Kristus andliga medvetandeuniversity

Universitets tjejer VenezuelaMen den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." (Johannes 4:23-24)

Anden är den som finns inuti människan och är liv. Sanningen är Guds syn på individerna på planeten jorden.

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. (Matteus 7:7)

Det är tack vare människans andliga sökande inom sig själv som hon upptäcker att Gud finns på djupet inuti människan som ande och sanning.

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. (Galaterbrevet 5:22-23)

Jag har upptäckt att alla människor vill bli älskade och lyckliga. Då faller det naturligt att söka efter det som kan ge Kärlek och Glädje. Det finns på djupet inuti människan och kan lockas fram genom stillhet i sinnet samt genom att söka efter känslor som kärlek och glädje som finns på djupet inom varje människa.

En människa blir vad hon tänker och känner om sig själv och andra individer. Därför är det viktigt att vi bara tänker goda tankar om sig själv och andra individer samt har goda känslor av Kärlek och Glädje i möten med andra individer.

Det är en fördel att studera böcker som beskriver människans sanna identitet. Som exempelvis Secrets of the Light av Dannion Brinkley, Life and Teaching of the Masters of the Far East av Baird T. Spalding och Nya Testamentet. Man kan då tänka på sanningen om sig själv och andra och därmed lättare nå tillstånd av Kärlek och Glädje. Detta kallas för utvigning av sinnet och leder till att människan ser sig själv och andra som gudomliga, eftersom det är Guds ord och Guds ord är alltid sanning och liv. En människa skall söka efter sanningen på djupet inom sig själv och inte låta böcker helt styra ens liv. Böcker kan bara vara till en hjälp som en vägvisare, när människan söker i djupet inom sig själv. Man skall inte leva ut böcker, utan leva ut det goda som finns inom människan.

- Hermes Atar Trismegistus

tillbaka till länksidan
förslag
läs och skriv i min gästbok