Affirmationer för ett ungt livalicia

Alicia MachadoLevande varelser förändrar ständigt sin kropp, men individen förblir densamma och jag har varit utanför min kropp tre gånger. Av detta drar jag slutsatsen att livet inte är materia, utan ande och att kroppen visar den odödliga livsanden så länge individen lever.

En människa kan lära av naturen och inse att allt liv som består av celler, har möjligheten att förnya sig själva genom celldelning, fastän kroppen som består av celler åldras.

Träd består av celler och dör inte förrän roten inte längre får vatten och näring från jorden. Utsatt av sträng kyla eller hetta. Blir sjuka eller nersågade.

Om omgivningen ständigt är gynsamm för trädet lever det i "evighet". Människan kan observera att fastän trädet levt länge, så är dess gröna blad och knoppar lika unga som när trädet började gro från marken. Samma sak gäller människan. Fastän kroppen levt länge, så växer fortfarande naglar och hår ut och en man som levt länge kan leverera spermia till en kvinnas livmoder, så att ett helt nytt liv uppstår.

För att en människa skall växa till sig andligt, måste omgivningen var den rätta. En människa växer till bäst om omgivningen är Kärleksfull, Glädjefull och fylld av skratt. En människa kan också, från sitt inre vara Kärleksfull, Glädjefull och ha Frid i sinnet.

För 2500 år sedan vandrade en mästare på vår jord och hans namn var Siddharta Gautama Buddha och hans budskap var att människan måste följa den åttafalldiga vägen om hon ska bli fri från duhkha/dukkha (disharmoni, bekymmer, obehag, lidande, smärta etc.)

A. Exempel på duhkha/dukkha.
B. orsaken till duhkha/dukkha.
C. upphävandet av duhkha/dukkha och
D. Den ädla åttafaldiga vägen som i praktiken leder till att duhkha/dukkha upphävs.

Dessa åtta är:

1. rätt insikt

2. rätt beslut

3. rätt tal

4. rätt handling

5. rätt liv

6. rätt strävan

7. rätt närvaro i nuet

8. rätt försjunkenhet (koncentration)


Till den åttafaldiga regeln har buddhismen fem levnadsregler:

1. inte döda

2. inte stjäla

3. inte ha sex utanför äktenskapet

4. inte ljuga

5. inte berusa sig


För 2000 år sedan vandrade en annan Mästare på vår jord och hans namn var Jesus Kristus. Han predikade att människan av fri vilja skulle överge sitt egoistiska liv och istället leva för Gud och sina Medmänniskor. Han undervisade:

Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken. Lukas 11:34-36

Det betyder att om vi ser på världen med Kärlek, Glädje och har frid i sinnet, så kommer vi att leva ett ljust och mentalt friskt liv. Om vi däremot hatar, är deprimerade och är olyckliga, så finns risken att vi utvecklar någon mental eller kroppslig sjukdom.

Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." Han gav dem också en liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Faller då inte båda i gropen? En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Lukas 6:37-42

"Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matteus 11:29-30

"Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det." Matteus 10:38-39

"Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Matteus 16:24-26

"Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?" Markus 8:34-37

Jesus lärde ut den urgamla religionen som går ut på att människan av fri vilja skall lämna sitt jordiska kungadöme bakom sig och utvecklas till Guds kungadöme. Människan skall inse sin gudomlighet, uppenbara denna gudomlighet i sin kropp och handlande, och bli Kristus av Gud i Guds Kungarike.

Jesus svarade: "Jag är vägen till Fadern, för jag har visat vem han, verkligen är, och jag är den som ger liv. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6

Jesus säger att han ger liv och hur är det möjligt, när både syndaren och den rättfärdige redan lever? Jesus menar det andliga livet, och att människorna skall umgås med och fästa blicken på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. Då skall vi skall förstå att Fadern är en universiell ande som vi lever i, rör oss och existerar. Man är ett med Gud rent fysiskt och andligt genom kärleken.

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Hebreerbrevet 12:2

För i honom är det vi lever och rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Apostlagärningarna 17:28

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Första Johannesbrevet 4:7

Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om intet." Johannes 10:34-35.

Felet med det egoistiska livet är att det inte finns någon utgång, utan att det är enbart ett samlande. Där den som samlat på sig mest saker när han dör, vinner. Skulle en egoistisk person bli utsatt för stöld, blir den egoistiska personen djupt olycklig. Medans en utgivande person, mest skulle vara glad över att ha livet i behåll.

En hjälpsam person är mer lycklig än en icke hjälpsam person och det var detta som revolutionären Jesus Kristus lärde ut och vilket allt fler personer börjat inse på vår jord att sammarbete är bättre än konkurrens.

New Börja morgonen med att läsa ett kapitel ur evangelierna och ett kapitel ur resten av nya testamentet. Efter att ha borstat tänderna ta tid till att vara i stillhet och tystnad för att vara nära Gud och lyssna till vad Gud har att säga till dig inför dagen.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden." Psaltaren 46:11

Jag inser nu att jag är en gudomlig människa och att jag är odödlig.

Precis som träden som lever under gynsamma omständigheter har blad och knoppar som är unga fastän trädet kan ha levt 2700 år, så behöver inte en människas kropp åldras och dö, utan kan förnya sig själv genom att leva under gynsamma omständigheter som är ett gudomligt liv.

Det är genom att älska alla varelser och se dom som vackra, unga, perfekta och rena som människan uppnår perfektion och kan leva ett gudomligt liv. Och ser ni inte andra människor så, be till Gud att han ska ge er andlig syn så att ni kan se andra varelser som perfekta.

Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas Matteus 7:7-8

Alla gränser och begränsningar finns i människans okunniga tänkande och saknar verklighet.

En människa blir det liv hon lever ut, precis som att ta ett fotografi eller att spela in en video.


- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok