Vi är vandrande ideala tankar

Amyra Dastur

Amyra DasturKung Fu Tze 556 f.kr:

"Talar Gud?
De fyra årstiderna håller deras undervisning,
och allt fortsätter att leva och växa,
dock, talar Gud?"
Solen är en symbol för Guds öga som betraktar livet på vår planet på ett idellt sätt.

Solen är också en utsändare av ljus som får livet att grönska och växa.

Solen skänker också ljus åt det mänskliga medvetandet, så att människan genom iaktagelser av naturen och betraktelser av livet kan förstå sanningen.

Det är alltså inte frågan om att läsa en religiös eller vetenskaplig bok för att människan skall få reda på sanningen, utan det måste hon göra helt på egen hand. Ingen upptäckt skänker lika bra förståelse som den upptäckt som människan gör själv.

Böcker speglar bara författarens syn på verkligheten, men en författare kan missta en lögn för en sanning. Precis som en människa kan hävda att hon aldrig sett Solen (Gud), därför hon bara ser en massa moln. Men andra människor kan genom slutledningsförmåga inse att det måste finnas en Sol, på grund av det lyser bakom molnen och det blir varmt av solstrålningen.


På grund av samma orsak kan man på grund av Människans speciella egenskaper (Abstrakt tänkande, Talspråk istället för läten, Upprättgående hållning) inse att människan inte är ett djur och därför inte heller skall jämföras med ett djur. Människans kropp är en organism som är special designad för att mottaga ideer och tankar från Gud och samtidigt är anpassad för livet på Jorden.

På andra planeter i Kosmos skulle kanske den Abstrakt tänkande varelsen se lite annurlunda ut på grund av anpassning till ljusmängd, gravitation, livsbetingelser m.m. Men man skulle känna igen den symmetriska designen med ett huvud, en kropp, två armar, två händer, två ben och två fötter.


Det finns i huvudsak 5-6 olika uppfattningar om hur den mänskliga organismen uppstått.

1. Den vetenskapliga:
Den får vi lära oss i skolan. Människan är en evolutionsprodukt som är sprungen ur apor som börjat gå mer eller mindre upprätt.

2. Den religiösa:
Människan är skapad till Guds avbild, intressant nog till man OCH kvinna, vilket betyder att Gud måste ha varit TVÅ.

3. Den utomjordiska DNA varianten:
Utomjordingarna skapade människan genom att blanda utomjordisk DNA med DNA från Apor.

4. Utomjordisk deportation:
Utomjordingar som inte kan sköta sig har deporterats hit från andra planeter, därifrån kommer alla olika "raser".

5. Den "andra Jorden" varianten:
Människan kommer från en "annan" Jord som existerar i en annan dimension. Hon kom hit via ett flygande tefat som kan resa mellan dimensionerna via atmosfären.

6. Andevarelse från en annan dimension:
Människan är en andevarelse som färdats hit på ett andligt sätt och uppenbarat sig i en kropp som passar för denna planets förhållanden. Venusianerna har samma metod att uppenbara sig. De uppenbarar sig i en fysisk kropp på Jorden. Andra Extradimensionella varelser är också kända för att uppenbara sig i Mänsklig Kropp.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
E-mail
läs och skriv i min gästbok