Placebo JesusVaigha

VaighaKan man bli botad från sjukdomar genom att umgås med Jesus dagligen?Jesus kom för att visa vägen till Gudsmedvetandet. Han kallade det att bli född ovanifrån:

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom?" Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född ovanifrån kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8

När vi äter kött, så får vår köttsliga kropp byggstenar. Vid vuxendop blir vi blöta av vattnet och när vi umgås med Jesus blir vi andliga. En människa blir alltså påverkad av det hon umgås med. Om vi därför umgås med Jesus förandligas människan och vi kommer att kunna göra andliga saker som att bota sjuka med fysiska problem och befria människor med psykiska problem.

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannes 4:23-24

Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Johannes 1:18

Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom." Johannes 14:6-7

Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Johannes 14:10

Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Romarbrevet 1:19-20

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Romarbrevet 1:25

Människan består av tre delar: Livsanden från Gud, Kroppen från Jorden och Själen som kan ta emot information från andevärlden genom ideer och tankar eller ta emot information från Kroppens fem sinnen. Genom att umgås med Jesus blir människan född ovanifrån och kan se Guds rike med alla dess ideer och tankar.

Människans uppgift är att ta emot Guds ideer och tankar och låta de få utlopp genom ord och handlingar. Människan är en skapare som skapar med sina händer. Gud som är ande skapar liv genom sin livsande. Jesus själv gjorde inga mirakler. Det var Fadern inom Jesus som gjorde alla mirakler, som när han mättade 5000 och 4000 män.

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Lukas 9:23

Ty så säger Herren Herren , Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." Men ni vill inte. Jesaja 30:15

Jag och Fadern är ett. Johannes 10:30

Precis som Jesus sade nej till sitt personliga liv och istället levde ut Faderns utgivande liv, så måste också vi som är Jesus efterföljare säga nej till våra personliga liv och istället bli ett med den heliga anden och leva ett utgivande kärleksfullt liv. Detta sker genom att i tystnaden och stillheten låta sig påverkas av Jesus så att vårt sinne och vår kropp blir upplyst av hans gudomlighet.

Gud består av trenigheten - Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Läsare av evangelierna kan få en aha upplevelse om man till exempel byter ut Fadern mot den Heliga Anden eller Sonen mot den Heliga Anden.

Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok