Låt oss ta det här om SatanhelvetetSatan igen?- staffa52

Vill förklara något angående helvetet, i ursprungtexten finns det tre olika ord som har översatts till "helvetet". Det hebreiska ordet "Gehenna" som betyder ett brinnande helvete, men sen finns ett annat ord som är översatt som "grav" och också som helvete. På hebreiska "sheol" och på grekiska "hades". Ingen av dessa två ord har den mening som vi tänker på som grav, ett hål i jorden. Utan de betyder bokstavligen ett "osynligt tillstånd", alltså "andevärlden". Bara ordet "Gehenna" betyder bokstavligen, "Hellfire" "helvetets eld". alltså "eldsjön" "lake of Fire". Endast Antiskrist och hans profet blev kastade i Gehenna enligt uppenbarelseboken 20:10

"Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter."

Alltså det värsta helvetet. Så det finns alltså en uppfattning av att de som dör utan Jesus kommer till ett "osynligt tillstånd i andevärlden" altså "sheol" eller "hades" = osynligt tillstånd, ett ställe i andevärlden där de väntar på sin dom i väntan på Guds domstol. Alltså i ett slags spöktillstånd. De sades i Bibeln att Jesus gick ner i dödsriket och predikade till de döda, kanske han där ger dem en andra chans att ta emot honom. "I anden gick han ock åstad och predikade för de andar som höllos i fängelse Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda, Men detta ord »han for upp», vad innebär det, om icke att han förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder?

Matteusevangeliet 12:40 "Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte."

1 Petrusbrevet 3:19 "I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset"

1 Petrusbrevet 4:6 "Ty avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda, var att de visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men leva andligen, liksom Gud lever."

Efesierbrevet 4:9 "Detta ord "han steg upp" vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden?"

Så uppfattningen att människor bara skoninglöst kastas i helvetet och vara fördärvade för evigt är en ganska obarmhärtig handling av Gud. Är det inte mer logiskt då att människor som inte tar emot Jesus nu, placeras i ett andligt tillstånd, en slags väntan på en dom. Ett slags "limbo" i andevärlden. Det står i Bibeln att Gud/Jesus ska rättfärdiggöra alla till sig själv. Med andra ord när människan lärt sig sina läxor och ödmjukar sig inför Herren så blir de rättfärdig gjorda. Jag tror inte Gud bara förslösar människorna, poängen är att vi ska alla lära oss rättfärdighet, vi får sona för våra brott så att säga. Är inte det rimligt för en rättfärdig Gud, istället för att bara slösa bort människorna i ett brinnande helvete. Gud är barmhärtig och väldigt tålmodig.

För att fortsätta det sagt sagt i föregående inlägg. Jesus vill försona allt med sig själv:

"att genom honom försona allt med sig, Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är." Kolosserbrevet 1:20

"Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring." 2 Petrusbrevet 3:9

"som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen." 1Timotheosbrevet 2:4

"för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden" Filemonbrevet 2:11

Han kommer alltså att försona alla och allt med sig, det är Hans mål och mening, och det är därför "Helvetet" alltså inte är något brinnande helvete utan en andlig status i väntan på ett rättfärdigt utdömmande av varje individ. Men genom att ta emot Jesus kan man snabba upp processen i vår utveckling (evolution) i vårt växande. Jesus vill försona allt och alla med sig själv. Alltså inta oss alla i Hans kärlek. Som någon sa, Jesus skrämmer oss inte till helvetet utan älskar oss till himmelen. Skrämsel propaganda och helvetets förbannelse är vad kyrkans makthavande använde sig av på medeltiden för att slå ok på folket. Och många kyrkor idag använder sig av samma taktik i sin okunskap av vad Bibeln egentligen säger.

I engelska Bibeln, som King James version, som är antagligen den bästa översättningen, pratas det om "universial reconciliation", alltså en total "universial försoning" av alla människor och hela Guds skapelse. En stor jättelik kärleks handling och återskapande av oss med Gud. Allt vi lär oss, upplever, framgång och motgångar, tragedier, svårigheter, allt vi lär oss i detta jordeliv, kommer inte att gå till spillo. Då vore hela vår existens värdelös, och meningslös. Det finns ingen logik då. Men om vi genom allt detta lär oss att älska och erkänna och ödmjuka oss inför Gud, då "kommer allt att samverka till det bästa". Vi har lärt oss existensens gåta och vi har blivit förenade med energin som skapade oss. den levande Ande av Kärlek som är Gud.

"För att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden" Filemonbrevet 2:11

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok