturligt sätt kunde hjälpa människor i nöd. På samma sätt måste också vi som är lärjungar till Jesus, leva i kärlek till Gud och våran nästa och genom tro, precis som Jesus identifiera oss själva med Guds Ande, eftersom det bara är Guds Ande som kan utföra under till människors glädje.

Enhet med Gud genom Guds kärlek

Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Första Johannesbrevet 4:7-8

Gud=Kärleken och Kärleken=Gud

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Första Johannesbrevet 4:16

Genom att ge Kärlek till hela skapelsen, inklusive alla varelser. Den nästa som vi möter, så förblir vi i Guds vibrationerna och Gud i individen.

Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken. Andra Johannesbrevet 1:6

Vi skall leva i och av Kärleken, eftersom Kärleken är grunden till allt gott och ursprunget till givande av goda gåvor som fyller din nästas behov.

Född på nytt:

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Johannes 4:23-24

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Johannes 6:63

Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda." Matteus 8:22

Ännu en liknelse gav han dem: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat." Matteus 13:33

Vidare sade han: "Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat." Lukas 13:20-21

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. Lukas 4:18

Det är genom att dagligen överlämna sitt liv i Guds händer och låta sig påverkas av Guds Ande som vi får liv. Det sker på flera sätt: 1) Genom att det första vi gör på morgonen är att läsa ett kapitel från evangelierna och ett kapitel från resten av Nya Testamentet och låta orden från Nya Testamentet påverka vårt sinne. 2) Efter morgonfikat är det dags att ta tid till att lyssna in vad Gud vill att vi ska göra under dagen. Det sker genom att umgås med Gud i tystnad och stillhet: "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." Psaltaren 46:11

Genom att ta till oss av Jesus och lärjungarnas undervisning samt den direkta uppenbarelsen från Gud genomsyras vårt sinne av den sanna verkligheten. Vi blir smorda av Guds ord och vi får andligt liv.

3) Genom att läsa ett kapitel ur evangelierna och ett kapitel från resten av Nya Testamentet innan du går och lägger dig, skapar du en bra grund för en bra nattsömn Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Romarbrevet 12:2

Att vara ett Guds Barn

När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
" Markus 10:14-15

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.
Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.
" Lukas 18:16-17

Vi måste ödmjuka oss och leva som barn, så att Guds Ande inom oss får styra våra liv i kärlek, tro och goda gärningar.

Himmelriket

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er och mitt ibland er." Lukas 17:20-21

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Matteus 6:33

Guds rike är ett osynligt rike som påverkar den synliga skapelsen och om vi människor först av allt försöker att leva i Guds rike och göra Guds vilja, så kommer vi att få alla våra behov tillgodosedda. Om vi vill vara Jesus lärjungar, måste vi förneka vårat egoistiska liv och börja leva Guds livet genom att uttrycka Guds ideer, tankar, ord och handlingar. Därför att den som vill rädda sitt egoistiska liv skall mista det medans den som mister sitt egoistiska liv för att bli ett med den Heliga Anden och för de Goda Nyheternas skull skall rädda sitt liv. Vad hjälper det om en människa genom sitt egoistiska liv vinner hela världen men förlorar sin själ. Vad kan hon byta ut sin förlorade själ mot?

Som kristen skall vi inte döma eller fördömma utan vi skall tala väl om alla och förlåta.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matteus 7:1-5

Vi skall inte döma andra, istället skall vi frikänna oändligt och ej heller skall vi vara felsökare hos andra, utan vi skall först och främst arbeta på vår egen räddning!

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Lukas 6:37-42

Vi skall inte fördöma andra, utan vi skall förlåta alla oändligt. Vi skall se till att vi ger ut Guds Kärlek till vår nästa och gör Guds vilja, så vi inte vandrar i mörkret och faller i dikena på den smala vägen. Dessutom skall vi inte vara felfinnare hos andra personer, utan vi skall först och främst arbeta på våran egen räddning!

Givandet - den kristna motorn

Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Matteus 5:42

Vi skall ge utav alla våra gåvor till behövande. När det gäller att ge tiondegivandet är det nödvändigt att ge det till den församling. som man är medlem i. Om inte Församlingen får in sitt tiondegivandet , vem skall då betala församlingens utgifter? Utöver tiondegivandet går det bra att ge pengarna till någon kristen organisation som predikar evangeliet internationellt eller ger mat och boende till de fattiga. Skaffa gärna ett fadderbarn som du kan vara mentor åt.

Slutsats - Vad kännertecknar en kristen?

En kristen lever inte för sig själv, utan lever för att hans nästa ska må bra. En kristen lever av både Guds ord från Guds Andes direkta tilltal och från Jesus och lärjungarnas lära som är nedskrivna i Nya Testamentet och en kristen lever för att förverkliga missionsbefallningen:

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen...Dessa tecken skall följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar...De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska. Markus 16:15-18

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok