Uppleva

Agnes Carlsson

Agnes CarlssonTorsdagen 12 oktober 2017 blev jag Hermes Atar Trismegistus ett Buddha frö. Efter att ha löst några problem i min tankevärld. Problemet formulerades av mästarna: Allt det vi kan säga är att en människa frambringar det hon skådar, och om hon sepererar sig själv från Gud och sina medmänniskor, kan hon bli lägre än ett djur.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 1 sidan 76 av Baird T. Spalding

"Att det finns en allvis, intelligent ande, att denna intelligens är gudomlig och oändlig och genomsyrar allt, kan inte motsägas. Eftersom denna intelligens genomtränger allt och är oändlig och är källan till allt. Den är gudomlig, och dess gudomlighet framburen i tänkbara eller synliga former, det är faktumet eller sanningen om allting.

Du kan namnge detta allvetande, intelligent ande, Gud eller Bra eller vad du vill, eftersom man måste ha ett namn för allt. När man har utsett en sak, har man makt att föra den fram till existens. Om man namnger något genom sann vördnad, tillbedjan och lovprisningar, kan han och blir det som han nämner.

Således kan man se att man genom val kan bli Gud eller djur. Han blir det ideal som han presenterar för sig själv att följa. Med denna tankegång, är det enkelt att se att människan är den enfödde Gudens Son, eller enfödde djurets son. Således, genom val, kan man bli ond eller djävulen om hans ögon skådar det onda; eller han blir Gud; om hans ögon ser God....


Life and Teaching of the Masters of the Far East Volym 3 sidan 99-100 av Baird T. Spalding

Kontakten sker, inte genom att söka Mästarna eller deras influenser, men genom att söka planet av harmoniska tankar och andligt inflytande som genomsyrar all tid och rum och i vilka de arbetar.

Life and Teaching of the Masters of the Far East Volume 4, sidan 40 av Baird T. Spalding

New Det är genom att vara kärlek och glädje i känslokroppen som vi attraherar Guds goda ideer och goda tankar. Då kan vi se ljust på tillvaron. Genom att vara kärlek och glädje kan vi dela kärlek och glädje med vår nästa och det ger tillfredställelse, så att vi inte behöver stå på guds ord i den heliga boken, när synden lurar bakom dörren. Himmelriket uppenbaras och vi inser att man kan verkligen bygga himmelriket på jorden, utan Guds ord.

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Det jag upptäckt att människor frambringar olika bilder i sitt sinne, beroende på vilket humör hon är på och hur uppfattningen om livet är. Om hon är på dåligt humör är livet, svårt och svart. Om hon är på bra humör, är livet, lätt och ljust.

Meningen med livet är att så mycket som möjligt, byta djup kärlek och glädje med andra levande varelser, genom att umgås mellan fyra ögon! Därför ser jag det finns en fara med att chatta via mobiltelefon eller internet. Därför att man inte byter känslor på samma sätt. Samma sak är spel framför skärmen. Där byter man inte känslor. Men när man spelar spel tillsammans runt ett bord. Då utbyter man känslor och när man lägger undan mobiltelefonen och umgås tillsammans över fika eller mat på ett cafe, restaurang eller hemma hos någon. Då utbyter man känslor!

Jag upplever det så att när man älskar andra varelser, så blir man blind för oharmoni. Att uppleva glädje gör människor lyckliga och livsbejakande. Jag misstänker att konternuerligt utgivande av djup Kärlek och Glädje till andra levande varelser, gör att sinnet förblir ungdomligt. Sedan åldras kroppen inte i samma hastighet. När kärleken och glädjen är mycket stark och man praktiserar sexuell avhållsamhet blir sinnet genialiskt och sedan misstänker jag att man börjar att se yngre ut!

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er." Lukas 17:20-21

Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Matteus 12:33-35

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lukas 11:9-10

Guds rike finns inom människan i form av den odödliga livsanden och den görs synlig genom kroppen som består av materia och som är förgänglig. En människa lever antingen av kroppens fem sinnen och söker inget högre liv. Utan är nöjd med att födas, växa upp, bilda familj, åldras och dö. Men hon kan istället vilja leva ett högre liv, genom att identifiera sig med livsanden som är överallt kraftfull, överallt närvarande och överallt medveten. Livsanden är kraft, substans och intelligens eller i andliga termer visdom, kärlek, sanning, glädje, frid, frihet, hälsa, liv, ande, ljus, spontanitet, oföränderlig, odödlighet och all godhet.

Det goda inom oss, måste uppstå spontant och få utlopp genom goda ord och goda handlingar. Det finns ett enkelt sätt att styra sina tankar, så att man mer och mer tänker rätt. Det sker genom att göra positiva JAG ÄR - Affirmationer morgon och kväll.

Det finns ett misstag som man kan göra om man som mig är religiös. Det är att tro att man genom att tänka gudomliggörande tankar, kan klistra på ens egen ande, själ och kropp gudomlighet. Det är som att kväva Guds goda spontanitet. Människan är till för att spontant uttrycka den första goda tanke som uppstår i hennes inre och inte genom psykiska krafter försöka uppfatta ens egna gudomlighet. Det finns ingenting som är så säkert som förändring. Människans uppgift är att lösa de problem som uppstår och för att kunna göra det, kan man inte tänka statiskt, utan man måste tänka dynamiskt.

Det finns bara ett sätt att älska och känna glädje och det är att vara kärlek och glädje.

- Hermes Atar Trismegistus


tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok