Gamla och Nya Religioner

Amala Paul

Amala Paul"Varför denna strid i religionens namn? Ett annat namn för religion är Enhet, Harmoni och Kärlek. Där en religion inte förenar, inte harmoniserar utan dividerar och söndrar mellan människor. Där finns sekterism, inte Andens Liv. Det kan inte vara så att endast i ett Tempel är den Stora Guden dyrkad. Det kan inte vara så att i endast en Kyrka skiner Guds härlighet.

Att tänka att min Samaj eller min Kyrka har Monopol på Guds sanning är att felaktigt ersätta det universiella med det individuella. Att tänka att det inte finns någon sanning utanför min kyrka är egoistiskt. Religionerna har deras födelse ur ett universiellt hjärta. Iden om Guds Rike är inte speciellt för kristendomen, du kan läsa samma sak i Zarathustras skrifter."


"...och finns det inte bland världsreligionerna, en enhet av etiska påbud och strävan efter det gudomliga i världen? Profeter och Helgon bråkar inte med varandra. Bråket är bland "lärjungarna". Och de stora lärarna är inte döda. De bildar ett brödraskap. Kan det vara så att deras röst inte är en röst om enhet? De som i vilkas namn ni bråkar med varandra - De är inte rivaler, utan bröder - medlemmar av den enda familjen, vars andliga föräldrar är Gud."
- Sadhu T. L Vaswani in Great Masters of The Himalayas - Their Lives and Temple Teaching

"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vinddruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?

Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt,inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden.
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt." (Matteus 7:15-20)


Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många." (Matteus 24:4-5)

"Många falska profeter skall framträda och bedra många." (Matteus 24:11)

"Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda." (Matteus 24:24, Markus 13:23)

"Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." (Matteus 7:1-2)

Varför varnade Jesus för falska frälsare, falska profeter och självutnämda Messiaser vid den yttersta tiden?

Under hela den Judiska historien har det förekommit människor som utgett sig för att vara räddare, profeter och till och med den utlovade Messias. Vad i ligger det nya?

Vilken Jude vid sina sinnens fulla bruk tror sig vara den utlovade Messias?

Vilken religiös lärare med en trovärdig lära utger sig idag för att vara personen Jesus Kristus, Guds Son?

Vem lyssnar överhuvudtaget på en profet idag? (förutom lycko eller domedagsprofeter)

Nej, jag tror att dessa 'falska profet' varningar (utom den om liknelsen med trädet och frukten) kommer från den onde!

Varför? Därför att det ligger i den ondes intresse att människorna bekämpar varandra, istället för att göra framsteg.

Olika kristna kyrkor, rörelser och sekter har istället för att se om sitt eget hus, I alla tider gått ut och varnat för andra läror eller nya kristna sekter. På grund av detta har de blivit svaga genom inbördes strider. Det samma gäller en del andra religioner.
"Vi mot dom, Våran lära mot deras lära."

Det Mästarna lär om lammet och lejonet är en universiell sanning som gäller på alla plan:

"Det finns fler lamm än lejon i världen. Det är inte en slump...Slås ni inte av det underliga faktum att före människan framträdande så hade lejonen inte lyckats äta upp lammen?

Naturen kan inte ge en tydlig styrka i den motsatta riktningen till samma djur.

Lejonet är en stor kämpe, men en långsam uppfödare. All styrka som finns i lejonets fina kropp går till dess kämpande form. Lammet å andra sidan är inte en kämpe och är därför svag. Lammet spenderar ingen energi för att slåss och är därför en bättre uppfödare...

...enligt naturens (och också universums) omutbara lag om rättvisa, så utkämpar kämpen det förlorande slaget, har alltid gjort det och kommer alltid att göra det, oavsett om det är djuret eller den djuriska människan i skogen eller i stan, nu och för evigt...Brutalitet är en dålig samlande punkt. Lejonen vallar inte, Björnar går inte i flock. Barbarer bland människor formar små grupper och bekämpar varandra. Ursinniglösheten vänder sig mot den egna sorten bland vilddjuren eller människor och är en källa till svaghet...

Rovdjuret, oavsett om det är djurisk eller mänskligt, är ensam, hopplös och hjälplös oåterkalligen dömd, därför att mildheten är den verkliga styrkan."

-Life and Teaching of the Masters of the Far East volume 2, page 87-88.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok