Guds viljaJana

Jana Youtube

Jana FacebookEtt land där två lika stora och starka viljor som strider inbördes kan inte bestå. Det finns två lika stora och starka länder i världen och om Ryssland och USA börjar kriga mot varandra kommer mänskligheten att gå under.

Mellanöstern är uppdelad mellan Shia och Sunni muslimer och om de börjar strida mot varandra kommer hela mellanöstern förvandlas till ett slagfält.

Det finns inga onda människor. Men det finns människor som begår onda handlingar när de inte är kärleksfulla. Den levande guden vill att alla människor skall vara kärleksfulla och hjälpa sin broder istället för att förtrycka de svagare och sträva efter så mycket makt och pengar som möjligt.

Det är omöjligt att skapa himmelriket på jorden genom vapenmakt eller diktaturer där de få förtrycker de många. Himmelriket på jorden kan enbart uppstå där människor delar broderlig kärlek med varandra och där man fyller den svages behov. Alla människor har lika värde, även de som inte tycker som majoriteten. "Vi mot dom" är en lära som skapar missnöje och konflikter mellan människor. Enligt Sverigedemokraterna är "dom"=invandrarna och "vi"=svenskarna.

Den levande Guden vill att alla människor ska leva i frihet, jämlikhet och broderskap. En annan form av förtryck står terroristerna för. De vill med terrorns hjälp skapa skräck i samhället. Eftersom terroristerna är människor de också, borde man förhandla med dom och inte utesluta dom från förhandlingsbordet. Det skulle vara intressant att veta vad de olika terrorgrupperna vill ha i utbyte mot fred, frihet och välstånd?

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok