Jesus Kristus lärjungars ljuskropp

Miya

MiyaJesus sade till dem: "Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän de ser att Guds rike har kommit i makt." Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Markus 9:1-3

Jesus (den Gudomliga Människan), tog med sig Petrus (Tron), Jakob (Goda Gärningar) och Johannes (Kärleken) för att visa dem målet med deras liv. Att bli full av kärlek, tro och goda gärningar så att det man omger sig med (kläderna) blir skinande vita.

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Matteus 17:1-2

Jesus (den Gudomliga Människan), var så full av Kärlek (Johannes), Tro (Petrus) och Goda Gärningar (Jakob) att han kunde bli självlysande, så att han kunde uppstå från de döda.

Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon. Första Johannesbrevet 2:10-11

Den som har frid i sinnet och älskar hela tiden förblir i ljuset hela tiden och går därför inte vilse.

Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret! Matteus 6:22-23

Om vi har frid i sinnet och älskar allting i världen, blir hela vår varelse fylld av ljus.

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Det är Guds vilja att vi ska ha frid i vårat sinne och det är Guds vilja att vi skall älska hela världen. Det är också Guds vilja att vi skall ha full hälsa samt att människor med fysisk sjukdom skall bli helade samt att människor med psykisk ohälsa skall bli befriade från sin psykiska sjukdom. Det är också Guds vilja att vi skall fylla varje behov som människorna har. Om vi saknar något, måste vi be till Gud att visa vägen till behovets uppfyllande. Det viktigaste är att hela tiden göra Guds vilja.

Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Johannes 8:12

Vi skall göra Faderns vilja såsom Jesus gjorde Faderns vilja. Då blir vi Jesus lärjungar och följeslagare i livet.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok