Spridda tankar

Disha Pandey

Disha PandeyDrömmen om det eviga livet


Ändå sedan människan blev religiös , har hon funderat på varför hela skapelsen är underkastad åldrande, lidande och död. Människan vill leva ett lyckligt liv, fri från bekymmer, åldrande och död. Helst av allt vill hon vara evigt ung och leva ett bekymmerslöst liv för evigt.

Bodhiträdet

Bodhiträdet


som Siddhartha Gautama satt under och mediterade när han blev upplyst - en Buddha. är symbolen för evigt ungdom. Löven och knopparna är alltid unga oavsett trädets ålder och eftersom människan består av celler precis som Bodhiträdet, så finns det ingen naturlag som säger att människan måste åldras och dö. Troligtvis är det människans livsfält som skapar åldrandet och livsfältet påverkas nog av hur människan tänker och lever.

Det finns bara ett sätt att återuppstå från de döda och det är genom att leva ett med Gud som är ande och sanning. Man lever ett med Gud som är helig ande genom att älska sin nästa och Guds sanning är glädjen över att leva andligt. Det finns redan nu en utomjordisk civilisation som har andliga kroppar och lever för evigt. Genom att vara ett med Gud kan de uppenbara sig i den kropp som är anpassad efter levnadsförhållandena på respektive planet och dessutom bestämma ålder och kön på den kropp som man vill uppenbara sig med.

Jag tänker närmast på ufofallet Henry. 2001 såg jag två tonårstjejer på busshållplatsen i centrala Luleå som tittade med intresse på mig. En vecka senare när jag var på väg till mina föräldras hus, såg jag två flickor som såg exakt likadana ut i ansiktet som de två tonårstjejerna. Den enda skillnaden var att de såg yngre ut i ansiktet. Det har lett mig till en teori att vissa utomjordingar är mycket mer avancerade än vad de ger sken av. Men jag tror också att det finns utomjordiska civilisationer som har avancerad teknologi och måste anpassa sig efter vår jords förutsättningar när det gäller gravitation och mikroorganismer.

Kärleken gör att man har omtanke om sin nästa och glädjen gör att man är tillfredställd med livet, utan att behöva njuta av saker. Man kan leva ett andligt liv för Gud och alla varelser.

Ett bra liv och sedan döden


Vi i industriländerna som har arbete och hög levnadsstandard med god ekonomi och bra boende. Lever ett bekymmerslöst liv. Så länge vi inte råkar ut för en olycka, blir sjuka, får ålderskrämpor eller dör.

Ålderdomen är förknippad med sjukdom. Men vi dör först när cellerna inte längre kan dela sig. Det som är bra med döden , är att den avslutar åldrandet och motverkar uppkomsten av överbefolkning på vår planet.

Framtidens energikällor?


Jordens klimat har blivit 1 grad varmare och det beror på grund av utsläppen av växthusgaserna, koldioxid, metan, dikväveoxid, ozon och vattenånga som kommer ifrån förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Vädret har blivit sämre med mera nederbörd som ger översvämningar på en del platser, ihållande torka på en del platser och kraftigare stormar på en del platser. Tillsammans blir resultatet att skördarna förstörs och att det leder till hungersnöd, våldsamma upplopp och krig över jordens matresurser.

För att klara av att jorden inte värms upp mer än 2 grader i förhållande till förindustriell tid. Krävs satsningar på på ren energi och jag tänker då inte närmast på sol och vind. De har nackdelen att ingen elenergi produceras när solen inte lyser och vinden inte blåser. Vad som behövs är rena energikällor som ständigt leverar elenergi.

En sådan energikälla är fjärde generationens kärnkraftverk och jag tänker då närmast på smältsaltreaktorn som drivs med torium och producerar sitt eget bränsle. Den kan inte kan explodera som en bomb. Dessutom producerar den inget långlivat kärnkraftavfall eller plutonium som kan användas i kärnvapen.

Fusionsreaktorer har allmänt sett som arvtagaren till Kärnkraften. Närmast en praktiskt lösning är Focus Fusion. En 5MW fusionsgenerator kostar bara 3 miljoner att bygga och kostnaden för elektriciteten till kunden blir 10 öre/KWh.

En annan typ av Fusionsreaktorer är Kall Fusion där atomkärnorna slås samman i rumstemperatur och producerar överskottsvärme. Närmast att uppfylla de kraven är Andrea Rossi med med sin låg och hög temperatur energikatalysator. En 10 KW E-Cat kostar 5000 kronor och bränslet 100 kronor/år.

God tvåa är Brillouin Energy Corporation.

"Vatten kommer att bli framtidens kol" - Jules Verne, Den hemlighetsfulla ön 1874.

Brilliant Light Power använder 5 volt och 20,000 ampere för att sönderdela ispellets till syre och väte som avger ljus som belyser solceller. En liter vatten beräknas räcka för att köra en bil 3000 mil! Som stationär energikälla på 10 MW kostar 10 miljoner och bränslet mindre än 10 öre/kwh!

En annan uppfinnare som sönderdelar vatten till syrgas och vätgas är den ryske professorn Philip M. Kanarev. Men han gör det vid väldigt låga strömspikar - 20 milliampere. Vätgasen försörjer en bränslecell eller förbränns i en förbränningsmotor. Resultatet blir att det blir möjligt att producera mer elenergi än vad som behövs för att driva reaktionen till kostnaden av vanligt vatten.

Phoenix Energy of Nevada (PENV), LLC heter företaget som påstår att de genom induktion kan koka vatten som driver ångturbiner och få ut 10 gånger mer elenergi än vad som behövs för att värma vattnet genom induktion! Allt till en kostnad av 30 öre/kwh. Det som är bra är att man kan bygga om befintliga kolkraftverk till induktionskraftverk.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok