Hermes Atar Trismegistus insiktsfulla, icke ordagranna översättning av Bibelverser * Källa anges.
Jämför gärna med Bibeln 2000.

Gott och Ont

Asmita Sood

Asmita SoodStunden har nu kommit då Människan skall förhärligas.


"Kroppens lampa är ögat, om därför din syn på livet är perfekt, så blir hela din kropp upplyst."- Mattues 6:22 *Young's.

Jesus vände sig om till Petrus (Tron) och sade:
"Ställ dig bakom mig, felaktiga källa. Du är en stötesten som man kan snava övar, därför att dina tankar är inte Guds tankar, utan människors."
- Matteus 16:23 *Hebreisk.

"Var därför perfekta, som er fader i himlen (det kärleksfulla medvetandet) är perfekt."
- Matteus 5:48 *Webster's.

Baird T. Spalding skrev i sina böcker om möterna med Mästarna, att de härstammar från en jordisk civilisation som levde på den andliga sidan av livet och därför var 100% positiva.

Mästarna ser på sina medmänniskor med den kärleksfulla blicken, som är blind för synd, sjukdom, ålderdom och död. Mästarna ser varje människa som en individ, syndfri, fullkomlig, odödlig, evigt ung och vacker. Alltid redo att utföra Guds gärningar.

När vi accepterar att Mästarnas (Guds) tankar om oss är sanna, återfår vi vår originalitet.


Jesus svarade:
"Han är det som jag ger det doppade brödet till."
Han doppade brödet och gav det till Judas, Simon Iskariots Son.
- Johannes 13:26 *ASV.

Efter att Judas ätit brödbiten for Satan in i honom. Då sade Jesus till honom:
"Det du skall göra, gör det snabbt."
- Johannes 13:27 *Hebreisk.

När Judas hade lämnat gruppen sade Jesus:
"Nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och Gud skall förhärliga honom i sig själv, och rakt av skall han förhärliga honom."
- Johannes 13:31-32 *ASV.

Precis som i Matteus 16:23 refererade Jesus inte till Satan (Den felande läran) som skulle förråda honom. Jesus brydde sig överhuvud tagit inte alls om Satan, utan han brydde sig bara om de rätta tankarna som strömmar från Gud och ger liv:

"Nu är Människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom."

På liknande sätt blir en människan befriad (Johannes 8:32) när Satan tvingas lämmna hennes Tankeliv, efter att man först lösgjort de förtöjningar som hållit Satan kvar i Tankelivet (Matteus 12:28-29).

Modern samtalsterapi går ut på att hitta de förtöjningar som en Människa är bunden av och försöka hjälpa individen att lösgöra sig från de bindningarna, genom att väcka insikt hos individen ifråga.


Sedan talade Jesus till sina lärjungar:
"Om någon önskar följa efter mig, låt honom förneka sig själv och ta sitt TAU och följa mig."
- Matteus 16:24 *Hebreisk.

"Ty den som önskar rädda sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det."
- Matteus 16:25 *Darby's.

"På vilket sätt tjänar en människa om hon skulle vinna hela världen, men blir helt uppbunden till sitt sinne och förlora sitt naturliga liv? Med vad skall människan vinna tillbaka sitt naturliga liv?"
- Matteus 16:26 *Hebreisk.

"Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar och löna var och en efter hans gärningar."
- Matteus 16:27 *Hebreisk.

Detta avsnitt beskriver den urgamla läran som säger att människan frivilligt skall lägga ner sitt liv för att blomma ut i ett högre liv genom att leva i gemenskap och medskapa tillsammans med GUD.

Jesus talade om efterföljelse för de som redan följde honom. Det var om det sanna livet som Jesus berättade om. Det som gör att Människan växer som liljor på ängen eller som ett senapskorn växer till ett senapsträd (Matteus 13:31, Matteus 17:20, Markus 4:31).

Notera att lagen om sådd och skörd omnäms i Matteus 16:27. Det är alltså inte skörden som räddar människan, utan sådden. Skörden kommer automatiskt, oavsett trosuppfattning.


Sex dagar senare tog Jesus (den Gudomliga Människan) med sig Petrus (Tron), Jakob (Goda Gärningar) och hans bror Johannes (Kärleken) och förde dem upp på ett högt berg (upp på en ny nivå i livet), för att vara ensamma.
- Matteus 17:1 *Webster's.

Där blev han förvandlad inför dem dem (Där blev han född igen). Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset.
- Matteus 17:2 *Darby's.

och se, inför dem uppenbarade sig Moses (Lagen) och Elia (Profeterna) och de talade med Jesus (den Gudomliga Människan).
- Matteus 17:3 *Webster's.

Medan Petrus (Tron), ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln över dem, och se, ur det lysande molnet hördes en röst:
"Detta är min älskade son (den Gudomliga Människan) som jag har min glädje i - Lyssna på honom (den Gudomliga Människan)."
- Matteus 17:5 *Hebreisk.

och när Petrus (Tron), Jacob (Goda Gärningar) och hans bror Johannes (Kärleken) lyfte sina blickar (sitt medvetande) såg de ingen, förutom Jesus (den Gudomliga Människan).
- Matteus 17:8 *Young's.

Jesus, den Gudomliga Människan, blev förhärligad på förklaringsberget, inför Tron, Goda Gärningar och Kärleken. När så Lagen och Profeterna uppenbarades i den troendes sinne. Ville de troende bygga tre hyddor på berget.

En hydda för den Gudomliga Människan - Jesus. En hydda för Lagen - Moses och en hydda för profeterna - Elia.

Men efter det att Tron, Goda Gärningar och Kärleken lyssnat på Guds röst och blivit väckt av den Gudomliga Människan lyftes deras medvetande och de insåg att det bara fanns en hydda att bygga på berget - Det som skulle inhysa det Gudomliga Livet!


"Ett nytt bud giver jag eder:
Att ni skall älska varandra. precis som jag älskat er, så skall också ni älska varandra."

- Johannes 13:34 *Hebreisk.

URL till denna sida är: http://gratisenergi.se/gott.htm


Copyleft!

Vem som helst uppmanas att masskopiera och massdistrubera denna HTM(L)-sida "som den är".

tillbaka till länksidan

E-mail

läs och skriv i min gästbok