Min ideologiSneha

SnehaJag är en Jesus Kristus efterföljare som var dag vill leva för Jesus Kristus. (Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Lukas 14:27) .

Jesus Kristus kom i en tid av kompakt andligt mörker och andlig död. (Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Johannes 1:9) (Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda." Matteus 8:22).

Jesus Kristus förkunnade att den kraft som han utförde alla sina under med fanns på insidan av honom. (Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Johannes 14:10)

Vidare sa Jesus Kristus att de egenskaper han hade var vägen till fadern, sanningen om det mänskliga livet och det mänskliga livet som Gud hade tänkt från början och ingen kommer till Fadern, utom att vara en lärjunge till Jesus Kristus. (Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6)

(Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Johannes 4:23-24)

(Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden." Johannes 3:1-8)

Jesus undervisar att Gud är ande och sanning och de som tillber honom måste göra det med liv och sanningsenligt. Vidare undervisar Jesus Kristus att våran kropp är andlig, eftersom det som är liv är fött liv.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok