Jesus Kristus är en kärleksvibrationJesus med barn


I evangelierna kan vi läsa om Jesus Kristus liv och lära. Men det är först när vi umgås personligen med Jesus Kristus, som vi kan uppleva Jesus Kristus kärleksvibrationer.

Annars blir det skriftslaveri. Vi läser om Jesus och kan bilda oss en uppfattning om hur han var som person och hans budskap. Men vi känner inte personen bakom texten eftersom vi inte förstått att vi kan umgås med Jesus Kristus och uppleva hans kärleksvibrationer.

Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Korintierbrevet 3:6

Vi måste bjuda in Jesus i våra liv:

Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Uppenbarelseboken 3:20

Om vi bjuder in Jesus i våra liv, så får vi uppleva hans kärleksvibrationer som är tecknet på hans närvaro och han kan bli herre i vårat liv och vi hans lärjungar.

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15:4-12

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannes 4:23-24

Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Markus 16:20

Vi kan dela med oss av Jesus kärleksvibrationer till den lidande mänskligheten. Om vi inte har kärleksgemenskap med Herren Jesus, så kan vi be hjärtats bön: "Jesus Kristus, jag vill uppleva din kärlek, låt mig få uppleva din kärlek i mitt hjärta."

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lukas 11:9-10

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok